Lampang Taekwondo Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง
จังหวัด ลำปาง
แข่งขันวันที่ 14/10/2018 ~ 14/10/2018

ชื่อผู้จัด : อ.โบ้ ปิดระบบรับสมัคร 13 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-4303085 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. พุฒิธร มนกลม 14-09-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
2 ด.ช. ภาณุภัทร มิ่งขวัญ 24-11-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
3 ด.ญ. ธมกร มนกลม 02-11-2552 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 นางสาว ฐาญมาศ หมอนมต์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป สาย ดำ เพศ หญิง
2 ด.ญ.ชนิกานต์ ชิโนทัย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
3 ด.ช.วศุธร วรินทร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
4 ด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
5 ด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
6 ด.ช.วรท สิทธิประณีต ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
7 ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
8 นางสาว กนกพิศสิณีย์ เสนามาตย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป สาย แดง เพศ หญิง
9 นาย นาถวัฒน์ เจริญแพทย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป สาย เขียว เพศ ชาย
10 ด.ญ.รัชชภรณ์ กาศสกุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
11 ด.ช.ธีรพิชญ์ ชัยนิมิตร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
12 ด.ช.ภาณุภัทร มิ่งขวัญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
13 นางสาว ฐาญมาศ หมอมนต์
นาย จิโรจน์ เรืองพูน
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป สาย ดำ เพศ ชาย - หญิง
14 ภาณุพล มิ่งขวัญ
กนกพิศสิณีย์ เสนามาตย์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย - หญิง
15 ด.ช.วศุธร วรินทร์
ด.ญ.ธมกร มนกลม
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง
16 ด.ช.กฤษฎ์ วาทนิยะกุล
ด.ญ.รัชชภรณ์ กาศสกุล
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง
17 ด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ
ด.ญ.ชนิกานต์ ชิโนทัย
ด.ฐ.เบญญทิพย์ นาเวียง
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
18 ด.ช.พุฒิธร มนกลม
ด.ช.ธีรพิชญ์ ชัยนิมิตร
ด.ช.วรท สิทธิประณีต
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
19 ด.ช.กฤษฎ์ วาทนิยะกุล
นาย นาถวัฒน์ เจริญแพทย์
นาย จิโรจน์ เรืองพูน
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป สาย น้ำตาล เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม T.A.F.Phrae
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง