TAECHEW CHAMPIONSHIP

สถานที่แข่งขัน ณ บ้านนายพลกฤษณ์ เพชรเกษม 69
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 12/05/2018 ~ 12/05/2018

ชื่อผู้จัด : หญิง ปิดระบบรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095 2491623 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. ณภัทร ระวังชนม์ 21-02-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
2 ด.ญ. นวมล รัตนวิจิตร 02-04-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
3 ด.ญ. วรัญญา มีสวัสดิ์ 16-06-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
4 ด.ช. มัณฑนากรณ์ ศรีสนอง 21-08-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-23 Kg.
5 ด.ญ. รสสุคนธ์ อินทรชนบท 24-08-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
6 ด.ช. นาวา จองเฉลิมชัย 22-09-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
7 ด.ช. มีชาญ ลิมทวีสมเกียรติ 24-05-2554 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-23 Kg.
8 ด.ช. ปภาวิชญ์ วงศ์ดวงขจร 14-09-2554 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-26 Kg.
9 ด.ช. ณัฐดนัย ชูศรีหะรัญ 20-06-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
10 ด.ช. จีรพงศ์ จีนงี่ 26-05-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
11 ด.ช. กฤติน สุทธิสอาด 16-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
12 ด.ช. ชยานันต์ กะหมายสม 05-09-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31+ Kg.
13 ด.ญ. ชนม์ชนก กะหมายสม 08-08-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
14 ด.ช. สุกนต์ธี แก้วศรี 29-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
15 ด.ช. ปารมี สัตยาคุณ 04-12-2550 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ทวีศิลป์บรมราชชนี
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 11/05/2018 1.46.77.101 ด.ญ. วรัญญา มีสวัสดิ์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 40-43 Kg.
2 11/05/2018 1.46.77.101 ด.ช. มัณฑนากรณ์ ศรีสนอง รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-26 Kg.
3 30/11/-0001 ด.ช. จิรพงศ์ จีนงี่ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-26 Kg.
4 11/05/2018 1.46.77.101 ด.ญ. รสสุคนธ์ อินทรชนบท รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
5 10/05/2018 223.24.186.149 ด.ช. สุกนต์ธี แก้วศรี รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
6 09/05/2018 1.47.32.221 ด.ช. ปภาวิชญ์ วงศ์ดวงขจร รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง