“เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 08/12/2018 ~ 08/12/2018

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 6 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0859642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ช.ธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ ( ร.ร.สมศักดิ์วิทยา ) ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
2 ด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
3 ด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
4 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่ม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
5 ด.ช.ภานรินทร์ เชวรัมย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
6 ด.ช.ศศกร แก้วพ่วง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
7 ด.ช.จักพันธ์ ทัศนลีลพร ( ร.ร.สมศักดิ์วิทยา ) ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
8 ด.ญ.ฟ้ารดา เทิดทูนไทย ( ร.ร.สมศักดิ์วิทยา ) ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
9 ด.ญ.รังสิยา แพรอัตร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
10 ด.ช.อรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
11 ด.ญ.ชญาดา ปฐมสุริยะพร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
12 ด.ช.พรพนม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
13 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่ม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ฟรีสไตล์ 13-14 ปี สาย ไม่จำกัดสาย เพศ ชาย
14 นายพชรพล สว่างเมฆ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ ชาย
15 ด.ช.อรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพร
ด.ญ.ชญาดา ปฐมสุริยะพร
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
16 ด.ช.วรเมธ บุญสุข
ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่ม
ด.ช.ศศกร แก้วพ่วง
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
17 ด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์
ด.ญ.ปุณิกา อยู่บุรี
ด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม เซียนเทควันโด บางแพ
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง