การแข่งขัน เทควันโด หาดใหญ่ แชมป์เปี้ยน ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ( พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
แข่งขันวันที่ 12/05/2018 ~ 12/05/2018

ชื่อผู้จัด : ครูตั้ม ปิดระบบรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 - 1799758 074-805428 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. นรินทร์จิรพัทกร เกษร 17-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -28 Kg.
2 ด.ช. สิปปกร ทองมาก 17-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-32 Kg.
3 ด.ช. พุทธรักษา บุญแก้วคง 28-03-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 32-36 Kg.
4 ด.ช. สุทธินันท์ สาระวิโรจน์ 12-05-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
5 ด.ช. โอบนิธิ สายสะโร 09-07-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
6 ด.ช. บิลกีส บิลนุ้ย 14-05-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-45 Kg.
7 ด.ช. ธนพล สิทธิอภิเจริญรุ่ง 23-10-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
8 ด.ช. ธราดล จุลบุตร 23-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 49+ Kg.
9 ด.ช. เตวิช เขมาชีวะ 02-08-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 28-32 Kg.
10 ด.ช. ศิวัฒน์ แก้วมณี 21-06-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
11 ด.ญ. ชาลิสา แปะดำ 18-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 45-49 Kg.
12 ด.ญ. นธกานต์ จรูญเลิศศิริ 16-05-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
13 นาย ศักรินทร์ ยงประเดิม 05-09-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
14 น.ส. ศิริรัชต์ ยงประเดิม 11-09-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
15 ด.ช. ชนน คงอ่อน 10-06-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
16 ด.ช. ทิปัตถ์ ก่อเกียรติยากุล 31-07-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
17 ด.ช. ศิรภัทร์ แก้วมณี 29-11-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24+ Kg.
18 ด.ญ. ชนัญชิดา เกียรติไพศาลโสภณ 13-04-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
19 ด.ญ. มารีฮาล บิลนุ้ย 17-05-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
20 ด.ญ. มารีญา บิลนุ้ย 17-05-2555 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
21 ด.ช. ธนกฤต จันทรภาพ 08-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
22 ด.ญ. ธวัลรัตน์ เลิศประเสริฐ 19-03-2553 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
23 ด.ช. เฮรี่ ชวนชิว เตียว 06-07-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
24 ด.ญ. ณปัญ ปานา 03-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
25 ด.ช. เสฎฐวุฒิ หนูจรเพ็ชร 15-05-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
26 ด.ช. นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล 12-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
27 ด.ช. บวรทัต จองเดิน 09-03-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
28 ด.ช. ศกร มณีพรหม 07-08-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
29 ด.ญ. ฐิติพร พูลสุวรรณ 11-02-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
30 ด.ช. สุทธิพจน์ บุญชีวกุล 23-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
31 ด.ญ. ขวัญข้าว บุญแก้วคง 26-11-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
32 ด.ญ. อุนนดา สายสะโร 14-11-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
33 ด.ญ. กวินธิดา สินสาย 07-12-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
34 ด.ช. ชยังกูร เกียรติไพศาลโสภณ 08-10-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
35 ด.ช. ชาคร คงอ่อน 28-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
36 ด.ญ. กมลพร วิทูลพันธ์ 29-06-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
37 ด.ญ. กัญญาภัค จินดาพล 03-04-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ศกร มณีพรหม
นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล
บวรทัต จองเดิน
ประเภท Open รุ่นอายุ 9-10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg.
2 ธราดล จุลบุตร
บิลกีส บิลนุ้ย
สุทธินันท์ สาระวิโรจน์
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
3 ด.ช. นรินทร์จิรพัทกร เกษร
ด.ช. สิปปกร ทองมาก
ด.ช. พุทธรักษา บุญแก้วคง
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
4 ปิติภัทร ผ่อนแผ้ว
พรหมพริยะ ประสิทธิ์
ธนกฤต จันทรภาพ
ประเภท Open รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
5 ฐิติพร พูลสุวรรณ
กวินธิดา สินสาย
ขวัญข้าว บุญแก้วคง
ประเภท Open รุ่นอายุ 9-10 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg.

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ธวัลรัตน์ เลิศประเสริฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย แดง เพศ หญิง
2 นราวิชญ์ อริยะวงศ์สกุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ ชาย
3 สุทธินันท์ สาระวิโรจน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ ชาย
4 รามาร์ อามูซูเกอโน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ ชาย
5 ธนกฤต เลิศประเสริฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ ชาย
6 ปพิชญา พูลสุวรรณ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ หญิง
7 ศักรินทร์ ยงประเดิม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย แดง เพศ ชาย
8 ศิริรัชต์ ยงประเดิม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย แดง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม เทควันโดหาดใหญ่ Soul Fighters Team
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ด.ช. ศิรภัทร์ แก้วมณี รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24+ Kg.
2 30/11/-0001 ด.ช. ศิริภัทร แก้วมณี รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24+ Kg.
3 08/05/2018 171.7.249.92 ด.ญ. กวินธิดา สินสาย รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง