TAECHEW CHAMPIONSHIP

สถานที่แข่งขัน ณ บ้านนายพลกฤษณ์ เพชรเกษม 69
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 12/05/2018 ~ 12/05/2018

ชื่อผู้จัด : หญิง ปิดระบบรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095 2491623 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. นิติธร สารักษ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 37-40 Kg.
2 ด.ญ. อิสรินทร์ บุญยรัตนผลิน 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
3 ด.ญ. กรชนก บุญชัยโย 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
4 ด.ญ. ธันย์ชนก พงศ์พิพัฒน์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
5 ด.ญ. ศศิธร ชัยสมศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
6 ด.ช. ธนกร ชูสุวรรณ 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-23 Kg.
7 ด.ช. ชลัช ศรีสุชาติ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
8 ด.ช. ธนพันธ์ แสงสุข 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
9 ด.ญ. พัชรินทร์ ชัยสมศรี 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
10 ด.ญ. มิ่งขวัญ สอนสุวรรณ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
11 ด.ญ. วรินธร แทนบุญช่วย 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 31+ Kg.
12 ด.ช. สิรภพ เพ็ชรทวี 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
13 ด.ช. ปรินทร ปาจารีย์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
14 ด.ช. ศุภวิน บุญบาง 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
15 ด.ญ. ณัฐยา บุญชัยโย 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม DEW GYM
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 02/05/2018 101.109.142.131 ด.ช. นิติธร สารักษ์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
2 26/04/2018 125.25.98.109 ด.ช. นิติธร สารักษ์ รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
3 30/11/-0001 ด.ญ. กรชนก บุญชียโย รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
4 02/05/2018 101.109.142.131 ด.ญ. ศศิธร ชัยสมศรี รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
5 09/05/2018 125.25.102.76 ด.ช. ศิวกร ระหว่างสุข รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
6 02/05/2018 171.98.39.239 ด.ช. ธนพันธ์ แสงสุข รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
7 26/04/2018 125.25.98.109 ด.ญ. พัชรินทร์ ชัยสมศรี รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
8 26/04/2018 125.25.98.109 ด.ญ. พัชรินทร์ ชัยสมศรี รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
9 02/05/2018 101.109.142.131 ด.ญ. มิ่งขวัญ สอนสุวรรณ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
10 09/05/2018 125.25.102.76 ด.ญ. วรินธร แทนบุญช่วย รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
11 09/05/2018 125.25.102.76 ด.ญ. มิ่งขวัญ สอนสุวรรณ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง