การแข่งขันเทควันโดพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 26/05/2018 ~ 26/05/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ต๋อย ปิดระบบรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-9605635 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยวุฒิ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
2 เด็กหญิง นพมาศ คองสา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
3 เด็กหญิง คริสต์มาส เก่งคุมพล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
4 เด็กหญิง สิริราช เก่งคุมพล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
5 เด็กชาย พีรเดช ธิตมินทร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
6 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ชัยมงคล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
7 เด็กหญิง ศุภานัญ บุตรศรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
8 เด็กชาย นัทธวัฒน์ กันธะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
9 เด็กหญิง อภิชญา อรุณเรืองศิริเลิศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
10 เด็กชาย ธเนศวร ปลิวพิมาย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
11 เด็กชาย ธนวัฒน์ ผลวัฒนะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
12 เด็กชาย ภัทรดนัย คชานันท์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
13 เด็กชาย อภิภู จินต์ศศิวิมล
เด็กชาย อินธิพันธ์ คงอนุรักษ์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-11 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
14 เด็กชาย นัทธวัฒน์ กันธะ
เด็กหญิง อภิชญา อรุณเรืองศิริเลิศ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 12-14 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม PANTAJAK GYM
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 เด็กชาย ธนวัฒน์ ผลวัฒนะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
2 30/11/-0001 เด็กชาย ธเนศวร ปลิวพิมาย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง