“เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 08/12/2018 ~ 08/12/2018

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 6 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0859642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ณัฐปคัลป์ กิรติขจรกุล 03-07-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
2 ด.ช. ณัฐพร จันทร์โตศรี 31-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
3 ด.ช. โชติญาณวัฒน์ สระแผง 18-07-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
4 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เหลืองอ่อน 05-01-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
5 ด.ช. รามิล เถาะสูงเนิน 09-11-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
6 ด.ช. ธีรภัทร เนียมประเสริฐ 03-03-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
7 ด.ญ. ธนพรรณ สุขสว่าง 14-11-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
8 ด.ช. สุทธิราช ชูศรีทอง 19-08-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
9 ด.ช. กฤษณะ เวิดสูงเนิน 21-09-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
10 น.ส. วราภรณ์ ต๊วนพานิช 14-01-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
11 น.ส. รสิตา พุกท่าไม้ 31-07-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
12 ด.ญ. กนกกร แซ่เตีย 02-01-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
13 ด.ช. ภานุรุจ ดาแพง 15-05-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
14 ด.ญ. จิตตราพร ทรงหิรัญงาม 13-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
15 ด.ญ. ปัญจทิพย์ เนียมประเสริฐ 29-11-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
16 ด.ญ. ศิริวรรณนภา จันทร์มา 19-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
17 ด.ช. นิธิกร สุขสว่าง 18-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
18 ด.ช. ณัฐวุฒิ แซ่เจีย 31-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
19 ด.ช. ณัฐพัทร ทองสิมา 11-10-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
20 นาย พงศภัค คำศรี 21-06-2543 รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg.
21 น.ส. ปิ่นนภา ไหมทอง 29-12-2544 รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
22 น.ส. สุชิตา มีเทียน 28-12-2546 รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ญ.เปมิกา ศาลางาม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
2 นายณัฐวุฒิ เข็มแดง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม TKD nadee
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง