Young Taekwondo Wangthonglang Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 17/11/2018 ~ 17/11/2018

ชื่อผู้จัด : อ.บุญชรัสมิ์ เจริญสาร ปิดระบบรับสมัคร 9 พฤศจิกายน 2561
เบอร์ติดต่อ : 098 561 5419 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร ไม่มีคู่พิเศษ
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. กฤษณะ ผลสุวรรณ 30-12-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ญ. ณัฐนรี ลี้บำรุง 04-04-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
3 ด.ญ. มนัสนันท์ เพชร์เทียม 13-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
4 ด.ญ. ปริยาภัทร รักษานาม 14-09-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
5 ด.ญ. ตรีดาว ศรีสังข์ 17-08-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
6 นาย นิติพัฒน์ สิงหะ 01-01-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
7 ด.ญ. จุฑารัตน์ รัตนศิริวัฒนกุล 19-02-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
8 ด.ช. ตรัยมีน จารุโกมลศิลป์ 31-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
9 ด.ช. พัสกร แก้ววันทา 17-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
10 ด.ญ. ศศิธร สีแห้ล 16-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
11 ด.ช. ชนชน วงษ์เจริญ 28-07-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
12 ด.ญ. ปิยวรรณ พันธ์ุสว่าง 05-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
13 ด.ญ. ปภาดา กุลสุวรรณ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
14 ด.ช. ธนากร ศรีดาเลิศ 29-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
15 ด.ช. จิรทีปติ ปรากฏหาญ 15-12-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
16 ด.ช. อนุสิษฐ์ รัตนศิริวัฒนกุล 15-06-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
17 ด.ช. ยุติวิชญ์ พรมแสง 18-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
18 ด.ช. วงศกร หาญจิระขจร 28-09-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
19 ด.ญ. ฐิตินันท์ พรมแสง 25-11-2550 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ยอดปฏิภาณ & ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง