การแข่งขัน เทควันโด หาดใหญ่ แชมป์เปี้ยน ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ( พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
แข่งขันวันที่ 12/05/2018 ~ 12/05/2018

ชื่อผู้จัด : ครูตั้ม ปิดระบบรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 - 1799758 074-805428 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. นิฟาอีส นิติธรรม 17-10-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-32 Kg.
2 ด.ช. ศิวกร อินทนาม 20-12-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg.
3 ด.ญ. อิซดิยาร์ แวหามะ 26-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg.
4 ด.ญ. จันทกานต์ ชิณพงษ์ 16-05-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 49+ Kg.
5 ด.ช. วรภพ หนูกล่ำ 19-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
6 ด.ช. มานวรรธน์ รัตนคุณ 30-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 49+ Kg.
7 ด.ช. จีรศักดิ์ พรหมแก้ว ชมรมปาดังเบซาร์ 21-09-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
8 ด.ช. วงศธร สุขสมวัฒน์ 02-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
9 ด.ช. ปุณณพัฒน์ พิมุตติพงศ์ 10-06-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 49+ Kg.
10 ด.ญ. โซเฟีย เจ๊ะรอเซะ 16-03-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-45 Kg.
11 ด.ญ. กรพินธ์ุ แก้วสุข 29-09-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 45-49 Kg.
12 ด.ช. บุญประเสริฐ แซ่ฟู ชมรมปาดังเบซาร์ 25-05-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
13 ด.ช. ไตรวิทย์ ศรีลา 09-08-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
14 ด.ญ. นาถอนงค์ บุญธรรม รร.สะเดา"ขรรค์ชัยฯ" 19-11-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-45 Kg.
15 ด.ญ. ซูฮัยนา สาม่าน ชมรมปาดังเบซาร์ 23-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
16 น.ส. จิราภา สุวรรณ์ รร.สะเดา"ขรรค์ชัยฯ" 24-11-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
17 ด.ช. อกิลอับดุลมาญิด ดือเระ 13-05-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
18 ด.ช. สรรพศิริ ธรรมสุวรรณ์ ชมรมสะเดา 16-08-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
19 ด.ช. ภูดิส รัตนคุณ 12-05-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
20 ด.ญ. มนัสนันท หะมะ 01-07-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
21 ด.ช. เดโช เซี่ยงหว่อง 07-12-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
22 ด.ช. อานัส ชอบงาม ชมรมปาดังเบซาร์ 12-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
23 ด.ช. กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม 06-02-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
24 ด.ช. วุฒิกร ฤทธิพลเดช 02-06-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
25 ด.ช. พิตินันท์ สุวรรณมณี 17-02-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
26 ด.ช. อลงกรณ์ บุญธรรม ชมรมปาดังเบซาร์ 01-01-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
27 ด.ช. ณัฏฐพล บุญเสน 17-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg.
28 ด.ญ. ณิชกานต์ บุญรังสี 28-12-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
29 ด.ช. พีรศิลป์ ทิพย์สง ชมรมปาดังเบซาร์ 22-06-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
30 ด.ช. กัยซาน หมัดหมัน ชมรมปาดังเบซาร์ 07-07-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
31 ด.ช. ณฐานันท์ แสงกุล 23-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
32 ด.ช. อะห์หมัดอารีฟ ซับรี ดือเระ 18-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
33 ด.ช. มาร์ติน เบญจดารา 11-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
34 ด.ช. อัศนัย ยาป๊าก ชมรมปาดังเบซาร์ 04-07-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
35 ด.ช. ขอบฟ้า ศิลปรัตน์ 22-07-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
36 ด.ช. มูฮัมหมัดอาดิล ซัฟวาน ดือเระ 24-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
37 ด.ญ. พิชชากร ฤทธิพลเดช 10-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
38 ด.ญ. นาตาชา เบญจดารา 18-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
39 ด.ญ. เดียร์นา เปาะแต 05-07-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
40 ด.ช. ชนาภัทร คงฆะ 10-01-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
41 ด.ช. นีซาล หลีอรัญ ชมรมปาดังเบซาร์ 21-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
42 ด.ช. อรุช อินสุวรรณโณ ชมรมปาดังเบซาร์ 09-09-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
43 ด.ช. จิณณพัต สุขศิริ 06-07-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
44 ด.ช. เรืองศรุต ธรรมสุวรรณ์ ชมรมสะเดา 30-12-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
45 ด.ญ. รอฮานี สะเม๊าะ ชมรมปาดังเบซาร์ 06-10-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
46 ด.ญ. กนกนิภา นิลวิสุทธิ 25-03-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ปภังกร ชูจันทร์ทอง
ฟุรกอน ตอแลมา
มูฮัมหมัดอาดิล ซัฟวาน ดือเระ
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
2 ด.ช.เดโช เซี่ยงหว่อง
ด.ช.กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม
ด.ช.วุฒิกร ฤทธิพลเดช
ประเภท Open รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
3 ด.ญ.พิชชากร ฤทธิพลเดช
ด.ญ.นาตาชา เบญจดารา
ด.ญ.เดียร์นา เปาะแต
ประเภท Open รุ่นอายุ 9-10 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg.

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ยาสมีน สุไลมาน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
2 ฟาฎีละห์ สุไลมาน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
3 ฟิรดาวซ์ สุไลมาน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
4 มนัสนันท หะมะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
5 พิชญุตม์ พวงแก้ว ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
6 อริศรา สือบา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
7 อาดิลละฮ์ เศรษฐรักษา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน สาย เหลือง เพศ หญิง
8 อิซดิยาร์ แวหามะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ หญิง
9 กันติธาดา เพชรนุ้ย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
10 ปภังกร ชูจันทร์ทอง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
11 มินตรา ปรีชาสุนทรรัตน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
12 ด.ช.บุญประเสริฐ แซ่ฟู ชมรมปาดังเบซาร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ ชาย
13 ด.ญ.ชลธิชา อัลภาชน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
14 ด.ญ.พิชชากร ฤทธิพลเดช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ หญิง
15 ด.ช.ศิปกร ชัยมงคล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
16 ด.ช.เดโช เซี่ยงหว่อง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย แดง เพศ ชาย
17 ด.ญ.ณัฐวดี ข่มอาวุธ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
18 ด.ช.อัครวีร์ ศรีสุวรรณ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
19 ด.ช.ชานันท์ฎา สุขสบาย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
20 ด.ช.นิฟาอีส นิติธรรม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ ชาย
21 ด.ช.ไตรวิทย์ ศรีลา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
22 ด.ญ.สุชนา อุไรวรรณชัย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
23 ด.ญ.สุภาพิชญ์ ทองม่วง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน สาย ดำแดง เพศ หญิง
24 ด.ช.อัชรินทร์ หามะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ ชาย
25 ด.ญ.โซเฟีย เจ๊ะรอเซะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
26 ด.ญ.สิริกร ตั้งเจษฎาปกรณ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
27 ด.ช.ณฐวัฒน์ ศรีจรัสกุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
28 ด.ช.อัครวีร์ ศรีสุวรรณ์
ด.ญ.สุชนา อุไรวรรณชัย
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม BST. Thailand
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ด.ช. จีรศักดิ์ พรหมแก้ว รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 30/11/-0001 ด.ญ. กรพินธ์ แก้วสุข รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 45-49 Kg.
3 09/05/2018 171.7.246.122 ด.ช. อกิลอับดุลมาญิด ดือเระ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
4 09/05/2018 171.7.246.210 ด.ช. ไกรเมธ พันทอง รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24+ Kg.
5 30/11/-0001 ด.ญ. มนัสนันท์ หามะ รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
6 09/05/2018 159.192.244.158 ด.ช. กัยซาน หมัดหมัน ชมรมปาดังเบซาร์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
7 09/05/2018 113.53.38.185 ด.ช. มาร์ติน เบญจดารา รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
8 30/11/-0001 ด.ช. กัยซาน หมัดหมัน ชมรมปาดังเบซาร์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
9 11/05/2018 1.4.159.115 ด.ญ. ณิชกานต์ บุญรังสี รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
10 08/05/2018 171.7.247.144 ด.ช. ชีวธันย์ พฤกษ์ไพโรจน์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
11 10/05/2018 113.53.37.150 ด.ช. มาร์ติน เบญจดารา รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
12 09/05/2018 113.53.38.185 ด.ช. นิฟาอีส นิติธรรม รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
13 30/11/-0001 ด.ช. นีซาล หลีอรัญ ชมรมสะเดา รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
14 30/11/-0001 ด.ช. นีซาล หลีอรัญ ชมรมปาดังเบซาร์ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
15 10/05/2018 1.47.110.193 นาย Aboubakary Sereme รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 67-72 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 มนัสนันท์ หามะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
2 30/11/-0001 ฟาดีละฮ์ สุไลมาน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
3 30/11/-0001 อาดิลละห์ เศรษฐรักษา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน สาย เหลือง เพศ หญิง
4 30/11/-0001 ฟาฎีละห์ สุไลมาน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
5 30/11/-0001 บุญประเสริฐ แซ่ฟู ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ ชาย
6 30/11/-0001 ด.ญ.ชลธิชา อัลภาชน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
7 30/11/-0001 ด.ญ.สุชนา อุไรวรรณชัย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
8 30/11/-0001 ด.ญ.ณัฐวดี ข่มอาวุธ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
9 30/11/-0001 ด.ช.ไตรวิทย์ ศรีลา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
10 30/11/-0001 ด.ญ.ชลธิชา อัลภาชน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
11 30/11/-0001 ด.ช.ศิปกร ชัยมงคล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
12 30/11/-0001 ด.ญ.ณัฐวดี ข่มอาวุธ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน สาย ดำแดง เพศ หญิง
13 30/11/-0001 ด.ช.อัครวีร์ ศรีสุวรรณ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
14 30/11/-0001 ด.ช.นิฟาอีส นิติธรรม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ ชาย
15 30/11/-0001 ด.ช.ไตรวิทย์ ศรีลา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
16 30/11/-0001 ด.ญ.สุภาพิชญ์ ทองม่วง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง