TAECHEW CHAMPIONSHIP

สถานที่แข่งขัน ณ บ้านนายพลกฤษณ์ เพชรเกษม 69
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 12/05/2018 ~ 12/05/2018

ชื่อผู้จัด : หญิง ปิดระบบรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095 2491623 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. พรนภัส ประเสริฐพงศ์ 09-09-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
2 ด.ญ. วรรณวิษา มาคำ 15-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
3 ด.ช. จิรพัฒน์ ระพิสุวรรณ 23-05-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
4 ด.ญ. นันท์นภัส ประเสริฐพงศ์ 16-08-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
5 ด.ญ. ณัฐมน กล่อมใสยาศน์ 10-05-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
6 นาย สุรศักดิ์ มาคำ 29-11-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
7 ด.ช. ณัฐพงศ์ กล่อมใสยาศน์ 10-02-2557 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
8 ด.ช. ปฏิพล บุดดี 11-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม T.S.T TAEKWONDO TEAM
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 10/05/2018 49.49.87.6 ด.ญ. นันท์นภัส ประเสริฐพงศ์ รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
2 10/05/2018 49.49.87.6 น.ส. สุรศักดิ์ มาคำ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง