Lampang Taekwondo Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง
จังหวัด ลำปาง
แข่งขันวันที่ 14/10/2018 ~ 14/10/2018

ชื่อผู้จัด : อ.โบ้ ปิดระบบรับสมัคร 13 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-4303085 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 น.ส. ศรัณย์พร ภู่ขันเงิน 07-12-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
2 น.ส. พษวรรณ คงเสือ 24-09-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
3 น.ส. ปัญญาดา เจริญสุข 08-12-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
4 ด.ช. ปกป้อง วสิกชาติ 27-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
5 ด.ช. ชนาธิป จูงวงษ์สุข 28-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม Phayuha Taekwondo
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง