“เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 08/12/2018 ~ 08/12/2018

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 6 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0859642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. สุชาวดี ยิ่งสูง 12-12-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
2 ด.ช. พลกฤษ เขาโคกกรวด 14-06-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
3 ด.ช. ศุภกิตติ์ เวียกไธสง 02-11-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
4 ด.ช. สิทธิศักดิ์ แก้วอ่อน 08-05-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
5 ด.ช. โยธิน พิมพา 18-10-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
6 ด.ญ. บุญยวีร์ ปัญญามีศรีกุล 09-06-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
7 ด.ญ. ญาดา ศรีไชโยรักษ์ 27-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
8 นาย เกียรติศักดิ์ โกวิทยะวงศ์ 25-11-2554 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
9 ด.ช. ฉัตรพิศุทธิ์ วงศ์มยุรฉัตร 21-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
10 ด.ช. นันทวัฒน์ สมบูรณ์ศิริ 05-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg.
11 ด.ญ. สรวีย์ สิงห์วงศ์ 29-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
12 ด.ญ. พรรนิษา อำพันเย็น 13-09-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
13 ด.ญ. กัญญาวดี อ่อนชาติ 19-07-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
14 ด.ช. ชัชพงศ์ เวียงจันทึก 15-10-2550 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
15 ด.ญ. ณัชชา สิงห์วงศ์ 09-03-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
16 ด.ช. จิรกร สมบูรณ์ศิริ 11-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ปทิตตา ขันทะจันทร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
2 ปทิตตา ขันทะจันทร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
3 ภัทรธิดา พันธ์ฉาย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
4 ภัทรพล พันธ์ฉาย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
5 ปัณณธร กลิ่นสมหวัง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ไพรัตน์ยิม/วิชาญชัยTKD/ยอแซฟพิจิตร
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง