การแข่งขันเทควันโดพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 26/05/2018 ~ 26/05/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ต๋อย ปิดระบบรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-9605635 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม HATSADIN TKD
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 25/05/2018 1.46.166.91 ด.ช. กฤตยชญ์ แก้วกัลยา รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 30/11/-0001 ด.ญ. ถลัชนันท์ ถลัชนันท์แก้วโพธิ์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
3 23/05/2018 171.4.234.237 ด.ญ. วรพิชา คงแก้ว รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
4 30/11/-0001 ด.ญ. ถลัชนันท์ แก้วโพธิ์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
5 09/05/2018 171.4.234.118 ด.ญ. วรพิชชา คงแก้ว รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
6 25/05/2018 1.46.166.91 ด.ญ. ถลัชนันท์ แก้วโพธิ์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
7 24/05/2018 171.4.234.237 ด.ญ. ถลัชนันท์ แก้วโพธิ์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
8 25/05/2018 1.46.166.91 ด.ญ. วรพิชา คงแก้ว รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
9 22/05/2018 171.4.251.201 ด.ช. ปิยทัศน์ ทินนา รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
10 24/05/2018 171.4.234.237 ด.ญ. ถลัชนันท์ แก้วโพธิ์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
11 25/05/2018 1.46.166.91 ด.ช. ภูมิศิษฐ์ ใจดี รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
12 30/11/-0001 ด.ญ. ทักษพร ทักษพรชมภู รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
13 25/05/2018 1.46.166.91 ด.ญ. จุฑารัตน์ ชัชกิจ รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
14 25/05/2018 1.46.166.91 ด.ญ. ทักษพร ชมภู รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
15 21/05/2018 171.4.251.201 ด.ญ. ทักษพร ชมภู รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
16 30/11/-0001 ด.ญ. จุฑารัตน์ ชัชกิจ รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
17 23/05/2018 171.4.234.237 ด.ญ. ณัฐณิชา ใจนาง รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
18 25/05/2018 1.46.166.91 ด.ช. วรชัย ทินนา รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
19 09/05/2018 171.4.234.118 ด.ช. กฤตยชญ์ แก้วกัลยา รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
20 09/05/2018 171.4.234.118 ด.ช. วรชัย ทินนา รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
21 09/05/2018 171.4.234.118 ด.ญ. ถลัชนันท์ แก้วโพธิ์ รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
22 25/05/2018 1.46.166.91 ด.ญ. อรอนงค์ แก้วโพธิ์ รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
23 30/11/-0001 ด.ญ. ณัชชา ณัชชาแซ่กุง รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
24 24/05/2018 171.4.234.237 ด.ญ. ณัฐณิชา ใจนาง รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
25 25/05/2018 1.46.166.91 ด.ญ. ณัชชา แซ่กุง รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
26 25/05/2018 1.46.166.91 ด.ญ. ปริญญาลักษณ์ ใจนาง รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
27 24/05/2018 171.4.234.237 นาย นาย หัสดินทร์ ปันจุติ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
28 22/05/2018 171.4.251.201 น.ส. ณัฐณิชา ใจนาง รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
29 22/05/2018 171.4.251.201 นาย ภูมิศิษฐ์ ใจดี รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
30 25/05/2018 171.4.249.150 น.ส. ณัฐณิชา ใจนาง รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
31 25/05/2018 1.46.166.91 ด.ช. กฤษฎา จิตรนาน รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
32 23/05/2018 171.4.234.237 ด.ญ. วรพิชชา คงแก้ว รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
33 25/05/2018 1.46.166.91 ด.ช. ปิยทัศน์ ทินนา รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง