การแข่งขันเทควันโดพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 26/05/2018 ~ 26/05/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ต๋อย ปิดระบบรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-9605635 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. พีรนนท์ แสนเสนาะ 04-12-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
2 ด.ช. ธนวัฒน์ บุญศรี 14-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
3 ด.ญ. อริสา ศรีกระจ่าง 17-04-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
4 ด.ญ. นัยน์ปพร หาญไพบูลย์ 19-11-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
5 ด.ญ. กัญญาภัทร พงษ์พานิช 17-02-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
6 ด.ญ. ฐิตา อยู่สุข 13-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
7 ด.ช. ธีรวัฒน์ ตันชูชีพ 02-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
8 ด.ญ. โยษิตา กิจคะวงศ์ 08-06-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
9 ด.ญ. ซาโยรี บุญตา 26-11-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
10 ด.ญ. กวินธิดา เกตุอินทร์ 02-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
11 ด.ญ. กุลชา เยก้อนทอง 15-04-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
12 ด.ญ. วันดารินทร์ อินทรเลิศ 11-04-2559 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
13 ด.ช. เมธรณ์ธันย์ ตุ้มสุข 14-12-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
14 ด.ช. ศุภกร ขวัญคุ้ม 14-09-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
15 ด.ช. เศรษฐพงศ์ ศรีนุกูล 16-03-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
16 ด.ญ. กชกร โรจน์ ปิยะวาทิน 18-12-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
17 ด.ญ. อรญา บุญประดิษฐ์ไพศาล 16-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
18 ด.ช. อภิเดช ทองอ่ำ 25-04-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
19 ด.ญ. นัทธมน จันทร์กลิ่น 11-04-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
20 ด.ญ. ปพิชญา มีแหยม 11-11-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 50-54 Kg.
21 ด.ช. โพธิภัทร โพธิ์ระยับ 23-11-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
22 ด.ญ. นิชาภา ภู่กลัด 28-05-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
23 ด.ช. ศุภเสกข์ เย็นแย้ม 26-08-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
24 นาย สันติภูมิ คุ้มอักษร 04-12-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
25 นาย สุทธิพงษ์ ศิลา 13-11-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
26 นาย พิทยา อินเตรียะ 02-03-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
27 น.ส. ประภาสิริ ทรัพย์ประกรณ์ 03-06-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
28 น.ส. ญาตาวี ผลจักร 06-07-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
29 น.ส. อนัติตยา เวรุมาสย์ 29-10-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
30 น.ส. ณัฐณิชา ชาชิโย 16-07-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
31 น.ส. ณัฐจีตา กิจคะวงศ์ 25-01-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
32 น.ส. นลินทิพย์ เพ็งคุ้ม 12-06-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
33 น.ส. มณีวรรณ แจ่มใส 27-06-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
34 ด.ช. วงศกร จันทร์ทับ 31-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
35 ด.ช. ปรมะ จันทร์ตรี 27-07-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
36 ด.ช. ศุภวิชญ์ สังรวม 10-11-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
37 ด.ช. กฤษณกัญจน์ ใจใส่ 16-08-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
38 ด.ญ. พัทธ์ธีรา ยิ้มศิลป์ 10-05-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
39 ด.ญ. รวิญวรกาญจน์ แมนไทสงค์ 05-11-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
40 ด.ช. ปราณภัทร แสนแก้ว 23-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
41 ด.ช. พิพัฒนชัย ศิลา 25-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
42 ด.ช. กิตติวัฒน์ ขุนจง 29-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
43 ด.ช. ธนศักดิ์ ธุวะคำ 02-09-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
44 ด.ช. กันตพงศ์ คดคง 12-11-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
45 ด.ช. ทวิชัย ตันชูชีพ 28-12-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
46 ด.ช. ภูตะวัน ชนะดวงดี 14-06-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
47 ด.ช. พัฒน์สิน โสภณรวิโรจน์ 15-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ญ.ฐิตา อยู่สุข
ด.ญ.ซาโยรี บุญตา
ด.ญ.กัญญาภัทร พงษ์พานิช
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 125 Kg.
2 ด.ญ.ปพิชญา มีแหยม
ด.ญ.นิชาภา ภู่กลัด
ด.ญ.ญาตาวี ผลจักร
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 150 Kg.
3 อนัติตยา เวรุมาสย์
ณัฐณิชา ชาชิโย
ชนาธาน เหมือนโพธิ์
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 180 Kg.

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 กวินธิดา เกตุอินทร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
2 นัยน์ปพร หาญไพบูลย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
3 ณฐพล มีพาด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
4 กุลชา เยก้อนทอง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
5 อารีรัตน์ โรจน์ปิยะวาทิน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
6 นัยน์ปพร หาญไพบูลย์
ณฐพล มีพาด
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-11 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม PSG TAEKWONDO
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 23/04/2018 184.22.19.89 ด.ญ. กัญญาภัทร พงษ์พานิช รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
2 25/05/2018 184.22.34.96 ด.ญ. อมราพร พรหมศักดิ์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
3 30/11/-0001 ด.ช. ศุภกร ศุภกร รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
4 11/05/2018 184.22.18.110 ด.ช. นัทธมน จันทร์กลิ่น รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
5 25/05/2018 184.22.34.96 น.ส. ณัฏฐณิชา เมืองมี รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
6 25/05/2018 184.22.34.96 น.ส. จินต์จุทา สุดแก้ว รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ด.ญ.อนัติตยา เวรุมาสย์
ด.ญ.ณัฐณิชา ชาชิโย
ด.ญ.ชนาธาน เหมือนโพธิ์
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 180 Kg.
2 30/11/-0001 อนัติตยา เวรุมาสย์
ญาตาวี ผลจักร
ชนาธาน เหมือนโพธิ์
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 180 Kg.
3 30/11/-0001 ด.ญ.ฐิตา อยู่สุข
ด.ญ.อมราพร พรหมศักดิ์
ด.ญ.กัญญาภัทร พงษ์พานิช
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 125 Kg.
4 30/11/-0001 ด.ญ.ปพิชญา มีแหยม
ด.ญ.ณัฏฐณิชา เมืองมี
ด.ญ.ญาตาวี ผลจักร
ประเภท Open รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 150 Kg.

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง