การแข่งขันเทควันโดพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 26/05/2018 ~ 26/05/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ต๋อย ปิดระบบรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-9605635 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. อภิภู จินต์ศศิวิมล 11-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
2 ด.ช. ศิวกร ประดิษฐ์ชูสกุล 03-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
3 ด.ช. ชนกวี แบนถี 16-07-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
4 ด.ญ. สโรชา วงค์วัน 05-02-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
5 ด.ช. สิรวิชญ์ จันทะวัง 10-07-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
6 ด.ญ. พิชญา สันตะจิตโต 02-07-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
7 ด.ช. ธนวัฒน์ ไชยวุฒิ 12-01-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
8 ด.ช. ธนวัฒน์ ผลวัฒนะ 01-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
9 ด.ช. อินธิพัทธ์ คงอนุรักษ์ 26-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
10 ด.ช. อริย์ธัช จินต์ศศิวิมล 16-06-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
11 ด.ช. นัทธวัฒน์ กันธะ 06-11-2550 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยวุฒิ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
2 เด็กหญิง นพมาศ คองสา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
3 เด็กหญิง สิริราช เก่งคุมพล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
4 เด็กชาย พีรเดช ชิตมินทร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
5 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ชัยมงคล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
6 เด็กหญิง ศุภานัญ บุตรศรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
7 เด็กชาย นัทธวัฒน์ กันธะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
8 เด็กหญิง อภิชญา อรุณเรืองศิริเลิศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
9 เด็กชาย ธนวัฒน์ ผลวัฒนะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
10 เด็กชาย ภัทรดนัย คชานันท์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
11 เด็กหญิง ศริสต์มาศ เก่งคุมพล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
12 เด็กชาย อภิภู จินต์ศศิวิมล
เด็กชาย อินธิพันธ์ คงอนุรักษ์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-11 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
13 เด็กชาย นัทธวัฒน์ กันธะ
เด็กหญิง อภิชญา อรุณเรืองศิริเลิศ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 12-14 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม PANTAJAK GYM
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 25/05/2018 223.206.10.4 ด.ช. ศิวกร ประดิษฐ์ชูสกุล รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
2 30/11/-0001 ด.ช. ศิวกร ประดิษฐ์ชูสกุล รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 เด็กชาย ธนวัฒน์ ผลวัฒนะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
2 30/11/-0001 เด็กชาย ธเนศวร ปลิวพิมาย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
3 24/05/2018 223.206.10.4 เด็กหญิง คริสต์มาส เก่งคุมพล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
4 24/05/2018 223.206.10.4 เด็กชาย ธเนศวร ปลิวพิมาย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
5 30/11/-0001 เด็กชาย พีรเดช ธิตมินทร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง