Young Taekwondo Wangthonglang Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 17/11/2018 ~ 17/11/2018

ชื่อผู้จัด : อ.บุญชรัสมิ์ เจริญสาร ปิดระบบรับสมัคร 9 พฤศจิกายน 2561
เบอร์ติดต่อ : 098 561 5419 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร ไม่มีคู่พิเศษ
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ศรันยพงศ์ พรหมศร 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
2 ด.ช. ศุภณัฐ โมลาเลิศ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
3 ด.ช. ธนภัทร แสงจันทร์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
4 ด.ญ. กิรติกา อ้นเปรม 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
5 ด.ญ. สุชาดา แก้วอากร ( โรงเรียนบ้านคลองหลวง ) 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
6 ด.ช. พัทธดล อุบลประเสริฐ ( โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ) 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
7 ด.ช. พิตตินันท์ อาจองค์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
8 ด.ช. อติวัณณ์ อุดมธาดา ( โรงเรียนศิริจันทร์ศึกษา ) 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
9 นาย จีรัฏฐ์ โนดไธสง ( โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ) 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
10 ด.ช. ชิณท์ณภัทร พานดอกไม้ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
11 ด.ญ. พิชญธิดา พรหมศร 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
12 ด.ช. วีรภัทร โกสุม 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
13 ด.ช. ธนาพิพัฒน์ มะลิแย้ม 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
14 ด.ช. พชรพล ภิรมย์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
15 ด.ช. พุฒิพงศ์ เพ็ชรวารีวิทย์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
16 ด.ญ. วรรณวนัช ปลอดโปร่ง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
17 ด.ญ. เมธาพร แดงถาวร 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม PREMIER
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง