การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

สถานที่แข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท
แข่งขันวันที่ 10/11/2018 ~ 10/11/2018

ชื่อผู้จัด : ครูเชฐ, คุณชาญ ปิดระบบรับสมัคร 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 091-0246162 ครูเชฐ, 086-1994952 คุณชาญ ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ธนกฤต จันทร์สุข 03-03-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
2 ด.ช. ปฏิญญา ลายทอง 12-04-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
3 ด.ญ. จินต์จุฑา ประดา 30-03-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
4 ด.ญ. ธนัชญา ถิตย์สถาน 08-10-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
5 ด.ญ. เรววิช ปาลถวัลย์พงษ์ 20-11-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
6 ด.ญ. ณิชากร สุวรรณากาศ 08-06-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
7 ด.ช. ธนันธร พรมจาด 20-09-2553 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
8 ด.ญ. ณัฐกานต์ เกิดน้อย 05-08-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
9 ด.ญ. จิตวรรณ สุขอ่ำ 17-06-2554 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
10 ด.ช. ภูวฤทธิ์ เวชสิทธิ์ 14-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
11 ด.ช. ภูวนาท ประชา 11-11-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
12 ด.ช. พิริยกร เวชสิทธิ์ 05-08-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
13 ด.ช. ภูรินทร์ จักขุมาพงษ์ 16-06-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
14 ด.ช. ชาคริส อินทสิทธิ์ 26-07-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
15 ด.ช. ก้องกิดากร คงยุทธ 14-03-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
16 ด.ช. วัศพล วงษาพันธ์ 20-07-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
17 ด.ช. กรกฤต เซี่ยงม้า 23-02-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
18 ด.ช. ณัฐชนน ศรีทะ 12-01-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
19 ด.ช. ธนดล หอมกระแจะ 04-09-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
20 ด.ช. กนกกร คงยุทธ 17-01-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
21 ด.ญ. ตรีทิพยนิภา เคนทอง 05-06-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
22 ด.ญ. วิภาพรรณ์ รินทะวงศ์ 13-05-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
23 ด.ญ. จิดาภา อ่อนวิเวก 05-09-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
24 ด.ญ. ปิ่นแก้ว แซ่โค้ว 02-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
25 ด.ญ. กัญณัฐ อนุพัฒน์ 11-10-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
26 ด.ญ. ประติภา ไก่ษะแก้ว 01-09-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
27 ด.ญ. บัณฑิตา ขันแก้ว 30-09-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
28 นาย นราชัย อ่อนสุขใส 02-12-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
29 นาย ธีรนัย วานิชชาชีวะ 20-12-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
30 นาย ปัญจสิทธิ์ นาคศรีสด 20-08-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
31 นาย ธีรศักดิ์ แสนนวล 24-11-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
32 นาย พงศ์ธร มะโนรัตน์ 12-08-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
33 นาย ภูชิชย์ ปุยอ๊อด 29-03-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
34 นาย ศิวกร เกาะกลาง 22-01-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
35 น.ส. รสสุคนธ์ พันธุ์พักต์ 25-12-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
36 น.ส. จุฑามาศ วงษ์โต 25-04-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
37 น.ส. ณัฐวดี ประจง 15-04-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
38 น.ส. กนิษฐา วงษาเทียม 27-07-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
39 น.ส. พรรชนันท์ เจริญรัตน์วิจิตร 17-03-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
40 ด.ช. ปิลันธสุทธิ์ จิ๋วแหยม 09-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
41 ด.ญ. ปพิชญา ธีระศักดากูล 26-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง