สมุทรปราการ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ
แข่งขันวันที่ 19/05/2018 ~ 19/05/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ภาคนัฐกุณห์ ทองผลไพศาล (อ.เอก) ปิดระบบรับสมัคร 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 097-994-5524 / 099-259-4192 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. เตชิต นาคเล็ก 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ช. ชินวุฒิ ศักดิ์สันเทียะ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 ด.ช. รัฐธรรมนูญ ธรรมเจริญ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
4 ด.ช. ณัฐยศ บุญเลิศ 25-06-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
5 ด.ช. เดชชัย อะนันรัมย์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
6 ด.ช. ธันยพัต บุตรแสน 25-12-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
7 ด.ช. วริทธิ์ธร นุ่มปั้น 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
8 ด.ช. ธนานันต์ พลคำมาก 05-12-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
9 ด.ญ. ปัญญาพร ธรรมเจริญ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
10 นาย อัศวพล ใสโยธา 11-11-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
11 ด.ช. ณัฐชนนท์ ปานทุ่ม 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
12 ด.ช. สายน้ำ สุขเงิน 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
13 ด.ช. กฤตภาส จูเจริญ 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
14 ด.ญ. ญภา ธนประเวศน์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
15 ด.ช. ธนกร หนูหยู 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
16 ด.ญ. ศิศิรา อุปลา 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
17 ด.ญ. อธิติณา แก้วธรรม 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
18 ด.ช. กิตติกานต์ กิจขจรไพบูลย์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
19 ด.ช. ชัชพศุตม์ เชาวลิต 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
20 ด.ช. ธนรัช บุญศิริวัฒน์วานิช 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
21 ด.ช. กฤตภาส พนิตพงศธร 31-10-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
22 ด.ช. ภาคิน ดีขุนทด 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
23 ด.ญ. ศรีกัญพารัตน์ แหลมหลัก 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
24 ด.ญ. ขวัญข้าว สุขเงิน 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
25 ด.ช. อนุกูล เพ็งสว่าง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
26 ด.ญ. ธัญทิพย์ จิตสว่าง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
27 ด.ช. กรปวีณ์ โชติจารุมณีวงศ์ 01-10-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
28 ด.ญ. ณัฏฐ์ณภัทร บุญเลิศ 22-03-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
29 ด.ญ. ขวัญจิรา บุญอิ่ม 06-11-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม จตุรมิตร ทีม
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 14/05/2018 223.24.22.53 ด.ช. เดชชัย อะนันรัมย์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 30/11/-0001 ด.ช. วริทธร นุ่มปั้น รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
3 16/05/2018 49.49.246.170 ด.ช. กฤตภาส จูเจริญ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
4 16/05/2018 49.49.246.170 ด.ช. สายน้ำ สุขเงิน รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
5 16/05/2018 49.49.246.170 ด.ช. ธนกร หนูหยู รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
6 30/11/-0001 ด.ญ. อธิติณา แก้มธรรม รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
7 30/11/-0001 ด.ช. กิตติกานต์ กิจขจรไพบูลณ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
8 14/05/2018 223.24.60.207 ด.ช. กิตติกานต์ กิจขจรไพบูลย์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
9 16/05/2018 49.49.246.170 ด.ญ. ธัญทิพย์ จิตสว่าง รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
10 18/05/2018 182.232.186.92 ด.ช. ชัชพศุตม์ เชาวลิต รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง