การแข่งขัน เทควันโด หาดใหญ่ แชมป์เปี้ยน ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ. ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ( พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา
จังหวัด สงขลา
แข่งขันวันที่ 12/05/2018 ~ 12/05/2018

ชื่อผู้จัด : ครูตั้ม ปิดระบบรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 - 1799758 074-805428 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ปิยะทัฐ ขนานแก้ว 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-45 Kg.
2 ด.ญ. ศุทธนี เพชรมุณี 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 49+ Kg.
3 ด.ช. วัชรินทร์ ไชยนุรักษ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
4 ด.ช. พลาธิป เหลืองตรงกิจ 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
5 ด.ญ. อภิสรา รอดมี 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
6 ด.ญ. อุษามณี ศรีสว่าง 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52+ Kg.
7 ด.ช. พรชัย หนุ่มนา 01-01-2561 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
8 นาย ธนภัทร ครุฑเกตุ 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
9 น.ส. อภิญญา ภักดี 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
10 น.ส. ปัณฑิตา บัวน้อย 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
11 ด.ช. อนาวิน ศรีนุ่น 01-01-2561 รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-17 Kg.
12 ด.ช. ภีมวัจน์ ศรีนุ่น 01-01-2561 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
13 ด.ช. ธนเดช ไชยนุรักษ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
14 ด.ช. อัครชัย เดชารัตน์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ตะวันโรเรอร์
ธนภัทร ครุฑเกตุ
พลาธิป เหลืองตรงกิจ
ประเภท Open รุ่นอายุ 15-18 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 170 Kg.

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 อุษามณี ศรีสว่าง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
2 โศภิสรา ศรีธระชิยานนท์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน สาย ขาว เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 08/05/2018 182.232.36.151 ด.ช. ฤทธิ์ภูมิ เรืองศรี รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 49+ Kg.
2 10/05/2018 223.204.77.92 ด.ช. ธนภัทร ครุฑเกตุ รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
3 10/05/2018 182.232.141.189 ด.ญ. อุษามณี ศรีสว่าง รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
4 08/05/2018 182.232.36.151 น.ส. อชิรญา โลหิตชาติ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
5 10/05/2018 223.204.77.92 นาย วุฒิพงศ์ แก้ววิหก รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
6 10/05/2018 182.232.141.189 นาย วุฒิพงศ์ แก้ววิหก รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
7 27/04/2018 49.229.152.83 ด.ช. ภีมวัจน์ ศรีนุ่น รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
8 10/05/2018 182.232.135.207 ด.ช. ภีมวัจน์ ศรีนุ่น รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
9 10/05/2018 223.204.77.92 ด.ญ. บัณฑิตา รักช้าง รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 30/11/-0001 ตะวันโรเจอร์
ธนภัทร ครุฑเกตุ
พลาธิป เหลืองตรงกิจ
ประเภท Open รุ่นอายุ 15-18 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 170 Kg.

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง