ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
แข่งขันวันที่ 06/10/2018 ~ 06/10/2018

ชื่อผู้จัด : ครูเอก & ครูตูน ปิดระบบรับสมัคร 4 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-5293793 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบ
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ติณณภพ วงศ์ชัยพานิชย์ 13-12-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
2 ด.ช. ตรีภพ วงศ์ชัยพานิชย์ 03-02-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
3 ด.ช. นิชชดล ตัญจพัฒน์กุล 06-10-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
4 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ทองคำ 04-01-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
5 ด.ช. ปฐมรักข์ รูปพรม 12-05-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
6 ด.ช. ธนกร จิตตุรงค์อาภรณ์ 06-02-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
7 ด.ช. พีรพัฒน์ ชลประทิน 27-06-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
8 ด.ญ. ณัฐนันท์ มากงาม 08-10-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
9 ด.ญ. ศศิญาดา ซาฮู 13-06-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
10 ด.ช. ณัฐวัฒน์ มากงาม 25-05-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
11 ด.ช. กฤตภาส โหมดห่วง 05-02-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
12 ด.ช. รชต สุขประเสริฐ 16-01-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
13 ด.ญ. กานต์กมล ยาห้องกาศ 16-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
14 ด.ช. คณิศร พุ่มเชย 24-09-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
15 ด.ช. อาชวิน ปิ่นทอง 11-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 กานต์กมล ยาห้องกาศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 10-11 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
2 ด.ญ.ณัฐนันท์ มากงาม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
3 ด.ช.อาชวิน ปิ่นทอง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 10-11 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
4 ด.ช.ณัฐวัฒน์ มากงาม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
5 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
6 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
7 ด.ช.สุวิจักขณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
8 รชต สุขประเสริฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
9 ด.ช.ชยิน ชิณภา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 10-11 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
10 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคล
ด.ญ.สุธินันทน์ ทองคำ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 10-11 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
11 รชต สุขประเสริฐ
กานต์กมล ยาห้องกาศ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 10-11 ปี สาย แดง เพศ ชาย - หญิง
12 ด.ช.อาชวิน ปิ่นทอง
ด.ช.ชยิน ชิณภา
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 10-11 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
13 ด.ญ.ปภาดา มิ่งรัตนมงคล
ด.ช.อาชวิน ปิ่นทอง
ด.ญ.สุธินันทน์ ทองคำ
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 10-11 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม TIGER THAI @ F.T.F. @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 01/10/2018 27.145.175.213 ด.ญ. ปิยาพัชร จันทร์สว่าง รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 01/10/2018 27.145.175.213 ด.ช. ด.ช.ปฐมรักข์ รูปพรม รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
3 01/10/2018 27.145.175.213 ด.ช. พรรษิษฐ ศิริศักดิ์ชัยมงคล รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
4 01/10/2018 27.145.175.213 ด.ช. พีรพัฒน์ ชลประทิน รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
5 01/10/2018 27.145.175.213 ด.ช. สุวิจักขณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 กานต์กมล ห้องยากาศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 10-11 ปี สาย แดง เพศ หญิง
2 30/11/-0001 กานต์กมล ยาห้องกาศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 10-11 ปี สาย แดง เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง