ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
แข่งขันวันที่ 06/10/2018 ~ 06/10/2018

ชื่อผู้จัด : ครูเอก & ครูตูน ปิดระบบรับสมัคร 4 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-5293793 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบ
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ศรราม แต้ตี่ 06-12-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ช. ปิยะวิชญ์ เกษร 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
3 ด.ช. กฤศ อำนวยสิทธิโชค 02-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
4 ด.ช. ณภัทร นิพิฐพนธ์สกุล 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
5 ด.ญ. วาเศรษฐี บุญจีน 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
6 ด.ญ. กนกวรรณ ไถวเลิศ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
7 ด.ญ. ชนัญธิดา จันทร์สิงห์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
8 ด.ช. คณิต วงศ์แก้ว 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
9 ด.ช. รชต เยี่ยมไธสง 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
10 ด.ญ. อาทิตยา สุขสุเสียง 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
11 ด.ช. ธนัยนันท์ ศรีพยัคฆ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
12 ด.ช. กรวุฒิ ลิ้นเสมา 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
13 ด.ช. ฐิติวัลค์ สิลาโส 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
14 ด.ช. ธเนศ ไถวเลิศ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
15 ด.ช. ณัฐพร แดงนก 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
16 ด.ช. ชินวัฒน์ ขวัญสุข 08-11-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
17 ด.ญ. ชุติมันต์ คำทอง 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
18 ด.ช. อนาวิน ทองเชิด 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
19 นาย ธณากร พรหมสุขศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
20 นาย อธิศักดิ์ โตลักษณะ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
21 นาย ฐิตินันท์ สินเกิดสุข 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
22 นาย จิรกิตติ์ อธิลาภ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
23 น.ส. สุภารา จรัสแสงกุลกิจ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
24 น.ส. ศศิกานต์ ทองจันทร์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
25 ด.ช. คณินทุ์ รมพิพัฒน์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
26 ด.ช. ณัฐชนน เกตุนิธี 26-11-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
27 ด.ญ. เบญญาภา ปะวะเสนัง 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
28 ด.ช. ธีรนัยน์ แต้ตี่ 16-06-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
29 ด.ช. จิรัฏฐ์ พรหมพงษ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
30 ด.ช. ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
31 ด.ช. อรรถพล ลาลุน 30-06-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
32 ด.ช. วีระพล เชื้อคำฮด 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
33 ด.ญ. ทอสิริ สิงห์ทอง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
34 ด.ญ. ญาดา แสงทอง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
35 ด.ญ. ณัฐวลัญธฺ์ เกตุนิธี 23-02-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
36 ด.ช. ปวรปรัชญ์ โป่งแก้ว โรงเรียนทรงวิทยา 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
37 ด.ช. ณัฐชนนท์ กลางณรงค์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
38 ด.ช. ศตพร วิทยาพูล 23-02-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
39 ด.ช. วิธวินท์ อรุณศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
40 ด.ช. ยศกร ชาติมนตรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
41 ด.ช. วรวิทย์ สิงห์แก้ว 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
42 ด.ญ. กิตติมา เหลาริน 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
43 ด.ญ. อภิญญา สุขสุเสียง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
44 ด.ญ. จอมภัค คล้ายประยูร 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
45 ด.ญ. ธีรยาภัทร พรมเทศ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
46 ด.ช. รชต น้อยนิวรณ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
47 ด.ญ. ธนพร เทียมคง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์
อรรถพล ลาลุน
วรวิทย์ สิงห์แก้ว
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
2 ศศิกานต์ ทองจันทร์
สุภารา จรัสแสงกุลกิจ
มนัสวี ทองเชิด
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม CENTER & THE FAST
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 01/10/2018 1.46.230.106 ด.ช. นนทพัทธ์ แจ่มจำรัส รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 30/09/2018 171.7.131.38 ด.ช. ธเนศ ไถวเลิศ รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
3 30/11/-0001 ด.ช. ชินวัฒน์ ขวัญสุข รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
4 30/11/-0001 ด.ช. ชินวัฒน์ ขวัญสุข รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
5 30/09/2018 171.7.131.38 ด.ช. ชินวัฒน์ ขวัญสุข รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
6 01/10/2018 1.46.230.106 ด.ญ. ชุติมันต์ คำทอง รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
7 30/09/2018 171.7.131.38 นาย ธณากร พรหมสุขศรี รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
8 01/10/2018 1.47.46.91 น.ส. ศศิกานต์ ทองจันทร์ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
9 01/10/2018 1.46.230.106 น.ส. ศศิกานต์ ทองจันทร์ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
10 30/09/2018 1.47.38.252 ด.ช. เบญญาภา ปะวะเสนัง รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
11 01/10/2018 1.46.110.240 ด.ญ. เบญญาภา ปะวะเสนัง รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
12 30/11/-0001 ด.ช. อารถพล ลาลุน รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
13 30/11/-0001 ด.ช. ชัยทัต ศรนรินทร์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
14 30/11/-0001 ด.ญ. ณัฐวลัญธฺ์ เกตุริธี รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
15 30/11/-0001 ด.ช. ปวรปรัชญ์ โป่งแก้ว รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
16 01/10/2018 1.46.230.106 ด.ญ. ธีรยาภัทร พรหมเทศ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ณัฐพร แดงนก
สิริภิญโญ เกษมกิจวัฒนา
อนาวิน ทองเชิด
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.
2 30/11/-0001 ปัญญาพร ธรรมเจริญ
ชุติมันต์ คำทอง
ชนัญธิดา จันทร์สิงห์
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง