สมุทรปราการ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ
แข่งขันวันที่ 19/05/2018 ~ 19/05/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ภาคนัฐกุณห์ ทองผลไพศาล (อ.เอก) ปิดระบบรับสมัคร 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 097-994-5524 / 099-259-4192 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. พัสกร ศรีสวัสดิ์ 04-02-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 ด.ญ. กฤษณาพร อัตนวานิช 23-02-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
3 ด.ญ. ปานระพี จิตต์เสนาะ 07-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
4 ด.ญ. พีรยา สงวนนาม 15-11-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
5 น.ส. นันทิกานต์ จิตต์เสนาะ 10-01-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
6 ด.ญ. พรสินี กุดชัยภูมิ 25-01-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
7 ด.ญ. เจียซิน เฉิง 29-03-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
8 ด.ช. ศุภกฤฒ อัตนวานิช 01-03-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
9 ด.ช. ศิวนาถ นิ่มนนท์ 08-06-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
10 ด.ช. รชต วงศ์อุ๊ต 08-10-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
11 ด.ช. ปพน ล้ำตระกูล 15-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
12 ด.ญ. รสธร สุวรรณศรี 09-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
13 ด.ญ. วิรัลยา ยอดเยี่ยม 09-06-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
14 ด.ญ. กชพร นามดิษฐ์ 09-05-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
15 ด.ญ. ณิชนันท์ จันทะโร 31-05-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
16 ด.ช. วิศวะ ชัยยะ 02-12-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
17 ด.ช. ศุภฤกษ์ นิ่มนนท์ 14-05-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
18 ด.ช. กานต์นิธิ ยังสงเคราะห์ 18-12-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ญ.กฤษณาพร อัตนวานิช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หนูโตยิม
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 08/05/2018 203.147.38.228 ด.ญ. รสธร สุวรรณศรี รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
2 18/05/2018 203.147.38.228 ด.ญ. พรสินี กุดชัยภูมิ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
3 30/11/-0001 ด.ญ. เจียซิน เฉิน รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
4 08/05/2018 203.147.38.228 ด.ช. วิศวะ ชัยยะ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
5 30/11/-0001 ด.ช. รชต วงศ์อุ๊ต รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
6 08/05/2018 203.147.38.228 ด.ช. รชต วงศ์อุ๊ต รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง