สมุทรปราการ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ
แข่งขันวันที่ 19/05/2018 ~ 19/05/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ภาคนัฐกุณห์ ทองผลไพศาล (อ.เอก) ปิดระบบรับสมัคร 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 097-994-5524 / 099-259-4192 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ชนาธิป ฤทธิ์เดช 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 ด.ช. กฤศ อำนวยสิทธิโชค 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
3 ด.ช. ณภัทร นิพิฐพนธ์สกุล 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
4 ด.ญ. วาเศรษฐี บุญจีน 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
5 ด.ญ. ชนัญธิดา จันทร์สิงห์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
6 ด.ช. ธนัยนันท์ ศรีพยัคฆ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
7 ด.ช. ณัฐพร แดงนก 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
8 ด.ญ. ชุติมันต์ คำทอง 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
9 ด.ญ. ณัฐชานันท์ วงษ์เป็นสุข 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
10 นาย สิริภิญโญ เกษมกิจวัฒนา 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
11 นาย ฐิตินันท์ สินเกิดสุข 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
12 น.ส. ครีม ปั้นตระกูล 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
13 ด.ช. คณินทุ์ รมพิพัฒน์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
14 ด.ช. ยศกร ชาติมนตรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
15 ด.ญ. ทอสิริ สิงห์ทอง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
16 ด.ช. วรวิทย์ สิงห์แก้ว 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
17 ด.ญ. ธนพร เทียมคง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
18 นาย อธิศักดิ์ โตลักษณะ 01-01-2561 รุ่นอายุ ประชาชน ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม TKD.CENTER
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 18/05/2018 49.49.250.196 ด.ช. ชนาธิป ฤทธิ์เดช รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 18/05/2018 49.49.250.196 ด.ช. ชนาธิป ฤทธิ์เดช รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 18/05/2018 49.49.250.196 ด.ช. นนทพัทธ์ แจ่มจำรัส รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
4 17/05/2018 49.49.240.199 ด.ญ. วาเศรษฐี บุญจีน รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
5 18/05/2018 49.49.243.21 ด.ญ. วาเศรษฐี บุญจีน รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
6 16/05/2018 49.49.241.65 ด.ช. ชนาธิป ฤทธิ์เดช รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
7 18/05/2018 49.49.243.21 ด.ช. สิริภิญโญ เกษมกิจวัฒนา รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
8 18/05/2018 49.49.243.21 ด.ช. ชุติมันต์ คำทอง รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
9 17/05/2018 1.47.105.74 นาย สิริภิญโญ เกษมกิจวัฒนา รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
10 16/05/2018 49.49.241.65 นาย อธิศักดิ์ โตลักษณะ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
11 16/05/2018 49.49.241.65 นาย ตะวัน หงษ์โต รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
12 18/05/2018 1.47.130.103 น.ส. สุภารา จรัสแสงกุลกิจ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
13 17/05/2018 49.49.240.199 ด.ช. คณินทุ์ รมพิพัฒน์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
14 17/05/2018 1.47.105.74 ด.ญ. ญาดา แสงทอง รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
15 17/05/2018 1.47.105.74 ด.ญ. กิตติมา เหลาริน รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
16 17/05/2018 1.47.73.114 ด.ช. คณินทุ์ รมพิพัฒน์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
17 17/05/2018 1.47.105.74 ด.ญ. กิตติมา เหลาริน รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
18 18/05/2018 1.47.69.27 นาย ฐิตินันท์ สินเกิดสุข รุ่นอายุ ประชาชน ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-63 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง