Lampang Taekwondo Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง
จังหวัด ลำปาง
แข่งขันวันที่ 14/10/2018 ~ 14/10/2018

ชื่อผู้จัด : อ.โบ้ ปิดระบบรับสมัคร 13 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-4303085 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. วิศณุพงศ์ เตชะปัญญาวุฒิ 09-02-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 ด.ช. วงศพัทธ์ ปลาหนองแบน 21-02-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
3 ด.ญ. ชญารัญชน์ หนองหลิ่ง 12-12-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
4 นาย ขวัญชัย ปาลเรือง 14-03-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
5 น.ส. แทมวารินทร์ นุนำ 03-02-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
6 ด.ช. ปฤศนัย กล่ำเพียร 22-04-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
7 ด.ช. สิทธินนท์ ยนต์ประเสริฐ 29-01-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
8 ด.ช. นิธิเดชน์ ถาเป็ง 24-01-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
9 ด.ญ. พัณณิตา เอกอมตะ 13-01-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
10 ด.ญ. วิศัลย์ศยา ประเทือง 11-07-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
11 ด.ช. ชูวงค์ เกาะแก้ว 25-12-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
12 ด.ช. ภูริช กล่ำเพียร 23-12-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
13 ด.ช. ปฎิภาณ นามแสง 19-08-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
14 ด.ช. ปุณณวิช หงษ์ยี่สิบเอ็ด 20-01-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
15 ด.ช. สิทธิพล ยนต์ประเสริฐ 06-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
16 ด.ช. สรวิชญ์ สอนทิพย์ 10-12-2552 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
17 ด.ช. สวณัฐกร ใจสว่าง 08-02-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
18 ด.ช. ชนกันต์ บ่อคำ 20-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
19 ด.ช. ณฐกร จั่นเทศ 19-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
20 ด.ช. รัชชานนท์ วงษ์จีน 27-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
21 ด.ช. พีรดนย์ โสภารัตน์ 10-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
22 ด.ช. จิณณพัต กัลยา 20-04-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
23 ด.ช. ชนาธิป นามแสง 27-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
24 ด.ญ. พิมพ์รภัช ชัยเลิศวีระการ 14-09-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
25 ด.ญ. กัญญาณัฐ จันทร์แก้วขาว 02-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
26 ด.ญ. วิชญาดา ก๋อนฉันทะ 14-05-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 11/10/2018 124.121.210.0 ด.ญ. ชญารัญชน์ หนอลหลิ่ง รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
2 11/10/2018 124.121.210.0 ด.ช. สิทธินนท์ ยนต์ประเสริฐ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
3 11/10/2018 124.121.210.0 ด.ช. สิทธินนท์ ยนต์ประเสริฐ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
4 11/10/2018 124.121.210.0 ด.ช. สิทธินนท์ ยนต์ประเสริฐ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
5 11/10/2018 124.121.210.0 ด.ช. ปฤศนัย กล่ำเพียร รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
6 11/10/2018 124.121.210.0 ด.ญ. พัณณิตา เอกอมตะ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
7 11/10/2018 124.121.210.0 ด.ญ. พัณณิตา เอกอมตะ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
8 11/10/2018 124.121.210.0 ด.ช. ชนกันต์ บ่อคำ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
9 11/10/2018 124.121.210.0 ด.ช. สวณัฐกร ใจสว่าง รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
10 11/10/2018 124.121.210.0 ด.ช. สรวิชญ์ สอนทิพย์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง