LAEMCHABANG CHAMPIONSHIP 3

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 จังหวัดชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี
แข่งขันวันที่ 09/06/2018 ~ 09/06/2018

ชื่อผู้จัด : ศุภกิตติ์ ปิดระบบรับสมัคร 8 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0917363579 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. วรปรัชญ์ คำสอาด 15-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 45+ Kg.
2 ด.ช. ธีรธร อุ่นจันทึก 09-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 45+ Kg.
3 ด.ญ. อเล็กซ์ซันดร้า แพทเตอร์สัน 20-02-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-43 Kg.
4 ด.ช. รัชพล ประสาททอง 19-12-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
5 ด.ญ. รดาชนก อุ่นจันทึก 15-12-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
6 ด.ช. ปารมี ชมพูวงศ์ 04-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
7 ด.ช. ณัฐชนน อุ่นจันทึก 06-11-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
8 ด.ช. ปณดล รังสกุลกวิน 24-10-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
9 ด.ช. ปณทัช รังสกุลกวิน 22-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
10 ด.ช. ศุภวิชญ์ วงศาพาน 18-06-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
11 ด.ช. อังกูร กุญช์สุภาคม 26-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
12 ด.ญ. กิรณา เทพธีระชัย 05-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
13 ด.ญ. ณัฐนรี คำสอาด 13-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
14 ด.ญ. เปมิกา เทพธีระชัย 05-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
15 ด.ช. ตุลธร จริตพจน์ 12-10-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
16 ด.ช. พิพัฒน์พล พิณแพทย์ 13-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
17 ด.ช. ปกรณ์เกียรติ โภคประเสริฐ 19-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
18 ด.ช. วิชวินน์ ประสาททอง 05-09-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
19 ด.ช. จิณณพัฒน์ นพบรรจบสุข 30-07-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
20 ด.ญ. ธันยพร คำสอาด 22-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม PMAS พงษ์พิทักษ์
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ด.ช. ปารมี ชมพูวงศ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
2 15/05/2018 114.109.14.98 ด.ช. ปารมี ชมพูวงศ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง