ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
แข่งขันวันที่ 06/10/2018 ~ 06/10/2018

ชื่อผู้จัด : ครูเอก & ครูตูน ปิดระบบรับสมัคร 4 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-5293793 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบ
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ธีร์จุฑา ขุนทึง 01-04-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 ด.ญ. นัชชา โสตถิเศรษฐ์ 08-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
3 ด.ญ. ปราณปริยา โพธิ์กิ่ง 13-04-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
4 ด.ญ. นลัทพร แว่นแก้ว 03-07-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
5 ด.ญ. ศรัณภัทร วิเชียรทอง 30-04-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
6 ด.ช. อชิระ นาคบรรณ์ 01-11-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
7 ด.ช. ธนะวิทย์ ปันทา 01-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
8 ด.ช. วชิรวิทย์ มานะนาวิกผล 12-11-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
9 ด.ช. ธนพันธุ์ โสตถิเศรษฐ์ 28-12-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
10 ด.ช. อชิตพล อรุณยุทธศาสตร์ 25-06-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
11 ด.ช. ดนัยภัทร อินทรสมบัติ 16-08-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
12 ด.ญ. วิศุตา ปรีชากุล 11-07-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
13 ด.ญ. กาญจนา พงษ์โสภา 13-08-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
14 ด.ญ. พิมพ์นิภา สุวรรณรัตน์ 14-10-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
15 ด.ญ. ตะวัน พิมพ์ประดับ 17-05-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
16 ด.ช. ศุภชัย เรืองวิเศษ 23-09-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
17 ด.ญ. ฐปนีย์ สุดโท้ 01-06-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
18 นาย ธันยบูรณ์ แจ้งสุทิมล 30-12-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
19 นาย สิรภพ โพธิ์กิ่ง 28-08-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
20 นาย กุมภา ตัน 05-02-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
21 นาย นัฐพงษ์ บุญเสนารักษ์ 18-06-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
22 น.ส. ปลายฝน สุวรรณดี 28-09-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
23 ด.ช. เสฏฐชัย บุญเสนา 01-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
24 ด.ช. ภีมากร มานะนาวิกผล 25-02-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
25 ด.ช. มกรณ์ฐวัชช์ บุญยะวุฒิ 06-05-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
26 ด.ช. นครินทร์ มะณีโชติ 14-10-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
27 ด.ช. ติณณ์ วงษ์ชู 01-06-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
28 ด.ช. คุณภัทร รักใคร่ 05-12-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
29 ด.ช. ฟุรกอน มาดาเรส 22-02-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
30 ด.ญ. อชิรญา นาคบรรณ์ 03-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
31 ด.ช. เสฏฐวุฒิ หนูจรเพ็ชร 15-05-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
32 ด.ญ. กัลย์วีร์ เรียงเครือ 07-05-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
33 ด.ช. อภิชา วิเชียรทอง 31-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
34 ด.ช. นักปราชญ์ สูตรสุข 01-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
35 ด.ญ. ธัญพิมล ใยยะผลสุข 24-06-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
36 ด.ช. สิรวิชญ์ สันป่าแก้ว 07-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
37 ด.ช. ปิยวัฒน์ แสงจันทร์ 19-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ช.วชิรวิทย์ มานะนาวิกผล
ด.ช.อชิตพล อรุณยุทธศาสตร์
ด.ช.ดนัยภัทร อินทรสมบัติ
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
2 ด.ช.เสฏฐชัย บุญเสนา
ด.ช.อภิชา วิเชียรทอง
ด.ช.เสฏฐวุฒิ หนูจรเพ็ชร
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
3 ด.ญ.วิศุตา ปรีชากุล
ด.ญ.กาญจนา พงษ์โสภา
ด.ญ.ตะวัน พิมพ์ประดับ
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
4 ด.ญ.นัชชา โสตถิเศรษฐ์
ด.ญ.ปราณปริยา โพธิ์กิ่ง
ด.ญ.นลัทพร แว่นแก้ว
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม RSR TEAM
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง