TAECHEW CHAMPIONSHIP

สถานที่แข่งขัน ณ บ้านนายพลกฤษณ์ เพชรเกษม 69
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 12/05/2018 ~ 12/05/2018

ชื่อผู้จัด : หญิง ปิดระบบรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095 2491623 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ณัฏฐพล เกียรติอุทัย 31-05-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 37-40 Kg.
2 ด.ญ. วรวลัญช์ ปินตา 12-08-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
3 ด.ช. กันตวัฒน์ หนองบัว 24-05-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
4 ด.ช. กิตติธัช เกตุสกุล 13-05-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
5 ด.ญ. ปวริศา พินงูเหลือม 10-02-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
6 ด.ญ. พณิตพิมพ์ เกตุสกุล 07-05-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55+ Kg.
7 ด.ช. วัฒนา เบลแฮม 15-06-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
8 ด.ญ. มนลดา แก้วแหวน 24-02-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
9 น.ส. ชญาภา ธนาดุลสกุล 06-03-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
10 น.ส. พรรณวดี โมฬารักษ์ 01-01-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
11 น.ส. สมิตานัน หิรัญพิทักษ์พงศ์ 14-02-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
12 ด.ญ. ฟ้า เบลแฮม 24-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ดนัย เทควันโด ยิม
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ด.ญ. วรวลัญช์ ปินตา รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
2 30/11/-0001 ด.ช. กิตติธัช เกตุสกุล รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
3 30/11/-0001 ด.ช. กิตติธัช เกตุสกุล รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
4 10/05/2018 182.232.69.189 ด.ญ. วัฒนา เบลแฮม รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง