Young Taekwondo Wangthonglang Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 17/11/2018 ~ 17/11/2018

ชื่อผู้จัด : อ.บุญชรัสมิ์ เจริญสาร ปิดระบบรับสมัคร 9 พฤศจิกายน 2561
เบอร์ติดต่อ : 098 561 5419 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร ไม่มีคู่พิเศษ
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 สรรวัชณ์ งามสกุลรุ่งโรจน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
2 ศศพินท์ งามสกุลรุ่งโรจน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
3 ณัฎฐณิชา สุขะวัธนกุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
4 มนพัทธ์ ท่าศิลา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
5 อภิญญา แหวนเพ็ชร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ หญิง
6 พลวัฒน์ พุ่มทอง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ ชาย
7 สันติสุข งามสกุลรุ่งโรจน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป สาย ดำ เพศ ชาย
8 ศักรินทร์ สุวรดี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย แดง เพศ ชาย
9 ศุจินทรา บุญจิตร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
10 สิริน สิทธิกูล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
11 สุพัตรา ทองมหา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
12 อภิภูมิ แหวนเพ็ชร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
13 กนิษฐา พันเพชร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป สาย ดำ เพศ หญิง
14 พลวัฒน์ พุ่มทอง
อภิญญา แหวนเพ็ชร
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ ชาย - หญิง
15 สิริน สิทธิกูล
สุพัตรา ทองมหา
มนพัทธ์ ท่าศิลา
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม NEUTRAL GYM. ร่มเกล้า
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง