“เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 08/12/2018 ~ 08/12/2018

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 6 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0859642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. แทนไทย พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 23-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
2 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี แพงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 17-09-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
3 ด.ญ. นภัสร บุญชู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 03-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg.
4 ด.ช. ณฐนนท์ ดำสอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 24-07-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 47-50 Kg.
5 ด.ช. ชนะสรณ์ พวงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 31-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
6 ด.ญ. นิรดา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
7 ด.ญ. อาภาวรรณ เชื่อมขุนทด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 08-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
8 ด.ญ. จิรัชญา สืบเซ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 30-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
9 ด.ช. วีรภัทร นกฉลาด โรงเรียนอรุณประดิษฐ 02-08-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
10 ด.ช. ธนกิตต์ ทรัพย์เพิ่มพูล โรงเรียนคงคาราม 13-08-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
11 ด.ช. ธีรภัทร์ ยินดีสังข์ โรงเรียนคงคาราม 24-05-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
12 ด.ช. ปภพ นพคุณ โรงเรียนคงคาราม 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
13 ด.ช. ภานุทัศน์ เด่นดวง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 19-11-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
14 ด.ช. สิรวิชญ์ น้อยมี โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 06-05-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
15 ด.ช. ธีรภัท บุญชู โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
16 ด.ญ. วริษา สะธรรมศรี โรงเรียนคงคาราม 17-08-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
17 ด.ญ. อริยา ลิ้มสกุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา 04-11-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
18 นาย ชนิสรณ์ พวงไพโรจน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 06-12-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
19 ด.ช. จิรภัทร สกุลพราหมณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 25-07-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
20 ด.ช. ปัณฑ์ธร พิทักษวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 10-08-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
21 ด.ช. ณัชฐปกรษ์ ปานเนาว์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 11-06-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
22 ด.ช. นนวิทญ์ ธีรการย์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 02-10-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
23 ด.ช. ปัณณทัต วันเจริญพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 16-05-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
24 ด.ญ. ปุญญิศา จิวารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 19-08-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
25 ด.ช. พงศ์รพี จูอี้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 20-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
26 ด.ช. วชิรวิทย์ ไวยพงษ์ศรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา 08-05-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
27 ด.ช. ศุภกร จิวารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชบุรี 19-11-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
28 ด.ช. ณฐภัทร ปิ่นทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 31-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg.
29 ด.ญ. ทฤฒมน ทิพย์โสต โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 16-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
30 ด.ญ. นัยน์ภัค แก้วประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 22-11-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
31 ด.ญ. พีรญา แพงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 28-10-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
32 ด.ญ. สุวพิชญ์ สิมศรีพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชบุรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
33 ด.ช. จิรภัทร ผาสุขกาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 25-05-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
34 ด.ช. วรกร เพียรสนอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 12-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
35 ด.ช. พีรเวธน์ ธีรการย์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 20-02-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
36 ด.ช. ธัชพล วันเจริญพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 05-05-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
37 ด.ช. ธีรพล เศรษฐธนานุรักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 16-06-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
38 ด.ช. เอกศักดิ์ เดชะเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 17-11-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
39 ด.ช. ภูริณัฐ เพิ่มสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 12-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
40 ด.ช. ปารณัท ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 09-09-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 44+ Kg.
41 ด.ญ. สิตาภัทร พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
42 ด.ญ. กมลชนก เนียมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 03-03-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 44+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ญ.นวรัตน์ จูอี้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
2 ด.ญ.ณิญา เพียรสนอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
3 ด.ญ.ลักษิกา ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม G.T.C.Taekwondo
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง