Lampang Taekwondo Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง
จังหวัด ลำปาง
แข่งขันวันที่ 14/10/2018 ~ 14/10/2018

ชื่อผู้จัด : อ.โบ้ ปิดระบบรับสมัคร 13 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-4303085 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. สกรรจ์ธร ชาญสุวรรณ 24-08-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 ด.ช. กุลชวาล ศรีบุรี 10-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
3 ด.ญ. ณวภัสร์ คำภิคำ 30-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
4 น.ส. วิศรุตา จินะละ 02-04-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
5 ด.ช. สกลพัฒน์ พัฒนการุณย์ 18-06-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
6 ด.ช. ก่อฤกษ์ ณ วันจันทร์ 13-12-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
7 ด.ช. พัทธนันท์ ยี่นาง 11-05-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
8 ด.ช. ฉัตรนันทรัชม์ พิศวงปราการ 03-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
9 ด.ช. รัฐกานต์ จินตนาผล 14-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
10 ด.ญ. ปณาลี มีอ่วม 21-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
11 ด.ช. จิตติพัฒน์ ไพรศรี 25-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
12 ด.ช. ปภังกร ชูรัตนตระกูล 22-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
13 ด.ช. กฤตนันท์ ส่งสีเมฆ 26-05-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
14 ด.ช. มล.พลภณ สุขสวัสดิ์ 08-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
15 ด.ช. ปัณณวิชญ์ จินะละ 15-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
16 ด.ช. ธนวัฒน์ สมนา 02-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
17 ด.ช. ธิติพัทธ์ ไพรศรี 15-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
18 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา หาญมานพ 09-06-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
19 ด.ช. ณัฐพงษ์ อิ่นคำ 27-10-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
20 ด.ช. ศิรวิทย์ ธรรมตา 17-06-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 บุญทิพย์ ธรรมชาติ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
2 พุทธคุณ ไทยกรรณ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
3 ทิพย์รดา แจ้ใจ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
4 ฐิติรัตน์ แสงกาศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
5 ศิรภัค ทวีธนามงคล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
6 ชยพล วิธี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม H.M.A Lamphun
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ด.ช. พัทธนันท์ ยี่นาง รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
2 11/10/2018 223.24.189.66 ด.ช. รัฐกานต์ จินตนาผล รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
3 30/11/-0001 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา หาญมานพ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
4 11/10/2018 223.24.189.66 ด.ช. ธิติพัทธ์ ไพรศรี รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ฐิติรัตน์ แสงดกาศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง