“เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 08/12/2018 ~ 08/12/2018

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 6 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0859642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. เบญจทิวัตถ์ รีพลี 18-02-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
2 ด.ช. ชญานิน กุลกุศล 16-12-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg.
3 ด.ญ. สุนิสา เทียมจันทร์ 05-06-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
4 ด.ช. อภินันท์ วิไล 11-02-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
5 ด.ช. นักรบ ศรีทองดี 15-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
6 ด.ช. ภูริพัฒน์ จันทร์พงษ์ 26-11-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
7 ด.ญ. ศิรดา ศรีไชยโยรักษ์ 06-02-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
8 ด.ญ. เพียงฟ้า ดีฉ่ำ 15-06-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg.
9 ด.ช. ชยพล โนรี 12-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
10 ด.ญ. พลอยนภัส เพ็ชรเจริญ 15-03-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
11 ด.ญ. ภาวินี สองสาย 19-07-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
12 ด.ช. ชยุตพงศ์ หมื่นศรี 08-08-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
13 ด.ช. วีระภัทร สุตตาภรณ์(EMP) 14-07-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
14 ด.ช. ตฤณ โสภณสกุลวงศ์ 18-06-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
15 ด.ช. พิษณุ คงปรีชา(EMP) 16-07-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
16 ด.ญ. ภรภัทร โมอุ่ม(EMP) 16-05-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
17 ด.ญ. สุภาวดี เทียมจันทร์ 02-07-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
18 ด.ญ. สายสวรรค์ พลเสน(EMP) 14-04-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
19 ด.ช. ธนิสร พงษ์จันทร์ 26-10-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
20 ด.ช. สิริมงตล ดวงดี 05-10-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
21 ด.ญ. กุลณัฐดา อุ่นเจริญ(EMP) 11-08-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
22 ด.ญ. พิมพ์พรรณ แรงเพ็ชร 04-01-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
23 น.ส. พรพิมล แรงเพ็ชร 21-10-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
24 ด.ช. จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี(EMP) 16-07-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
25 ด.ช. ณัฎฐ์ธนัญ โสพรรณ์ 31-10-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
26 ด.ช. พชฏ ยุวภูมิ 09-09-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
27 ด.ช. ปัสสธิรวัฒน์ แก้วเขียว 18-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
28 ด.ช. พชรพล รีพลี 15-08-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
29 ด.ช. กันตภูมิ หวังดี(EMP) 16-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
30 ด.ช. ไรวินทร์ ลิ้มศิริตระกูล 05-07-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
31 ด.ญ. ฐิตารีย์ โนรี 01-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
32 ด.ญ. นภัทร วิฑูรัตน์ 01-08-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
33 ด.ญ. พรทิวา บ่อแก้ว 11-06-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg.
34 ด.ช. สิษฐิภาคย์ ประพันธ์พักตร์(EMP) 16-09-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
35 ด.ช. นันทสิทธิ์ พลเสน(EMP) 16-07-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
36 ด.ช. เขมณัฏฐ์ เปลี่ยนสมัย 11-04-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
37 ด.ช. ภีรพศ ทองขาว 03-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 44+ Kg.
38 ด.ญ. สุพัฒตรา พันธ์น้อย 18-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg.
39 ด.ช. ธีรภูรินทร์ หลวงพิทักษ์(EMP) 14-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
40 ด.ช. กันต์กฤษฎิ ไชฉลาด 08-11-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
41 ด.ช. ณัชนวินท์ ไชฉลาด 20-12-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
42 ด.ช. กุลชานนท์ อุ่นเจริญ(EMP) 13-05-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
43 ด.ญ. ณัฐธิดา วิฑูรัตน์ 03-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg.
44 ด.ญ. เกศิณี สรมานะ 09-05-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์(EMP) ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
2 ณัฐรัฏฐ์ สารถี(EMP) ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
3 ณัฐรัฏฐ์ สารถี(EMP) ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ ชาย
4 ลลิตลดา ลิ้มสุวรรณศิลป์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย ขาว เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม บางระจัน - THE EMPEROR
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง