“เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 08/12/2018 ~ 08/12/2018

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 6 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0859642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. กนก หวานชื่น 06-05-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ศุภกฤต โตเต็ม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
2 วุฒิชัย ตันเศวตฉัตร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
3 กันตินันท์ จันทเขตต์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
4 รมณ แผ้วลุ่มแฝก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
5 กัญญารัตน์ พงษ์ฐานะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
6 ทรรศวรรณ แผ้วลุ่มแฝก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
7 พณทรรศน์ บัวแก้ว ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
8 พลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ ชาย
9 ธนกร ทรัพย์มา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย
10 ณัฎฐนิชา ทองดี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ หญิง
11 อารยา จันทเขตต์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
12 อัญชิษฐา จีระฐีติ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
13 เตชินี ตันเจริญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
14 ชลลดา สุวรรณ์พงษ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
15 นราธฺป กงไกรศร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
16 เตชิน ตันเจริญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
17 อชิตะ พ่วงตรง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย แดง เพศ ชาย
18 พลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์
ธนากร ทรัพย์มา
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย
19 เตชินี ตันเจริญ
อัญชิษฐา จีระฐีติ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
20 ณัฎฐณิชา ทองดี
อารยา จันทเขตต์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ หญิง
21 กัญญารัตน์ พงษ์ฐานะ
ทรรศวรรณ แผ้วลุ่มแฝก
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
22 พลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์
ธนกร ทรัพย์มา
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ ชาย
23 ณัฎฐณิชา ทองดี
อารยา จันทเขตต์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ หญิง
24 วุฒิชัย ตันเศวตฉัตร
นราธิป กงไกรศร
ศุภกฤต โตเต็ม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
25 อารยา จันทเขตต์
เตชินี ตันเจริญ
อัฐชิษฐา จีระฐีติ
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
26 พลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์
ธนกร ทรัพย์มา
อชิตะ พ่วงตรง
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย
27 พลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์
ธนกร ทรัพย์มา
อชิตะ พ่วงตรง
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ ชาย
28 อารยา จันทเขตต์
เตชินี ตันเจริญ
อัญชิษฐา จีระฐีติ
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
29 อารยา จันทเขตต์
เตชินี ตันเจริญ
อัญชิษฐา จีระฐีติ
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม Arunvithaya Tkd.
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง