ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
แข่งขันวันที่ 06/10/2018 ~ 06/10/2018

ชื่อผู้จัด : ครูเอก & ครูตูน ปิดระบบรับสมัคร 4 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-5293793 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบ
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. เมฑัต วิมุตตินันท์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ช. อินทัช ถาวรพันธ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 ด.ช. พีรพัฒน์ จงมั่นวัฒนา 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
4 ด.ช. ภูวนัย แก้วสีดา 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
5 ด.ช. เพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนา 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
6 ด.ช. ภูริศ บัวคำ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
7 ด.ญ. ภัทรวดี ผาสุข 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
8 ด.ญ. ธัญพิชชา แก้วเสน 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
9 ด.ญ. ฐิติกานต์ แก้วเจริญ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
10 ด.ญ. วิลาวัณย์ คำวีระ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
11 ด.ญ. ชลธิชา กะมุทา 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
12 ด.ช. โสภณวิชญ์ ทองกลึง 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
13 ด.ช. บุลวิชญ์ อนันตเดชอุดม 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
14 ด.ช. ปิยังกูร อยู่คงธรรม 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
15 ด.ญ. ชวิศา วิงเวียน 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
16 ด.ญ. ธัญวรัตน์ กิจบุญศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
17 ด.ญ. สุพัตรา สุวิชา 13-12-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
18 ด.ญ. ธนัชนันท์ อภินันท์อวยพร 14-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
19 ด.ญ. สวัสดิ์ปัญญา สินพยุง 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
20 ด.ช. นันทภพ ผลเอนกชัย 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
21 ด.ช. จักกฤช ม่วงสิมมา 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
22 ด.ญ. พาณิภัค ดั่งแก้วแดง 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
23 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ปาปะเถ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
24 ด.ญ. ธันยมัย แสงอาทิตย์ 05-02-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
25 ด.ญ. ศิริจันญา เกลี้ยงหนามเตย 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
26 ด.ช. ัณัฐฏพล ปาปะเถ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
27 ด.ช. ธีรัช พงษ์ประภาส 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
28 ด.ช. สัณหณัฐ หอมละออ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
29 ด.ช. จักรภัทร รอดเทศ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
30 ด.ญ. กัลยกร เล่นวารี 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
31 นาย กิตติภพ มีโชคประเสริฐ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
32 น.ส. นิธยานันท์ หอมละออ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
33 น.ส. เมฑิรีย์ วิมุตตินันท์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
34 น.ส. วลัยพรรณ เงินกอบ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
35 น.ส. อาภัสรา รอดอินทร์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
36 น.ส. อภิสรา ลิลา 22-11-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
37 ด.ช. รพีพัฒน์ ศรีตะลาลัย 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
38 ด.ญ. ณิชา ถาวรพันธ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
39 ด.ญ. อภิชญา พรหมมา 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
40 ด.ญ. ณัฐณิชา มหิสนันท์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
41 ด.ญ. ธิภานันท์ เอี่ยมสะอาด 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
42 ด.ญ. ฐิติชญาน์ เกาะสมบัติ 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
43 ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงศ์มิตร 01-01-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
44 ด.ญ. เบญญาภา บิณฑสูตร 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
45 ด.ช. ปภาวิน เชื้อเล็ก 08-09-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
46 ด.ช. ภัทรดนัย กิจบุญศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
47 ด.ช. ภูมิศักดิ์ ศรีตะลาลัย 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
48 ด.ช. ธีทัต อังศุกุลธร 17-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
49 ด.ช. ธรรศวริทธิ์ สังข์ยิ้ม 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
50 ด.ช. อคิราห์ ปทุมล่องทอง 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
51 ด.ช. วงศกร รอดอินทร์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
52 ด.ญ. โชติกา เก้าเอี้ยน 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
53 ด.ญ. ภรภัทร รอดเทศ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
54 ด.ช. อนาวิล นาคไชยะ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
55 ด.ช. ณัฐกฤต วิงเวียน 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
56 ด.ช. ธนดล ทองเผือก 16-03-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
57 ด.ช. ธรรศพงษ์ สุพัฒน์อาภรณ์ 20-05-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
58 ด.ช. ชณากร แซ่หลิ่ม 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
59 ด.ช. รชต ระหว่างบ้าน 21-04-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
60 ด.ช. กฤตพงศ์ มหาสวัสดิ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
61 ด.ช. ปภณชาญ ทองเนียม 08-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
62 ด.ญ. วรปรัท จันทอง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
63 ด.ญ. สุชัญญา ตั้งบัณฑิต 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
64 ด.ญ. จรรยพร สอนปัญญา 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
65 ด.ญ. ณัฐจิรปภา สกุลพงษ์ 27-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 เพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนา
ภูวนัย แก้วสีดา
อินทัช ถาวรพันธ์
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 0 Kg.

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ธนัชนันท์ อภินันท์อวยพร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
2 ณัฐจิรปภา สกุลพงษ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม TIGER THAI FAMILY
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ด.ญ. วลัยพรรณ เงินกอบ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 01/10/2018 1.46.105.189 ด.ญ. ธัญพิชชา แก้วเสน รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
3 01/10/2018 1.46.105.189 ด.ช. จักกฤช ม่วงสิมมา รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
4 01/10/2018 1.46.105.189 น.ส. เมฑิรีย์ วิมุตตินันท์ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
5 30/11/-0001 น.ส. อาภัสรา รอดอินทร์ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
6 01/10/2018 1.46.105.189 ด.ญ. ณัฐณิชา มหิสนันท์ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
7 01/10/2018 49.229.77.188 ด.ช. ศรณ ถิรพร รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
8 01/10/2018 182.232.30.116 ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงศ์มิตร รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
9 01/10/2018 182.232.30.116 ด.ช. นิติธาดา ปรีชาพงศ์มิตร รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
10 01/10/2018 49.229.77.188 ด.ช. ปัญฌญา ถิรพร รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
11 01/10/2018 125.25.4.74 ด.ช. อนาวิล นาคไชยะ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง