ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
แข่งขันวันที่ 06/10/2018 ~ 06/10/2018

ชื่อผู้จัด : ครูเอก & ครูตูน ปิดระบบรับสมัคร 4 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-5293793 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบ
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. อนัญญา มางสลัล 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
2 ด.ญ. โสภิตนภา พิมเครือ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
3 ด.ญ. ปณิตา พลอยงาม 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
4 น.ส. ณัฏฐณิชา ปัญญาพูนผล 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
5 ด.ญ. กัลยรัตน์ เขมะคาม 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
6 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
7 ด.ญ. น้ำฝน สาระกุล 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
8 ด.ช. เตชินท์ คงสวน 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
9 ด.ญ. วิรัญชนา คงสวน 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
10 ด.ญ. นภัสวรรณ เพิ่มสมบูรณ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
11 ด.ช. ณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
12 ด.ช. อริย์ธัช เสือพยัคฆ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
13 ด.ช. สิรวิชญ์ ยอดคำ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
14 ด.ช. ธนชาติ สุขสมวงศ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
2 โศภิตา พิมเครือ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
3 ถิรดา กันธะคำ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 10-11 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
4 อนัญญา มางสลัด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
5 นัทธกานต์ สุขสวัสดิ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
6 ทัธพิชา อยู่รอต
วรางคณา กองจินดา
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
7 ถนทร พลอยศรี
ถิรดา กันธะคำ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 10-11 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
8 ถิรดา กันธะคำ
ถนทร พลอยศรี
อนัญญา มางสลัด
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 12-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 01/10/2018 110.168.60.57 ด.ญ. โสภิตนภา พิมเครือ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 01/10/2018 110.168.60.57 ด.ญ. โสภิตนภา พิมเครือ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
3 01/10/2018 110.168.60.57 น.ส. ณัฏฐณิชา ปัญญาพูนผล รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
4 23/09/2018 110.168.60.165 ด.ญ. ประณยา ประภาโส รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-17 Kg.
5 30/11/-0001 ด.ช. ดีเจ คงสวน รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
6 01/10/2018 110.168.60.57 ด.ช. ธนชาติ สุขสมวงศ์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง