ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
แข่งขันวันที่ 06/10/2018 ~ 06/10/2018

ชื่อผู้จัด : ครูเอก & ครูตูน ปิดระบบรับสมัคร 4 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-5293793 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบ
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. จินต์จุฑา ประดา 30-03-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ญ. ธนัชญา ถิตย์สถาน 09-10-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 ด.ญ. ภัควลัญช์ ทัพทวี 20-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
4 ด.ช. ธนันธร พรมจาด 03-03-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
5 ด.ญ. ณัฐกานต์ เกิดน้อย 05-08-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
6 ด.ญ. ปวันรัตน์ จำปาเงิน 06-10-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
7 ด.ช. ภูวฤทธิ์ เวชสิทธิ์ 14-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
8 ด.ช. พิริยกร เวชสิทธิ์ 05-08-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
9 ด.ช. วัศพล วงษาพันธ์ 20-07-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
10 ด.ญ. ตรีทิพยนิภา เคนทอง 05-06-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
11 น.ส. รสสุคนธ์ พันธุ์พักต์ 24-12-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
12 น.ส. จุฑามาศ วงษ์โต 25-04-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
13 น.ส. ณัฐวดี ประจง 15-04-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
14 น.ส. พรรชนันท์ เจริญรัตนวิจิตร 17-03-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
15 ด.ช. ปิลันธสุทธิ์ จิ๋วแหยม 14-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
16 ด.ช. พิชชากร มั่นคง 08-10-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
17 ด.ญ. พรชนก อินปัญญา 02-06-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
18 ด.ญ. เปมิกา บุตรแสงดี 20-07-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
19 ด.ญ. พิมพ์ภัสร์ บุญวัชรภัย 14-05-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
20 ด.ญ. ปพิชญา ธีระศักดากุล 18-06-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ชัยนาทเทควันโด
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/09/2018 182.53.211.220 ด.ญ. พิมพ์ภัสร์ บุญวัชรภัย รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
2 30/11/-0001 ด.ญ. พิมพ์ภัสร์ บุญวัชรภัย รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
3 30/11/-0001 ด.ญ. พรชนก อินปันญา รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
4 30/09/2018 182.53.211.220 ด.ญ. พิมพ์ภัสร์ บุญวัชรภัย รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
5 30/09/2018 182.53.211.220 ด.ญ. ปพิชญา ธีระศักดากุล รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง