รายการ :Mini Taekwondo Friendly Championship
สถานที่แข่งขัน :เทสโก้ โลตัส ปิ่นเกล้า
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
แข่งวันที่ :11/04/2021 ~ 11/04/2021

ผู้จัด :อ.เพชร
ปิดระบบรับสมัคร :10 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :081 – 6823149, 082 – 2995445
ประกาศ :นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน


ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER NAKHON PATHOM ด.ช. กฤช วินิจเนตยานนท์ 01-01-2558
2 ทีม CENTER NAKHON PATHOM ด.ช. พิชาภพ โรยแสง 01-01-2557
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CENTER NAKHON PATHOM ด.ญ. สุทธิกานต์ คงดี 01-01-2559
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE FAST TAEKWONDO ด.ช. สิทธิกร รัตนไตรมาส 01-01-2564
2 ทีม TKD CENTER Nakhon chai si ด.ช. ณัฐวัฒน์ อินทร์กองทรัพย์ 01-01-2564
3 ทีม CENTER NAKHON PATHOM ด.ช. เปรม เที่ยงลิ้ม 01-01-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ศรา ศรีประพัฒน์ 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ช. ฐิติวัฒน์ ทองอรุณ 01-01-2564
2 ทีม TKD CENTER Nakhon chai si ด.ช. กฤติกร ธนนท์ธนากิจ 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ช. คณินทุ์ รมย์พิพัฒน์ 01-01-2564
2 ทีม TKD.CENTER ด.ช. จิรัฏฐ์ พรหมพงษ์ 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ธาดาฤทธิ์ พรหมดี พรหมดี 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ช. พรหมพิริยะ จันทพันธ์ 01-01-2564
2 ทีม THE FAST TAEKWONDO ด.ช. ศตพร วิทยาพูล 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ช. ยศกร ชาติมนตรี 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ภัทรพล ไทรน้อย 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE FAST TAEKWONDO ด.ญ. ไอรดา สงวน 01-01-2564
2 ทีม TKD CENTER Nakhon chai si ด.ญ. ธีรนันท์ อินทร์กองทรัพย์ 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. อริสรา เห็งขุนทด 01-01-2564
2 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ญานิศา จันทร์ทอง 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. อารยา เห็งขุนทด 01-01-2564
2 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. ธนพร เทียมคง 01-01-2564
3 ทีม TKD CENTER Nakhon chai si ด.ญ. กัลยดา สุขสำราญ 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD CENTER Nakhon chai si ด.ญ. ฐิติกานต์ สิลาโส 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD CENTER Nakhon chai si ด.ช. พัทธดนย์ พุ่มรินทร์ 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ณชนก เจิมขุนทด 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ช. ศุภฤกษ์ เพ็ชรโยธิน 01-01-2564
2 ทีม TKD.CENTER ด.ช. ธนัยนันท์ ศรีพยัคฆ์ 01-01-2564
3 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ศุภวิชญ์ อุทชัยยา อุทชัยยา 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ช. ชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์ 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE FAST TAEKWONDO ด.ช. อรรถพล ลาลุน 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ภัทรเดช เนียรศิริ 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ช. วรวิทย์ สิงห์แก้ว 01-01-2564
2 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ญาณวุฒิ สุวรรณศิลป์ 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. ทอสิริ สิงห์ทอง 01-01-2564
2 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ณัฎฐชญา รอดเพ็ง 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER ด.ญ. ญาดา แสงทอง 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ประภาวรินทร์ มโนธรรม 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ขวัญข้าว เยาวรักษ์ 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ประภัสสร มโนธรรม 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER นาย อนาวิน ทองเชิด 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE FAST TAEKWONDO นาย ธณากร พรหมสุขศรี 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER นาย ฐิตินันท์ สินเกิดสุข 01-01-2564
2 ทีม TKD.CENTER นาย กฤศ อำนวยสิทธิโชค 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD.CENTER น.ส. ศศิกานต์ ทองจันทร์ 01-01-2564
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด


ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล
1 TKD.CENTER พงศ์พิเชษฐ์ หอมมะลิฐิติวัฒน์ ทองอรุณอารยา เห็งขุนทด

ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล
1 TKD.CENTER พงศ์พิเชษฐ์ หอมมะลิฐิติวัฒน์ ทองอรุณอารยา เห็งขุนทด
2 TKD CENTER Nakhon chai si กฤติกร ธนนท์ธนากิจณัฐวัฒน์ อินทร์กองทรัพย์เปรม เที่ยงลิ้ม

ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล
1 TKD.CENTER จิรัฏฐ์ พรหมพงษ์ยศกร ชาติมนตรีอริสรา เห็งขุนทด

ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล
1 TKD.CENTER จิรัฏฐ์ พรหมพงษ์ยศกร ชาติมนตรีอริสรา เห็งขุนทด
2 TKD.CENTER พรหมพิริยะ จันทพันธ์กัลยกร สุขสำรานคณินทุ์ รมพิพัฒน์

ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล
1 TKD.CENTER จิรัฏฐ์ พรหมพงษ์ยศกร ชาติมนตรีอริสรา เห็งขุนทด
2 TKD.CENTER พรหมพิริยะ จันทพันธ์กัลยกร สุขสำรานคณินทุ์ รมพิพัฒน์
3 Rangsiya Gym ธาดาฤทธิ์ พรหมดีภัทรพล ไทรน้อยศุภวิชญ์ อุทชัยยา

ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล
1 THE FAST TAEKWONDO อรรถพล ลาลุน ฐิติกานต์ สิลาโส ศุภฤกษ์ เพ็ชรโยธิน

ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล
1 THE FAST TAEKWONDO อรรถพล ลาลุน ฐิติกานต์ สิลาโส ศุภฤกษ์ เพ็ชรโยธิน
2 TKD.CENTER ญาดา แสงทองชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์ ทอสิริ สิงห์ทอง

ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล
1 THE FAST TAEKWONDO อรรถพล ลาลุน ฐิติกานต์ สิลาโส ศุภฤกษ์ เพ็ชรโยธิน
2 TKD.CENTER ญาดา แสงทองชัยทัต อัคราวุฒิพันธ์ ทอสิริ สิงห์ทอง
3 Rangsiya Gym ญาณวุฒิ สุวรรณศิลป์ภัทรเดช เนียรศิริณัฎฐชญา รอดเพ็ง

ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล
1 TKD.CENTER ศศิกานต์ ทองจันทร์กฤศ อำนวยสิทธิโชคอนาวิน ทองเชิด