Lampang Taekwondo Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง
จังหวัด ลำปาง
แข่งขันวันที่ 14/10/2018 ~ 14/10/2018

ชื่อผู้จัด : อ.โบ้ ปิดระบบรับสมัคร 13 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-4303085 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. นิติภูมิ ทองดี 30-06-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 ด.ช. คณิศร อุ่นเรือน 15-07-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
3 ด.ญ. ณัฐชา จันทร์พรหมมา 16-12-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
4 นาย ภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย 22-02-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
5 ด.ช. ปฤษฎี อินต์มะตูม 16-11-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
6 ด.ช. ศุภวิชญ์ สังรวม 30-11-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
7 ด.ช. พงศ์ปณต นาคท้วม 29-11-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
8 ด.ช. ปิติภูมิ การะเกษ 24-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
9 ด.ช. กานต์จณสิทธิ์ นุ่มฤทธิ์ 03-06-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
10 ด.ญ. รณีรัตน์ บัวโคก 20-05-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 พงศ์ปณต นาคท้วม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
2 พงศ์ปณต นาคท้วม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
3 ศุภวิชญ์ สังรวม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
4 ศุภวิชญ์ สังรวม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
5 ปิติภูมิ การะเกษ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
6 รณีรัตน์ บัวโคก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
7 ศิวกร มีไชยโย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
8 ปฤษฎี อินต์มะตูม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
9 ณัฐนภ ตั้งจินตวิวัฒน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
10 ณัฐนภ ตั้งจินตวิวัฒน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
11 ศวัชกร โตสุข ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
12 กรทักษ์ โตสุข ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
13 สุภณัฐ ภูคะมา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
14 สุภณัฐ ภูคะมา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
15 สุภัทธนีย์ ภูคะมา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
16 สุภัทธนีย์ ภูคะมา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
17 อนุรัตน์ พรชัยสุรีย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
18 ติณณภพ พรชัยสุรีย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
19 นิติภูมิ ทองดี
กานต์จณสิทธิ์ นุ่มฤทธิ์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
20 พงศ์ปณต นาคท้วม
รณีรัตน์ บัวโคก
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
21 นิติภูมิ ทองดี
กานต์จณสิทธิ์ นุ่มฤทธิ์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม มีไชยโย
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง