TAECHEW CHAMPIONSHIP

สถานที่แข่งขัน ณ บ้านนายพลกฤษณ์ เพชรเกษม 69
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 12/05/2018 ~ 12/05/2018

ชื่อผู้จัด : หญิง ปิดระบบรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095 2491623 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. รู้คุณ โยธา 13-04-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 37-40 Kg.
2 ด.ญ. เมธชนุตม์ สมจิตร 24-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
3 ด.ญ. ฐิตินันท์ เขียวพฤก 30-05-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
4 ด.ญ. นันท์นภัส สารีวงษ์ 04-10-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
5 ด.ญ. ณัฐธิชา สืบมงคล 14-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
6 ด.ญ. เลิศลักษณ์ ปุณหะกิจ 03-02-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
7 ด.ช. ภัทรอนันต์ พุ่มเกษร 29-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
8 ด.ช. พลศรุต ปานอ่อน 09-11-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31+ Kg.
9 ด.ช. รัชพล โสวัสสะ 17-11-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
10 ด.ญ. พิชญาพร ธานีรัตน์ 23-05-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
11 ด.ช. อัครพงษ์ ใจเยี่ยม 09-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
12 ด.ญ. ปิยฐกาญ พรมพันห่าง 05-11-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
13 ด.ช. ภัทรดิษฐ์ พุ่มเกษร 21-05-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม LIW TAEKWONDO
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 10/05/2018 184.22.97.121 ด.ช. จักรี จูปราง รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
2 23/04/2018 184.22.105.33 ด.ช. ยศกร แก่นนาคำ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
3 07/05/2018 184.22.96.107 ด.ญ. เมธชนุตม์ สมจิตร รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -28 Kg.
4 21/04/2018 58.9.70.34 ด.ช. พลศรุต ปานอ่อน รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31+ Kg.
5 07/05/2018 184.22.102.244 ด.ช. พลศรุต ปานอ่อน รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31+ Kg.
6 06/05/2018 49.229.101.82 ด.ญ. พิชญาพร ธานีรัตน์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
7 22/04/2018 184.22.97.150 ด.ญ. ปิยฐกาญ พรมพันห่าง รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
8 07/05/2018 184.22.102.244 ด.ญ. ปิยฐกาญ พรมพันห่าง รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
9 07/05/2018 184.22.102.244 ด.ญ. ปิยฐกาญ พรมพันห่าง รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
10 09/05/2018 184.22.97.169 ด.ญ. ขวัญกุมภาพร อินสว่าง รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง