การแข่งขัน เทควันโด หาดใหญ่ แชมป์เปี้ยน ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ( พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
แข่งขันวันที่ 12/05/2018 ~ 12/05/2018

ชื่อผู้จัด : ครูตั้ม ปิดระบบรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 - 1799758 074-805428 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. สิทธิพล วิเศษคณากุล 29-07-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
2 ด.ช. ปรัตถกร นพกร 01-05-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 49+ Kg.
3 ด.ญ. อรวิภา แสงช่วง 02-12-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-32 Kg.
4 ด.ช. จิรายุ เฮ่าน้อย 08-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg.
5 ด.ญ. สุรีย์นิภา หาสิงสา 03-03-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-32 Kg.
6 ด.ญ. นพรดา อรรถประจง 03-07-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
7 ด.ญ. ปนัดดา ม่วงขาว 10-10-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-45 Kg.
8 ด.ช. ผดุงยุทธ ประสิทธิ์ 23-11-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
9 ด.ช. ปิติภัทร ผ่องแผ้ว 25-12-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
10 ด.ช. พรหมพิริยะ ประสิทธิ์ 01-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
11 ด.ช. คณิศร วศะพงศ์ 15-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
12 ด.ญ. จันทิมา ศรีสุขใส 03-06-2552 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
13 ด.ช. ธราทิป หาสิงหา 03-04-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
14 ด.ช. ธนภัทร ท่าดีสม 04-05-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
15 ด.ช. วิศรุต ปนทอง 27-01-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
16 ด.ช. จตุรวิชญ์ แจ้งเศรษฐ 01-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
17 ด.ช. เตชินท์ วศะพงศ์ 15-10-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
18 ด.ญ. พรชนก โกดี 14-12-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
19 ด.ญ. วิรัลยุพา ศิลารตน์ 14-12-2550 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
20 ด.ช. อภิเดช จันทร์นก 19-07-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
21 ด.ช. จอมพล รักษา 08-10-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
22 ด.ช. จอมทัพ รักษา 07-04-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
23 ด.ช. กนกพล จิตจำ 20-11-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
24 ด.ช. นันทยศ นพกร 16-10-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
25 ด.ญ. หทัยทิพย์ เดชสุข 05-09-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ญ.ปนัดดา ม่วงขาว ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
2 ด.ช.สิทธิพล วิเศษคณากุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
3 ด.ญ. สุรีย์นิภา หาสิงสา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม Pavaris & SPIDER GYMs
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ด.ญ. สุรีย์นิภา หาสิงหา รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-32 Kg.
2 08/05/2018 223.24.180.2 ด.ญ. สุรีย์ริภา หวางสา รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -28 Kg.
3 10/05/2018 27.55.98.111 ด.ญ. สุรีย์ริภา หวางสา รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-32 Kg.
4 09/05/2018 223.24.175.58 ด.ช. คณิศร วศะพงศ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
5 09/05/2018 223.24.175.58 ด.ช. จตุรวิชญ์ แจ้งเศรษฐ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 37+ Kg.
6 02/05/2018 223.24.183.107 ด.ช. จตุรวิชญ์ แจ้งเศรษฐ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 37+ Kg.
7 09/05/2018 223.24.180.167 ด.ช. พรหมพิริยะ ประสิทธิ์ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
8 08/05/2018 223.24.180.2 ด.ช. วิศรุต ปนทอง รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
9 02/05/2018 223.24.183.107 ด.ช. วรวิทย์ เพ็ชรสุวรรณ รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 10/05/2018 27.55.98.111 ด.ช.สิทธิพล วิเศษคณากุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำ เพศ ชาย
2 10/05/2018 27.55.98.111 ด.ญ.สุรีย์ริภา หวางสา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
3 30/11/-0001 ด.ญ. สุรีย์นิภา หาสิงหา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง