ดิ เอ็มเพอเรอร์ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จังหวัด สุพรรณบุรี
แข่งขันวันที่ 06/10/2018 ~ 06/10/2018

ชื่อผู้จัด : ครูเอก & ครูตูน ปิดระบบรับสมัคร 4 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-5293793 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบ
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. วรวุฒิ ชัยโศภิน 15-07-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ช. กรมศิลป์ ธีระนนท์ 14-03-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
3 ด.ช. ภูผา อมรฤทธิธาดา 15-03-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
4 ด.ช. ณัฐวุฒิ บุญมีประเสริฐ 04-06-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
5 ด.ญ. ญาณิศา จีนแสง 16-01-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
6 ด.ช. ปัญจภัสส์ ศรีเหรา 15-06-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
7 ด.ช. กันตภูมิ หวังดี 11-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
8 ด.ช. ธรวัชร พูลสมบัติ 11-02-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
9 ด.ช. ธนัญชกร พูลสมบัติ 11-02-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
10 ด.ช. จักรภัทร สุระนันทร์ 08-11-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
11 ด.ช. ธีรภูรินทร์ หลวงพิทักษ์ 14-07-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
12 ด.ช. กุลชานนท์ อุ่นเจริญ 15-06-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
2 กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
3 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
4 กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
5 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์
กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลบ์พานิช
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
6 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์
กัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 8-9 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
7 ธีรินทร์ญาดา หลวงพิทักษ์
กันตภูมิ หวังดี
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ด.ช. ปัญจภัสสร์ ศรีเหรา รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
2 01/08/2018 49.48.243.166 ด.ช. นันทสิทธิ์ พลเสน รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
3 28/09/2018 49.48.244.213 ด.ช. สิษฐิภาคย์ ประพันธ์พักตร์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง