การแข่งขันเทควันโดพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 26/05/2018 ~ 26/05/2018

ชื่อผู้จัด : อ.ต๋อย ปิดระบบรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-9605635 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม PHOENIX TAEKWONDO
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ช. วริทธิ์นันท์ เจนการ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
2 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ช. ธนกฤต แสนใจบาล รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -27 Kg.
3 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ญ. ธนภรณ์ เรือนพันธ์ รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
4 23/05/2018 184.22.163.155 นาย เอกบุรุษ ตานะกูล รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
5 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ช. สุทาพงษ์ ตาเป็ง รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
6 11/05/2018 184.22.161.187 ด.ช. สุทาพงษ์ ตาเป็ง รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
7 21/05/2018 184.22.163.246 ด.ญ. กุลนาถ ทรงสิทธิ์ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
8 23/05/2018 184.22.163.182 ด.ช. สุทาพงษ์ ตาเป็ง รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
9 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ญ. ชญานิศ ตันจอ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
10 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ญ. เสาวลักษณ์ กุณะสุข รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
11 16/05/2018 184.22.163.158 ด.ญ. กุลนาถ ทรงสิทธิ์ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
12 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ญ. กุลนาถ ทรงสิทธิ์ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
13 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ช. ปัตยุบัน วัฒนพันธพงษ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
14 11/05/2018 184.22.161.187 ด.ช. อัครวัฒน์ กันธวงษา รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
15 21/05/2018 184.22.163.246 ด.ช. ปกรณ์ เพ็งแช่ม รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
16 21/05/2018 184.22.163.246 ด.ช. อัครวัฒน์ กันธวงษา รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
17 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ช. กันตินันท์ บัวสุข รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
18 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ช. สรวิชญ์ ธรรมสิทธิ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
19 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ช. ปกรณ์ เพ็งแช่ม รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
20 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ช. อัครวัฒน์ กันธวงษา รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
21 11/05/2018 184.22.161.187 ด.ช. ปกรณ์ เพ็งแช่ม รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
22 30/11/-0001 ด.ญ. ชลธาร ธรรมสิทธิ์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
23 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ญ. นับเงิน อ่อนปรีดา รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
24 23/05/2018 184.22.163.155 ด.ญ. ชลธาร ธรรมสิทธิ์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง