The Poomsae School Battle

สถานที่แข่งขัน เดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 27/12/2020 ~ 27/12/2020

ชื่อผู้จัด : อ.นัฐ ( fightingtkd.com ) / อ.นน ปิดระบบรับสมัคร 25 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0846607500 , 083-544-5543 ประกาศ :
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ OPEN Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
Class โรงเรียน
ต่อสู้ทีม
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 อนาวิล ศิริธร ขาว ชาย สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด
2 ฐรินดา​ วัชระปันตี ขาว หญิง สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด
3 ศุภวัฒน์​ อินทรสุวรรณ์ เขียว ชาย สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด
4 เอลีชา เสวกพันธ์ ขาว ชาย โรงเรียนปัญญวิทย์
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 รัชพล​ ทองสงคราม น้ำตาล ชาย สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด
2 นภนต์ ทัศคร เหลือง ชาย โรงเรียนปัญญวิทย์
3 ปัญญ์ดนัย แก้วกล้า ขาว ชาย โรงเรียนปัญญวิทย์
4 พิชญ์ธรา ทับทิม ขาว ชาย โรงเรียนปัญญวิทย์
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 คัค​เนศวร์​ ค้ำชู เหลือง ชาย สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด
2 มีนนรี​ สารบุญมา เขียว หญิง สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด
3 นที​ นิโคลัส​ สมูเรนเบิร์ก เขียว ชาย สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด
4 ศักศิ์สฤษฎ์ วราสินธ์ ขาว ชาย โรงเรียนปัญญวิทย์
5 วุฒิภัทร ทองเสริม เหลือง ชาย โรงเรียนปัญญวิทย์
6 กฤษณะ แอบบุญ ขาว ชาย โรงเรียนปัญญวิทย์
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธนกร บัวจันทร์ ขาว ชาย สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด
2 ชุติกาญจน์ ดาวกระจาย เหลือง หญิง โรงเรียนปัญญวิทย์
3 ชุติมาพร จาดบุญนาค เหลือง หญิง โรงเรียนปัญญวิทย์
4 มาย อาดะ วีนิค เหลือง หญิง โรงเรียนปัญญวิทย์
5 ภัสพร เพ็ชรรัตน์ ขาว หญิง โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
6 นันทิชา ดีใจ ขาว หญิง โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
7 พรสินี เปรมปรี ขาว หญิง โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.รัตนกาญจน์ เจริญสุข ขาว หญิง แจนเน็ตเทควันโด
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 วาริพินทุ์ ปิ่นสอน เหลือง หญิง โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
2 จุฑามาศ สุทธิโชติ เหลือง หญิง โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นายสนั่น ผลดก เหลือง ชาย แจนเน็ตเทควันโด
2 น.ส.ณัฐนันท์ สว่างศิริวงศ์ เหลือง หญิง แจนเน็ตเทควันโด
3 น.ส.บุญญารัสมิ์ ดิวัน เหลือง หญิง แจนเน็ตเทควันโด
4 น.ส.อภิอรทัย เรืองพรวิสุทธิ์ ขาว หญิง แจนเน็ตเทควันโด
5 นายอภิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ ดำ ชาย แจนเน็ตเทควันโด
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม