Young Taekwondo Wangthonglang Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 17/11/2018 ~ 17/11/2018

ชื่อผู้จัด : อ.บุญชรัสมิ์ เจริญสาร ปิดระบบรับสมัคร 9 พฤศจิกายน 2561
เบอร์ติดต่อ : 098 561 5419 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร ไม่มีคู่พิเศษ
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. อัครัช กลอยเดช 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
2 ด.ช. ไมเคิล เจมส์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
3 ด.ช. ขัตติย บุญประเสริฐ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
4 ด.ช. กวินทัต อุรุเอกโอฬาร 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
5 ด.ช. ปันณกัญจน์ เสือสีนวล 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
6 ด.ช. สหธร จิตาวิริยะ 21-01-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
7 ด.ช. วิชชุกร แซ่อื้อ 07-04-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
8 ด.ช. ภูริทัต จิตต์อนงค์ 14-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
9 ด.ช. ชาลี จะเชนรัมย์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
10 ด.ญ. อริสเซีย ดีเคลน 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
11 ด.ญ. มนัชญา เสือสีนวล 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
12 ด.ญ. พัชรพร เพชรยวง 22-08-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
13 ด.ช. บัญญพนต์ เตชะอำไพ 24-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
14 ด.ญ. ปภาวรินท์ เวชษี 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
15 ด.ช. ปีใหม่ นันทศิลป์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
16 ด.ช. นราวิชญ์ เพชรยวง 22-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
17 ด.ญ. สุธาสินี วงษ์สิทธิชัย 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
18 ด.ญ. ศิรประภา วงศ์ขจิต 28-12-2550 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ญ.เกียรติญาภา โพธิ์เงิน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
2 ด.ญ.ศิรประภา วงศ์ขจิต ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม PESUSO
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง