การแข่งขันเทควันโดพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 26/05/2018 ~ 26/05/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ต๋อย ปิดระบบรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-9605635 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ปรวิทย์ คำนวน 11-07-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
2 ด.ญ. กัญญาภัค สง่าศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
3 ด.ญ. ปานตะวัน มงคลดาว 19-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
4 ด.ช. รัฐภูมิ มรดก - SKG 27-07-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
5 ด.ช. วชิรวิทย์ พุฒธิกุล 31-01-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
6 นาย ฐาปกรณ์ มรดก - SKG 20-01-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
7 ด.ช. รัชตพล กังเซ่ง 16-05-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
8 ด.ช. ชิษนุพงศ์ ฟอร์จูน - SKG 18-05-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
9 ด.ญ. เปมิกา บุตรแสงดี - SKG 03-08-2554 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
10 ด.ช. ภานุวัฒน์ เกษมสินธุ์ 10-12-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
11 ด.ช. ประวิตร สินมา - SKG 23-04-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
12 ด.ช. ณัฐภัทร พันธะไชย 24-04-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
13 ด.ญ. เขมนิจ ใยมุง - SKG 02-07-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
14 ด.ช. ปรมินทร์ กายสิทธิ์ - SKG 04-05-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
15 ด.ช. วุฒิภัทร พุฒธิกุล 23-03-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 เปมิกา บุตรแสงดี - SKG ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
2 ภูริดา ทวีแสง - SKG ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
3 ทักษอร กรโพธิ์ - SKG ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
4 ปรินทร อัครโชติวรรณ - SKG ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
5 มนรดา สีเกษม - SKG ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน สาย ดำ เพศ หญิง
6 กานต์ธียา ชาดารา - SKG ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ด.ช. ปรวิทย์ คำนวน รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
2 24/05/2018 223.24.156.37 ด.ช. กัญญาภัค สง่าศรี รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
3 21/05/2018 27.145.174.141 ด.ช. วุฒิภัทร มั่นเกตุ ยอแซฟพิจิตร รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
4 30/11/-0001 ด.ญ. ปานตะวัน มงคลดาว รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
5 16/05/2018 1.46.237.109 นาย ฐาปกรณ์ มรดก รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
6 20/05/2018 125.26.204.110 น.ส. ณัฐพร แก้วพนา - SKG รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
7 30/11/-0001 ด.ช. รัชตพล กังเซ่ง รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
8 30/11/-0001 ด.ช. ชิษนุพงศ์ ฟอร์จูน รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
9 30/11/-0001 ด.ญ. เปมิกา บุตรแสงดี รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
10 30/11/-0001 ด.ญ. เปมิกา - SKG บุตรแสงดี รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
11 30/11/-0001 ด.ญ. เปมิกา บุตรแสงดี รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
12 25/05/2018 182.53.27.154 ด.ช. ปรมินทร์ กายสิทธิ์ - SKG รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
13 30/11/-0001 ด.ช. ปรมินทร์ กายสิทธิ์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
14 30/11/-0001 ด.ช. ณัฐภัทร พันธะไชย รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
15 30/11/-0001 ด.ช. วุฒธิภัทร พุฒธิกุล รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
16 30/11/-0001 ด.ช. วุฒธิภัทร พุฒธิกุล รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง