“เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 08/12/2018 ~ 08/12/2018

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 6 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0859642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ณชพัฒน์ ตราชูวณิช รร.รักษ์วิทยา 30-10-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
2 ด.ช. ธรธันย์ น้อยแท้ รร.รักษ์วิทยา 16-10-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
3 ด.ช. ศุภกร อิ่มทั่ว รร.วันทามารีอา 06-07-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
4 ด.ญ. ณิชกานต์ ตั้งฤทัยภักดิ์ รร.รักษ์วิทยา 23-09-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
5 ด.ญ. กนกวรรณ พนาดร รร.รักษ์วิทยา 17-09-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
6 ด.ช. จิรพัชร อยู่ทอง รร.รักษ์วิทยา 18-01-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
7 ด.ช. วรมินทร์ จันชูกลิ่น รร.รักษ์วิทยา 11-04-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
8 ด.ช. ณัฐดนัย เจริญธรรม 24-11-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
9 ด.ช. พีรวิชญ์ เต็งประเสริฐ รร.วันทามารีอา 11-11-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 38+ Kg.
10 ด.ช. ปัณณวัฒน์ บัวหลวง รร.เชวงศักดิ์ศึกษา 21-10-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg.
11 ด.ช. ธีรเมธ สุภานิล รร.เชวงศักดิ์ศึกษา 22-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
12 ด.ญ. มนสิชา หลวงมั่ง รร.รักษ์วิทยา 08-02-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
13 ด.ช. ศตคุณ อิ่มทั่ว รร.รักษ์วิทยา 12-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
14 ด.ช. พิสิฏฐ์พล เจริญธรรม 14-05-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
15 ด.ญ. ปราณปริยา ตั้งฤทัยภักดิ์ รร.รักษ์วิทยา 19-02-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ชนะชัยยิม
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง