การแข่งขัน เทควันโด หาดใหญ่ แชมป์เปี้ยน ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ( พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
แข่งขันวันที่ 12/05/2018 ~ 12/05/2018

ชื่อผู้จัด : ครูตั้ม ปิดระบบรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 - 1799758 074-805428 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. อดิศร มหาสิงห์ 29-11-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
2 ด.ช. สุดใจ ใยบัว 10-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
3 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรบรรยงค์ 31-01-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg.
4 ด.ญ. ทัศนีย์ บัวนวล 11-08-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
5 ด.ช. ณัฐดนัย มหาสิงห์ 10-10-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52+ Kg.
6 ด.ญ. ฉัตรสุดา ส้มแก้ว 05-05-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-45 Kg.
7 นาย สุทธิชัย ใยบัว 17-11-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
8 ด.ช. ณัฏฐนันท์ เพ็ชรรัตน์ 25-06-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
9 ด.ญ. ชนากานต์ จีระวงศ์ 11-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
10 ด.ญ. ลัภนารีย์ สมุยเจริญสิน 27-09-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
11 ด.ช. อธิป โพธิ์บุรี 26-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ช.ณัฐนันท์ เพ็ชรรัตน์
ด.ญ.ชนากานต์ จีระวงศ์
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
2 ด.ญทัศนีย์ บัวนวล
ด.ญ.ณัชชา ฉัตรบรรยงค์
ด.ช.อธิป โพธิ์บุรี
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 10/05/2018 184.22.175.208 ด.ช. ณัฐดนัย มหาสิงห์ รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52+ Kg.
2 30/11/-0001 นาย สุทธิชัย ใยบัว รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
3 10/05/2018 125.25.36.150 นาย กกก ขขข รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
4 10/05/2018 184.22.175.208 ด.ช. ณัฎฐนันท์ เพ็ชรรัตน์ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ด.ช.อธิป โพธิ์บุรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
2 10/05/2018 182.232.169.75 ด.ช.ณัฐนันท์ เพ็ชรรัตน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
3 10/05/2018 182.232.169.75 ด.ญ.ชนากานต์ จีระวงศ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
4 10/05/2018 182.232.169.75 ด.ช.อธิป โพธิ์บุรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
5 10/05/2018 182.232.169.75 ด.ญ.ณัชชา ฉัตรบรรยงค์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
6 10/05/2018 182.232.169.75 ด.ญ.ทัศนีย์ บัวนวล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
7 10/05/2018 182.232.169.75 ด.ช.อธิป โพธิ์บุรี
ด.ญ.ณัชชา ฉัตรบรรยงค์
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง