การแข่งขันเทควันโดพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 26/05/2018 ~ 26/05/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ต๋อย ปิดระบบรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-9605635 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ชยางกูร อินทร์รุ่ง 12-08-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 ด.ญ. ญาณิจฉรา นาดี 10-01-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
3 ด.ช. พิชญ์วินท์ติ กาญจนโช 30-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
4 ด.ช. สุภนัย เกตุเพชร 18-02-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
5 ด.ช. คณัตถ์ ปราบณรงค์ 16-03-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
6 ด.ช. สรรพสิทธิ์ บุญชาวนา 13-12-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
7 ด.ช. วชิรวิทย์ หาญเชิงชัย 02-05-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
8 ด.ญ. ณัชชา ทิพนัต 23-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
9 ด.ญ. ธิดารัตน์ ศรีทอง 05-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
10 ด.ญ. กชกร วัฒนกุลชัย 05-06-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
11 ด.ญ. ญาโณทัย อรุณมาศ 30-07-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
12 ด.ช. Wyatt Sullivant 21-06-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
13 ด.ญ. มีนา มานะรัมย์ 08-03-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
14 นาย สิทธา พิณเขียว 05-01-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
15 นาย Wayne Sullivant 25-03-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
16 ด.ช. กชพร อภิวงศ์ 24-09-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
17 ด.ช. ทิติพล อุดมโชคดำรง 04-09-2554 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
18 ด.ช. ดุจษฏีภัทร รัตนอุดมวรรณา 20-12-2554 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
19 ด.ช. พัสกร แก้ววิเศษ 31-12-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
20 ด.ช. ธีรภัทร สอดเนื่อง 09-10-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
21 ด.ช. ธนพล จุฬา 10-01-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31-36 Kg.
22 ด.ญ. วัญญา นพศรี 14-02-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
23 ด.ญ. กัญญพัชร ตันพานิช 18-10-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
24 ด.ญ. หริณยาพร ทองชาวนา 06-07-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
25 ด.ช. อภิวัฒน์ เกตุพันธ์ 04-07-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
26 ด.ช. ปาฏิหาริย์ แสงวิเศษ 01-07-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
27 ด.ช. ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง 09-11-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
28 ด.ช. ศุภชีพ อรุณมาศ 05-12-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
29 ด.ช. วุฒิภัทร นพศรี 14-01-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
30 ด.ช. ภาสกร รังคะภูติ 11-02-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
31 ด.ญ. พรรณกาญจน์ จุมภู 17-01-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
32 ด.ญ. ภิญญดา เรืองศรี 04-11-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
33 ด.ญ. พิพรรณพร สุกกล่ำ 23-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
34 ด.ญ. พรรวินท์ นาคบุรี 11-07-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
35 ด.ญ. ปาณิศรา อภิวงศ์ 08-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
36 ด.ช. รชต สุขประเสริฐ 22-09-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
37 ด.ญ. กานต์กมล ยาห้องกาศ 03-05-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
38 ด.ญ. พลอยใส อินแสง 03-07-2550 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
39 ด.ช. ณัฐวุฒิ แสงวิเศษ 01-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
40 ด.ช. โอบนิธิ หาญเชิงชัย 07-09-2550 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
41 ด.ช. ภัทรดนัย เหล่าต้น 10-10-2550 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
42 ด.ญ. พิชชาพร สุกกล่ำ 08-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ชยางกูร อินทร์รุ่ง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
2 กานต์กมล ยาห้องกาศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ หญิง
3 รชต สุขประเสิรฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ ชาย
4 ปาณิสรา อภิวงศ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
5 ณัฏฐกร รัตนศิริณิชกุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
6 อภิวัฒน์ เกตุพันธ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
7 มีนา มานะรัมย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
8 ญาณิจฉรา นาดี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
9 ญาโณทัย อรุณมาศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
10 ณัชชา ทิพนัต ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
11 พรรวินท์ นาคบุรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
12 กรกนก วัฒนกุลชัย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
13 จิรกิตติ์ ศรีสอาด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน สาย เหลือง เพศ ชาย
14 จันทร์ทิพย์ ราชานนท์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน สาย ขาว เพศ หญิง
15 รชต สุขประเสิรฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
16 ณัชชา ทิพนัต ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
17 กานกมล ยาห้องกาศ
รชต สุขประเสริฐ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-11 ปี สาย แดง เพศ ชาย - หญิง
18 ปาณิสรา อภิวงศ์
ณัฏฐกร รัตนณิชกุล
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
19 ภิญญดา เรืองศรี
พรรวินท์ นาคบุรี
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
20 สรรพสิทธิ์ บุญชาวนา
พิพรรณพร สุกกล่ำ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-11 ปี สาย ขาว เพศ ชาย - หญิง
21 ภัทรดนัย เหล่าต้น
พิชชาพร สุกกล่ำ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-11 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
22 ญาณิจฉรา นาดี
ชยางกูร อินทร์รุ่ง
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 12-14 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม TIGER THAI / F.T.F.@เทศบาลบางกระทุ่ม
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 25/05/2018 1.47.76.2 ด.ช. พิชญ์วินท์ กาญจนโชติ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
2 19/05/2018 1.47.140.57 ด.ญ. ญาณิจฉรา นาดี รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
3 19/05/2018 1.47.140.57 ด.ช. ภัทรดนัย เหล่าต้น รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
4 13/05/2018 184.22.35.175 ด.ช. บี บี ชอบอยู่สุข รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
5 18/05/2018 184.22.32.71 ด.ช. กชพร อภิวงศ์ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
6 19/05/2018 1.47.140.57 ด.ช. ทิติพล อุดมโชคดำรง รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
7 30/11/-0001 ด.ช. ศุ๓ชีพ อรุณมาศ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
8 24/05/2018 1.47.76.2 ด.ช. ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
9 24/05/2018 1.46.5.222 ด.ญ. พรรวินท์ นาคบุรี รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
10 16/05/2018 1.46.237.65 ด.ญ. พรรณกาญจน์ จุมภู่ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
11 18/05/2018 184.22.32.71 ด.ช. รชต สุขประเสริฐ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
12 30/11/-0001 ด.ช. รชต สุขประเสริฐ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
13 17/05/2018 184.22.33.21 ด.ช. วรา ยาห้องกาศ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
14 18/05/2018 184.22.32.71 ด.ญ. วรา ยาห้องกาศ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ปาณิสรา อภิิวงศ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
2 30/11/-0001 ญาโณทัย อรุณมาศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
3 17/05/2018 184.22.32.126 รชต สุขประเสิรฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
4 17/05/2018 184.22.33.174 กานต์กมล ยาห้องกาศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
5 30/11/-0001 ญาณิจฉรา นาดี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ หญิง
6 30/11/-0001 มีนา มานะรัมย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
7 18/05/2018 184.22.32.71 ภิญญดา เรืองศรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
8 30/11/-0001 อภิวัฒน์ เกตุพันธ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
9 30/11/-0001 ปาณิสรา อภิวงศ์
ณัฏฐกร รัตนณิกุล
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
10 30/11/-0001 กานกมล ยาห้องกาศ
รชต สุขประเสริฐ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-11 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย - หญิง
11 30/11/-0001 ภิญญดา เรืองศรี
พรรวินท์ นาคบุรี
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
12 30/11/-0001 ญาณิจฉรา นาดี
ชยางกูร อินทร์รุ่ง
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 12-14 ปี สาย ขาว เพศ ชาย - หญิง
13 30/11/-0001 ญาณิจฉรา นาดี
ชยางกูร อินทร์รุ่ง
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 12-14 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย - หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง