การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. ธรบดินทร์ ปิยภูวดล 07-02-2559
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. วชิรวิชญ์ ทอกี่ 05-05-2558
2 ทีม WST Taekwondo ด.ช. ธนกร วัฒนสุวกุล 27-01-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Huahin TKD ด.ช. วรกิตติ์ กนกรัตน์นุกูล 12-01-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PCHR TEAM ด.ญ. วรางค์ศิกานต์ ตั้งสุทธิวงษ์ 21-12-2556
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo ด.ช. ณัฐศรัณย์ สุรธรรมจรรยา 20-10-2557
2 ทีม KORAT TAEKWONDO ด.ช. ปกรณ์ ปรุงเรือน 01-01-2563
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ช. สิรภัทร ชื่นนิ่ม 01-01-2563
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ภัทรพล จิตเย็น 01-01-2563
3 ทีม TKD Nadee ด.ช. นิรวิทธิ์ จันจู 04-03-2557
4 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. อณิรุจต์ กาวรรณ์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ช. สุภสิษฐ์ แถมเงิน 05-06-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ณฐพร แก้วใหญ่ 01-01-2563
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. กนิษฐ์พิชชา สระทองเยาว์ 12-04-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. วรวุฒิ แสงกระจ่าง 12-03-2556
2 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ธนภัทร โครตธา 02-12-2555
3 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ธนภัทร ไชยขันธุ์ 12-12-2555
4 ทีม P. Fighters Rayong ด.ช. รณพีร์ เทียมจันทร์ (แม็ค) 01-01-2563
5 ทีม SADUDEE ด.ช. ณัฏฐนันท์ เพ็ชรรัตน์ 25-06-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ช. นันทพัทธ์ เพ็งรุ่ง 01-01-2563
2 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ธิติวัฒน์ ฆญาณฤทธิ์ 30-04-2556
3 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ศิริกร ปั้นศิริ 04-07-2556
4 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ดานิช เงาะ 01-01-2563
5 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. เตชลพัฒน์ ตั้งบูรพาจิตร์ 10-04-2555
6 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. พิชรากร พิชยวรกูล 03-08-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. สถาพร รื่นรมย์ 02-03-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. ณชนก จันทรศาล 01-01-2563
2 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. ธัญญารัตน์ เรืองเกษา 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Huahin TKD ด.ญ. พิชญธิดา แซ่หลาย 23-12-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM ลพบุรี ด.ช. ฐานพัฒน์ สุขพิสิทธ์ 05-10-2555
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. สุวพิชญ์ ภู่เจริญ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ช. กันตภณ พลสิงห์ 01-01-2563
2 ทีม NRM ลพบุรี ด.ช. ภีมเดชา ไวยบท 23-03-2556
3 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ธนัท แสงสุรีย์ฉาย 22-03-2556
4 ทีม PCHR TEAM ด.ช. จิรวุฒิ ตั้งสุทธิวงษ์ 10-01-2555
5 ทีม PCHR TEAM ด.ช. กัณตภณ ทัดแก้ว 02-08-2556
6 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. กันตธี เกตุพันธ์ 09-08-2556
7 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. สุวิชญา รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2563
8 ทีม Huahin TKD ด.ช. ธนโชติ สงครามภักดี 24-06-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ธนภัทร บัวงาม 20-11-2555
2 ทีม PCHR TEAM ด.ช. กัตพงศ์ ทัดแก้ว 02-08-2556
3 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. ปวิช ดำรงพานิช 14-03-2556
4 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ศุภกฤษต์ กลั่นสุคนธ์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM ลพบุรี ด.ช. ภาสกร ยิ่งสุข 10-05-2555
2 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ภาคิณ แช่มนิ่ม 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. คุณากร กันจันทร์ 24-12-2555
2 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ภูภูมิ อ่อนหิรัญทับทองคำ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Rayong ด.ญ. พรปวีณ์ ภาษี (ลูกตาล) 01-01-2563
2 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo ด.ญ. สโรชา เหลืองสะอาด 02-05-2556
3 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. ปภาดา พลอยเอี่ยม 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. ธิติมา ไชยสุทธิ์ 01-01-2563
2 ทีม P. Fighters Rayong ด.ญ. จิณณ์ณณัช วงค์พิทักษ์ (เฟิร์ส) 01-01-2563
3 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. ญาณีนุช เหลืองละเอียด 01-01-2563
4 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. ธนสร ยิ่งกิจภิญโญ 01-01-2563
5 ทีม KORAT TAEKWONDO ด.ญ. มณิภา ศุภรณ์พานิช 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. สราวลี ตันเทียว 27-06-2556
2 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. อัยศิการ์ สิงห์สุพรรณ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. ณัฎฐ์ณิชา สายมาอินทร์ 28-06-2555
2 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. ฐิติชญา เกาะสมบัติ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ญ. กนกกร แซ่เตีย 02-01-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ช. ธนกฤติ ปลังใส 18-11-2556
2 ทีม TKD Nadee ด.ช. วรพงศ์ แก้วเอก 06-07-2556
3 ทีม Huahin TKD ด.ช. ธนวรรธน์ ทองไทย 04-05-2556
4 ทีม พัชระยิม ด.ช. ชาญชนก ขจิตวงศ์ 01-01-2563
5 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. พชร ธีราพัฒนานนท์ 01-01-2563
6 ทีม ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ด.ช. ภคพล ทิพเพ็ชร 21-12-2555
7 ทีม WST Taekwondo ด.ช. ไหวหล่ำ ชาน 13-09-2556
8 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. ณัฏฐ์ธนัญ โสพรรณ์ 31-10-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. พชฎ ยุวภูมิ 13-01-2556
2 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. ธัชกร ลือชาศัพท์ 13-10-2555
3 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. รพีพัฒน์ ศรีตะลาลัย 01-01-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. ณรากร สระทองมอญ 14-05-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo ด.ญ. ชยาวีร์ น้อยโสภา 19-04-2555
2 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. กัญญาภัค เลิศวัฒนนนท์ 01-01-2556
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Rayong ด.ญ. สุวพิชชา ทองมูล (ภูพิงค์) 01-01-2563
2 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ญ. นันท์นภัส ไกรนฤมล 01-01-2563
3 ทีม TKD Nadee ด.ญ. นลินนิภา จันจู 04-03-2557
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พรสวรรค์รุ่งเรืองเทควันโด ด.ญ. อุมาพร โพธิ์เจริญ 30-10-2555
2 ทีม พรสวรรค์รุ่งเรืองเทควันโด ด.ญ. อังคณาบุญ จันทร์กอง 03-05-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM ลพบุรี ด.ญ. พลอยญาวี รุณทอง 11-05-2556
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. มณิอร ถิ่นชัยใหญ่ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. กษม อินทรวงศ์ 14-01-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PST.ACADEMY OF TAEKWONDO ด.ช. เกียรติกมล เบญจะขันธ์ 17-09-2554
2 ทีม Huahin TKD ด.ช. รณกร วงษ์มา 22-07-2553
3 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ปภาวิน เชื้อเล็ก 01-01-2563
4 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. กันตพัชญ์ ชาโชติ 22-04-2554
5 ทีม WST Taekwondo ด.ช. พงศ์พิเชษฐ์ หอมมะลิ 01-12-2554
6 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. สหรัถ ตรีฉลอง 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PST.ACADEMY OF TAEKWONDO ด.ช. นวชาติ เมืองโคตร 17-03-2554
2 ทีม NRM ลพบุรี ด.ช. บูรพา กลิ่นสอาด 23-05-2554
3 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ภีมพัฒน์ ศรีวัฒนสิน 01-01-2563
4 ทีม PST.ACADEMY OF TAEKWONDO ด.ช. ธนภูมิ เเก้วเนตร 07-01-2554
5 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. ภูรินทร์ ศิริมณี 22-09-2553
6 ทีม WST Taekwondo ด.ช. เธียรรัตน์ พูนสิริเศรษฐ์ 10-10-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ช. พิชชากร มั่นคง 04-11-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ช. ธีรทัช ทิพย์มโนสิงห์ 01-01-2563
2 ทีม พรสวรรค์รุ่งเรืองเทควันโด ด.ช. มั่งมี บุญเกิด 10-05-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM ลพบุรี ด.ช. ปัณณธร สิริโสม 08-01-2553
2 ทีม WST Taekwondo ด.ช. จิรภัทร วัฒนสุวกุล 27-03-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ธีร์ เกตุพันธ์ 03-11-2553
2 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. จิตร์สุวรรณ สัตตะพันธ์คีรี 17-04-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Huahin TKD ด.ญ. กรชนก สาธุภาพ 08-08-2554
2 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ญ. ชนัญชิดา หวังสุขกลาง 29-04-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ญ. พิมพ์รพัทธ์ เทียมเศวตร์ 13-07-2553
2 ทีม KORAT TAEKWONDO ด.ญ. รดา เดชศรีมงคลกุล 01-01-2563
3 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. รดา อ่อมรัศมี 18-09-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ชยณัฐ ปั้นเสือ 01-01-2563
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. ธิติวุฒิ ศรีแตงอ่อน 01-06-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ช. คณิศร อุส่าหพานิช 01-01-2563
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. ทินกฤดิ์ สระทองเยาว์ 17-04-2554
3 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ธรรศวริทธิ์ สังข์ยิ้ม 01-01-2554
4 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. พีระพัฒน์ สาริกา 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. อัครัช เอกลาภ 01-01-2563
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. นพกร ขันธลักษณา 02-05-2554
3 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. ปัญจภัสส์ ศรีเหรา 16-05-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ช. ไกรวิชญ์ หงส์ทอง 01-01-2563
2 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ศิวดล เกตุมอญ 22-08-2554
3 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. ธีรสิทธิ ล้ำเลิศ 12-01-2553
4 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. กันตภูมิ หวังดี 17-03-2554
5 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ภูมิศักดิ์ ศรีตะลาลัย 01-01-2553
6 ทีม Huahin TKD ด.ช. ธนวัฒน์ เดริคเดล ลีเวอร์ 07-02-2554
7 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. วรัทธ์ นิติสาโรจน์ 09-08-2554
8 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. เจษฎา คำมูล 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ช. ราชภูมิ ทับทวี 01-01-2563
2 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. เสฎฐวุฒิ ภาวะฤทธิ์ 06-10-2554
3 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ธีรธรรม สมบูรณ์ 17-05-2554
4 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. กฤษฏิกุล ช่างเกวียน 01-01-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. ชยพล การค้า 02-08-2553
2 ทีม THE V.S.K ด.ช. วีรบุรุษ แซ่หวัง 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ญ. ธนภัค สากระจาย 18-11-2553
2 ทีม TKDวันทามารีอา ราชบุรี ด.ญ. สริตา ศิวะยุทธกิจ 26-07-2554
3 ทีม WST Taekwondo ด.ญ. ศศินันท์ สุวรรณลอยล่อง 10-04-2556
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. วรัชยา นิติสาโรจน์ 25-01-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ญ. ธัญพิชชา เอียดแก้ว 12-07-2554
2 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ญ. สุพัดตรา ผู้มีสัตย์ 23-09-2554
3 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. วรัญญา นิติสาโรจน์ 25-01-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. ธนกร ห้วยหงษ์ทอง 15-08-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Rayong ด.ช. ณัชพล เจริญสุข (ทาม) 01-01-2563
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. เตชิต วงทองคำ 30-11-2553
3 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. ณท จันสอาด 01-01-2563
4 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. พชรพล รีพลี 15-08-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ช. สุทธิรัตน์ ปลังใส 16-10-2554
2 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. พงษ์ศิริ รุ่งอรุณ 14-08-2554
3 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. วรโชติ กลมกล่อม 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KORAT TAEKWONDO ด.ช. ไตรรัตน์ ธนิตปิติวัฒน์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. จอห์น จอห์นเซ็น 20-06-2553
2 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. อธิป จำปาทอง 13-03-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. สรวิชญ์ ดำรงค์ 03-04-2553
2 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี ด.ช. บรรพสิทธ์ วิรุณานนท์ 24-06-2554
3 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. บุญญวัชร ขำพินวงษ์ 24-06-2553
4 ทีม PCHR TEAM ด.ช. รชานนท์ นิลยิ่งดี 13-05-2553
5 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. เศรษฐพงศ์ วัตนกุล 20-09-2553
6 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. กวีวัฒน์ เนื่องนาคา 01-01-2563
7 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. ปริญวัช จิตจาตุรันต์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ญ. กุลจิรา หนูเจียม 18-08-2554
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. พิชชาภา งามขำ 01-01-2563
3 ทีม SADUDEE ด.ญ. ศุภิสรา นาควิเชียร 17-12-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พัชระยิม ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ ขจิตวงศ์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ณภัทร จันสอาด 01-01-2563
2 ทีม WST Taekwondo ด.ญ. ศิรภัสสร สง่ารัมย์ 10-04-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล 09-04-2553
2 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. กัญญ์ฐญาณ์ เลิศวัฒนนนท์ 01-01-2553
3 ทีม WST Taekwondo ด.ญ. เพชรน้ำหนึ่ง อึ้งสกุล 01-04-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ญ. ลินลี่ ชุติกาญจน์ มอร์แกน 28-09-2554
2 ทีม P. Fighters Rayong ด.ญ. พิมพ์ลักษณ์ อินทรจินดา (พอใจ) 01-01-2563
3 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. ศศิธร กิตติวุฒิไกร 01-06-2553
4 ทีม WST Taekwondo ด.ญ. อภิญญา วัดอ่อน 03-06-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM ลพบุรี ด.ญ. วรัญญ์รัตน์ โพธิมัน 13-11-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo ด.ญ. กมลพรรณ คงศักดิ์ 07-06-2553
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. เกื้อกูล ปูกี 14-05-2553
2 ทีม Huahin TKD ด.ช. ฟาริด ตะกรุดนาค 28-05-2552
3 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ฐานธิษณ์ ฉัตรอุดมกุล 01-01-2563
4 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ปภณชาญ ทองเนียม 01-01-2563
5 ทีม KORAT TAEKWONDO ด.ช. พันเลิศ ปรุงเรือน 01-01-2563
6 ทีม KORAT TAEKWONDO ด.ช. ณัฐธพล พานิชยิ่ง 01-01-2563
7 ทีม วิถีเพชร ด.ช. บูรพา จิตตวิสุทธิกุล 02-07-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PST.ACADEMY OF TAEKWONDO ด.ช. ธนากร ทองเกลี้ยง 14-06-2552
2 ทีม Huahin TKD ด.ช. ร่มธรรม ภุมรินทร์ 07-03-2552
3 ทีม Huahin TKD ด.ช. วรวิช กนกรัตน์นุกูล 22-02-2552
4 ทีม PST.ACADEMY OF TAEKWONDO ด.ช. พัสกร ธรฤทธิ์ 04-06-2551
5 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. ธนวินท์ โครตธา 01-01-2563
6 ทีม KORAT TAEKWONDO ด.ช. พิสิษฐ์ธัญ ศุภรณ์พานิช 01-01-2563
7 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. ศุภฤกษ์ เพ็ชรโยธิน 03-01-2551
8 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ชณากร แซ่หลิ่ม 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธนภูมิ เพชรเหล็ก 03-04-2552
2 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. พิชาภพ เทียนทอง 22-01-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ช. ชวิศ ประเสริฐกุล 04-10-2551
2 ทีม KT.Gym ด.ช. โชคทวีชัย เทินสะเกษ 01-01-2563
3 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. ณัฐดนัย แก้วพลับ 23-12-2552
4 ทีม WST Taekwondo ด.ช. พีรพัฒน์ พรพิทักษ์นุกูล 11-11-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ช. นันธศักดิ์ มุกแก้ว 15-03-2551
2 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ช. นฤเบศ แตกสกุล 30-04-2551
3 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ช. รัตนธร อันจิต 11-04-2552
4 ทีม KORAT TAEKWONDO ด.ช. กิตติธัช เรืองศรี 01-01-2563
5 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. กุลชานนท์ อุ่นเจริญ 16-03-2551
6 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ช. วงศธร ศรีสุวรรณ 28-01-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Huahin TKD ด.ช. กฤษกร ทองไทย 23-11-2552
2 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. สิษฐิภาคย์ ประพันธ์พักตร์ 05-06-2551
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร 09-12-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม KT.Gym ด.ช. ณัฎวัศ สุวรรณศรี 01-01-2563
2 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. นันทสิทธิ์ พลเสน 03-05-2551
3 ทีม วิถีเพชร ด.ช. กรวีร์ จารีย์ 26-11-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Rayong ด.ญ. สุมณฑา สีอาจ (น้ำมนต์) 01-01-2563
2 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ญ. จีรญาดา สามีภักดิ์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Huahin TKD ด.ญ. ธัญชนก แนวเถื่อน 28-01-2551
2 ทีม Huahin TKD ด.ญ. เปี่ยมสุข สาธุภาพ 22-05-2551
3 ทีม KT.Gym ด.ญ. ณัฏฐณิชา มากสมบูรณ์ 01-01-2563
4 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ญ. วิภาวี นุ่นนา 01-01-2551
5 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ญ. สุพัฒตรา พันธ์น้อย 15-01-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ญ. มาลิสา เอี่ยมท่าไม้ 06-05-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม P. Fighters Rayong ด.ญ. จิดาภา เงินบุคคล (ปู) 01-01-2563
2 ทีม Huahin TKD ด.ญ. รพินภา บุญคล้อย 02-06-2552
3 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. นวนันท์ เทวฤทธิ์ 01-01-2563
4 ทีม TKD Nadee ด.ญ. กุลธิดา ศรีผา 22-10-2552
5 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. นรกมล ลิปิกรลือชา 19-10-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Huahin TKD ด.ญ. รินธิดา บุญคล้อย 02-06-2552
2 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. วัลย์วรี ไชยสุทธิ์ 01-01-2563
3 ทีม KT.Gym ด.ญ. วรรณวิษา อรศรี 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ญ. นภัสกร ศรีติมงคล 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. เมษญา จักษุกัน 01-01-2563
2 ทีม PCHR TEAM ด.ญ. ภัทรภัสสร บุบผาสุวรรณ 07-09-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. กรวิชญ์ ทับพันธ์ 01-01-2563
2 ทีม WST Taekwondo ด.ช. ธีรเดช เถาแตง 02-12-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM ลพบุรี ด.ช. ชุติพนธ์ สุขตะ 29-11-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ชาติไธสง 14-10-2551
2 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. วันชนะ รจน์รังษี 01-01-2563
3 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ช. พชร แก้วใหญ่ 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. นนทกร อ่อนละมัย 01-06-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี ด.ช. วริน พลกุล 01-01-2563
2 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. กันต์กฤษฎิ ไชฉลาด 08-11-2551
3 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. ณัชนวินท์ ไชฉลาด 05-01-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม พรสวรรค์รุ่งเรืองเทควันโด ด.ช. ณฐนนท์ มานิช 25-08-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE V.S.K ด.ช. สุวิจักษณ์ แต่งผล 01-01-2563
2 ทีม PCHR TEAM ด.ช. สิทธิกร พงษ์ประสิทธิ์ 11-06-2551
3 ทีม วิถีเพชร ด.ช. ธนา แก้ววิโรจน์ 22-10-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี ด.ญ. วณิชชา ชะเอม 16-01-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ญ. โชควิไลวรรณ กิจรวมตระกูล 24-09-2552
2 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ญ. พรทิวา บ่อแก้ว 15-07-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ญ. เกศิณี สรมานะ 09-05-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ญ. ปัณฑารีย์ สมบูรณ์ 19-02-2551
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. พรนภา นาทา 16-01-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ญ. สุพิชชา เอียดแก้ว 23-03-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ช. วงศธรณ์ มั่นการ 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ช. นนท์กานต์ กาฬภักดี 07-08-2552
2 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. ปพนธนัย จิรานุรักษ์วงศ์ 01-07-2552
3 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ช. เกษมสันต์ สีเหลือง 01-01-2563
4 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ช. อริยพล ณ สงขลา 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ช. ภวัฐ ปราณประดิษฐ์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ช. พีรพัฒน์ เกิดเวทา 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี ด.ช. ปภากร ฉิมฉลอง 03-12-2552
2 ทีม P. Fighters Rayong ด.ช. ธนวัฒน์ ฝ่ายศูนย์ (อิคคิว) 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี ด.ช. พชรพงศ์ ศักดิ์เรืองงาม 16-01-2552
2 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. ปริยวิศว์ เชยเล็ก 16-11-2551
3 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ช. รพีพัฒน์ ทัศเกษร 20-11-2551
4 ทีม WST Taekwondo ด.ช. พงศ์สวัสดิ์ วัดอ่อน 11-08-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. ปุณสิตา รื่นสม 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. ชลลดา สมน้ำคำ 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. ชณิดาพร นิลโนรี 25-09-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. ณัฐพร บุญเกิด 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ญ. มาฆพร ฮะเหยี่ยว 21-02-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. ปุญญพัฒน์ ทองสุข 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ญ. สิริมน เงินชุ่ม 05-02-2552
2 ทีม วิถีเพชร ด.ญ. อรณิชชา จรัสวิริยกรณ์ 29-10-2552
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ช. สรวิชญ์ วีระเดช 05-07-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. วรวุฒิ ชัยโศภิน 13-07-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ช. ณัฐปคัลภ์ กิรติขจรกุล 30-07-2549
2 ทีม TKD Nadee ด.ช. โชติญาณวัฒน์ สระแผง 18-07-2549
3 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ด.ช. จิรวัฒน์ กำจัด 16-09-2550
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม 08-06-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ด.ช. สิทธิพร พรรณขาม 16-02-2550
2 ทีม TKD Nadee ด.ช. ปัณณวิชญ์ เหลืองอ่อน 05-01-2549
3 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ช. วุฒิภัทร มั่นเกตุ 02-01-2550
4 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ช. นิติ สาเรศ 01-01-2550
5 ทีม KORAT TAEKWONDO ด.ช. ภานุวัฒน์ ดาวดี 01-01-2563
6 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. พิภพ รื่นสุคนธ์ 20-02-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ช. กิตติกร ศรีผา 07-05-2550
2 ทีม KT.Gym ด.ช. เมธาสิทธิ์ จันทร์มาตร 01-01-2563
3 ทีม KT.Gym ด.ช. อิสรพล ปรีชื่น 01-01-2563
4 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ช. ธนภัทร ป้อมใหญ่ 20-11-2549
5 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์ 05-10-2550
6 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. รชต กระจ่างยุธ 28-08-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee ด.ช. ณัฐพร จันทร์โตศรี 30-10-2549
2 ทีม KT.Gym ด.ช. ธนายุต สุติญญามณี 01-01-2563
3 ทีม SADUDEE ด.ช. อดิศร มหาสิงห์ 29-11-2549
4 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ช. กฤศ อำนวยสิทธิโชค 01-01-2563
5 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ 28-10-2549
6 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. เบญจทิวัตถ์ รีพลี 18-02-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ด.ช. พสธร ลิปิเลิศ 08-05-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. ชญานิน กุลกุศล 16-12-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ช. จตุภูมิ ศิริมณี 03-05-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ญ. ศิรดา ศรีไชยโยรักษณ์ 03-04-2551
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. นัยน์ปพร หาญไพบูลย์ 19-11-2550
2 ทีม ธีรพฤกษ์ ด.ญ. อติพร สินสังข์ 09-06-2550
3 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ญ. ญาดา แสงทอง 01-01-2563
4 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN ด.ญ. บุญญิสา เผ่าเจริญ 24-11-2550
5 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. จินต์จุฑา ประดา 31-03-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ญ. จอมภัค คล้ายประยูร 01-01-2563
2 ทีม Huahin TKD ด.ญ. ธนัชชา โอบอ้อม 09-01-2550
3 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ญ. ชนิดาภา ไชยเพชร 03-08-2550
4 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ญ. กฤษณา ม่วงไหมทอง 14-06-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Huahin TKD ด.ญ. ธัญชนก วงษ์มา 01-03-2549
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ด.ญ. กัลยารัตน์ หวั่นอินตา 25-01-2549
3 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ญ. จุฑามาศ หมานเเพทย์ 14-11-2549
4 ทีม ยอแซฟพิจิตร ด.ญ. เพียงลดา สุุขฤกษ์ 11-09-2549
5 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ญ. ธีรยาภัทร พรมเทศ 01-01-2563
6 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ญ. กนิฐา ม่วงไหมทอง 16-09-2549
7 ทีม The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี ด.ญ. รมิดา พุ่มพวง 16-05-2550
8 ทีม ชัยนาทเทควันโด ด.ญ. ณัฐกานต์ เกิดน้อย 05-08-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ญ. ปิยาภรณ์ จันทร์แจ้ง 27-04-2549
2 ทีม ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ด.ญ. พริมาดา ชัยสิทธิ์ 19-03-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ญ. เพียงฟ้า ดีฉ่ำ 17-04-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ญ. สุฐิตา ขิบช้าง 16-02-2550
2 ทีม KT.Gym ด.ญ. กมลชนก เงินกรุง 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. ธนัชชา ลิ้นทอง 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKDวันทามารีอา ราชบุรี ด.ญ. ณัฎฐาณัณฑ์ ดำขำ 01-05-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM ลพบุรี ด.ช. จิตติวุฒิ ผิวแย้ม 05-08-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. นักรบ ศรีทองดี 15-08-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร ด.ช. รชต ศรีจำปาน้อย 19-05-2550
2 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์ 21-12-2548
3 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ช. พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ 21-12-2549
4 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. ภูริพัฒน์ จันทร์พงษ์ 26-11-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี ด.ช. ศุภณัฐ พอกเพิ่มดี 28-02-2551
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. สัณหณัฐ นิชเปี่ยม 14-07-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ณัฎฐมณฑ์ หมึกสม 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฟักทองยิม ด.ญ. กชกร โพธ์ทัย 16-07-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ญ. เกณิกา ติดยงค์ 13-04-2549
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ตั้งมั่น 27-02-2549
3 ทีม วิถีเพชร ด.ญ. พัชรดา ตีโยบลานนท์ 27-08-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด.ญ. กวิสรา ล่องอำไพ 01-03-2550
2 ทีม TKD Nadee ด.ญ. ดาวกะรัต สายแวว 04-10-2550
3 ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo ด.ญ. ดีรญา จงสอน 25-09-2549
4 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี ด.ญ. วรางคณา ศรีสุวรรณ 06-01-2549
5 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ญ. พลอยนภัส เพช็รเจริญ 15-03-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ด.ญ. ธัญวรัตม์ เวลาดี 19-09-2550
2 ทีม ฟักทองยิม ด.ญ. ตรีรัตน์ คล้ายเงิน 23-10-2550
3 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ญ. มนัสนันท์ อุยนันทพิทักษ์ 16-06-2551
4 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. ธนัทดา ทองนาค 01-01-2563
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม A Taekwondo Gym ด.ช. อภิเชษฐ์ เจนการรุ่งเรือง 27-09-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ช. ศิลายุทธ เซี่ยงฉิน 12-12-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ด.ช. กิตติชัย ศรีสมร 30-01-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ด.ช. ยศกร นาคพันธ์ 09-06-2551
2 ทีม NRM ลพบุรี ด.ช. ธัญาณพ กันสุข 19-03-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. กานต์ชนก อยู่ยืน 20-07-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. กันตภณ โชติสุภาพ 22-09-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ด.ช. สิทธิโชค สุขสม 30-09-2550
2 ทีม ฟักทองยิม ด.ช. กิตติพศ ใจละม่อม 12-12-2551
3 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ช. ณภัทรภูมิ คงกล้า 24-08-2540
4 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. ธงชัย แซ่เฉี่ย 26-07-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ด.ญ. ณัฐพร ฮัยวงษ์ 16-03-2551
2 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ญ. ธัญชนก ศรีอำไพ 17-04-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ด.ญ. พัชรินทร์ เขียนโคกกรวด 09-03-2549
2 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ญ. พาณีณัชญ์ อักษร 24-08-2550
3 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน ด.ญ. ธิติมา ทองดอนใหม่ 27-04-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ญ. อภิชญา มะกาว 17-01-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ญ. กานต์ธิดา แตงทอง 16-06-2549
2 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ด.ญ. ปัญญาพร สินจันทร์ 12-12-2549
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ด.ญ. อรัญญา วงศ์พระจันทร์ 07-02-2551
2 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ญ. รินรดา คุณศักดิ์ 03-10-2550
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ญ. ทิพรดา หงษ์เอี่ยม 15-04-2549
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย นนทิยุต บรรจงช่วย 21-06-2548
2 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR นาย ชยุตพงษ์ ทมื่นศรี 04-06-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย อภิรักษ์ คงแสง 09-09-2547
2 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย อิทธิพร สินสังข์ 06-03-2548
3 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย เกริกไกรวัล แสงคล้าย 17-12-2548
4 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR นาย ธนเวช แย้มนิล 18-07-2548
5 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON นาย ณัฐพร แดงนก 01-01-2563
6 ทีม WST Taekwondo นาย ปิติภัทร เดชนุช 17-12-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย เพิ่มทรัพย์ พรรณสุภผล 10-02-2547
2 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย พชร เอกมณีนิล 21-03-2548
3 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย ศิวกร พานพระศรี 04-09-2546
4 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR นาย วีระภัทร สุตตาภรณ์ 17-03-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย สิทธิศักดิ แก้วอ่อน 09-12-2548
2 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย นนทกร อินทรวงศ์ 08-08-2548
3 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย รนกร พาจรทิศ 01-03-2547
4 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย ยุทธนา โมอ่อน 04-05-2546
5 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย ณัฐนนท์ วินทะไชย 04-06-2546
6 ทีม ยอแซฟพิจิตร นาย ธันวา ไฝ่ทอง 01-09-2546
7 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน นาย พีรณัฐ เรืองนิมิตร 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี นาย พรหมชนะ เงินบาท 31-07-2546
2 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย เมธาสิทธิ์ ธรรมเที่ยง 20-08-2546
3 ทีม ธีรพฤกษ์ นาย อัครภูมิ เม่นแสง 08-05-2546
4 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN นาย บัลลังก์ ทับทิมแดง 12-09-2548
5 ทีม วิถีเพชร นาย วีรชน เข็มวรรณ 22-10-2547
6 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด นาย โภคิน อ้นพันธุ์ 06-05-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี นาย ติณณ์ ออมสิน 17-05-2547
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN นาย มาร์ติน ฟานเดอะแฮร์ตเท่น 28-09-2548
3 ทีม SADUDEE นาย วุฒินันท์ พรรณราย 11-03-2546
4 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR นาย สิริมงคล ดวงดี 20-06-2549
5 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR นาย พีรณัฐ สุภีกิจ 17-02-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นาย ธนวัฒน์ สีลาชัย 24-02-2547
2 ทีม SADUDEE นาย ณัฐดนัย มหาสิงห์ 10-10-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร นาย จักรพรรดิ จันทร์เกษม 15-08-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม วิถีเพชร นาย ไตรรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ 08-08-2547
2 ทีม The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี นาย กิตติภพ มังคุด 14-10-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี น.ส. ลัลนีลลิต สุเวช 08-11-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ น.ส. ปาริชา ยังหัตถี 29-04-2547
2 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี น.ส. โศภิษฐา ทองพัฒน์ 01-01-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN น.ส. ฐิติพร มณีเขียว 16-08-2547
2 ทีม KORAT TAEKWONDO น.ส. ณัฐชา คงพันธุ์พฤกษา 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี น.ส. ณัฐณิชา อักษรแก้ว 01-01-2548
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN น.ส. ชญาดา จำปางาม 10-12-2547
3 ทีม KT.Gym น.ส. พรจิรา นิลญาณ 01-01-2563
4 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์ 24-03-2547
5 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR น.ส. พรพิมล แรงเพ็ชร์ 21-10-2546
6 ทีม ชัยนาทเทควันโด น.ส. ตรีทิพยนิภา เคนทอง 05-06-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม S.P.K.กาญจนบุรี น.ส. ณัฐวดี เปรมทอง 23-10-2548
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN น.ส. ธนาภรณ์ ผลเล็ก 22-11-2546
3 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN น.ส. รุจิยาภา มาติลด้า ทองกี 07-07-2546
4 ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี น.ส. วาเศรษฐี พรหมแก้ว 27-02-2547
5 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR น.ส. ณัฐกานต์ กระจ่างยุธ 20-06-2547
6 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR น.ส. กุลณัฐดา อุ่นเจริญ 01-05-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ น.ส. จิราภา เกิดดำรงศิลป์ 24-02-2548
2 ทีม KT.Gym น.ส. กฤติกา ปัญญาคำ 01-01-2563
3 ทีม TKD Nadee น.ส. วราภรณ์ ต๊วนพานิช 14-01-2549
4 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด น.ส. อาทิมา ยันต์มโนมัย 20-08-2547
5 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR น.ส. ภรภัทร โมอุ่ม 05-05-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKD Nadee น.ส. สุชิตา มีเทียน 28-12-2546
2 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR น.ส. สุภาวดี เทียมจันทร์ 06-02-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR น.ส. สายสวรรค์ พลเสน 04-05-2548
2 ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี น.ส. ณัฐณิชา ชุตินธโร 27-02-2548
3 ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก น.ส. สิริวรรณ ศรีหาญ 25-08-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม นาย เอนก จิตตสิงห์ 24-08-2546
2 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR นาย ธนิสร พงษ์จันทร์ 26-10-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI FAMILY นาย เกียรติศักดิ์ อารมย์ปลื้ม 01-01-2563
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม นาย นิคม นาคหัวเพ็ชร์ 31-10-2546
2 ทีม TKD SALESIAN HUA HIN นาย กิตติพศ นนธิจันทร์ 08-07-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ธีรพฤกษ์ น.ส. จินตนา ชัยยิ่ง 16-05-2547
2 ทีม The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี น.ส. มนัสพร โพธิ์ศรี 10-08-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR น.ส. พิมพ์พรรณ แรงเพ็ชร์ 04-01-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน นาย ศุภกร พจน์ชัยกุล 01-09-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม นาย กฤษฎา สายสอาด 25-02-2548
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม น.ส. นภัสสร เจริญศรี 08-02-2547
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม น.ส. กรวรรณ แฝงจันดา 27-10-2546
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
Class โรงเรียน
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. ชวกร โสพรรณ์ 22-02-2559
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. ภาศิกา มาบรรดิษ 17-08-2560
2 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ญ. ธัญญรัตน์ เกตุแก้ว 15-05-2560
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ญ. จิดาภา ศรีสุวรรณ 27-11-2558
2 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. พิชญเนศร์ กุลธรรุจิโรจน์ 01-01-2563
3 ทีม AUSAHA TAEKWONDO ด.ญ. ติณณา อุสาหะ 01-01-2563
4 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ญ. จิรัชญา มาตยาคุณ 01-01-2563
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. สหเวสม์ ตู้จินดา 22-10-2558
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. อี้เฉิน พาน 17-03-2558
3 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ช. ธนกร หุ่นพู่ 06-01-2557
4 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. บัญญพนต์ ฮ้อจงเจริญ 04-04-2558
5 ทีม พรสวรรค์รุ่งเรืองเทควันโด ด.ช. วรกันต์ ชมขวัญ 22-06-2558
6 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. จิรเมธ มาตยาคุณ 01-01-2563
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM ลพบุรี ด.ช. ภคิน ลุนมาต 05-09-2557
2 ทีม KORAT TAEKWONDO ด.ช. กรณ์ เรืองศรี 01-01-2563
3 ทีม the resort taekwondo ด.ช. กิตต์ กันเกตุ 25-07-2557
4 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. ปองคุณ แสงสว่างงาม 04-03-2558
5 ทีม WST Taekwondo ด.ช. จิรพัฒน์ นิยมกูล 28-12-2557
6 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ภูรี อ่อนหิรัญทับทองคำ 01-01-2563
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ฺBT TAEKWONDO ด.ช. ธราวุธ ดอกเตย 30-07-2557
2 ทีม AUSAHA TAEKWONDO ด.ช. ภัทรกร กล่ำกล่อมจิตต์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม the resort taekwondo ด.ช. ภาคิน บัญชาเมตตากุล 09-01-2557
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ณัฐชนน แขกวัด 04-05-2558
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. จิรวัฒน์ จินนินรัตน์ 08-12-2558
2 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ภาณุวัฒน์ ชมภูพันธ์ 01-01-2563
3 ทีม The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี ด.ช. พงศกร พานวาวแวว 22-02-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. พิชชามญฑ์ สังกษัตริย์ 24-09-2563
2 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ญ. ปรายฟ้า อยู่มัย 29-07-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. ภัทรวดี จูฑะพุทธิ 08-08-2558
2 ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN ด.ญ. วรรณ์นิกา ไมตรีรัตนะกุล 01-01-2563
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ด.ญ. กัญญ์ณัชชา กำแพง 03-01-2557
รุ่นอายุ 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM ลพบุรี ด.ช. ณัฐชนน อินทองมา 18-09-2555
2 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ช. ศิวกร บุญซ้วน 01-01-2563
3 ทีม WST Taekwondo ด.ช. อภิปณัช ทะสม 23-08-2556
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ช. สุริยา แช่มเล็ก 18-07-2555
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. พุฒิพงศ์ ฤทธิ์สมบูรณ์ 16-10-2556
3 ทีม PST.ACADEMY OF TAEKWONDO ด.ช. LNIESTA ไม่มีสกุล 23-12-2555
4 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. พันธกิจ ชมอินทร์ 23-02-2555
5 ทีม พรสวรรค์รุ่งเรืองเทควันโด ด.ช. ธนนนท์ คงเหลือ 27-08-2555
6 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. นราภัทร มุทุกันต์ 01-01-2563
7 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. นนทภัทร มุทุกันต์ 01-01-2563
8 ทีม The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี ด.ช. ชยุต เพชรจารุภัค 12-09-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PCHR TEAM ด.ช. กรกรฎ ดาราพาณิชย์ 16-07-2555
2 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. พุฒิพงษ์ พูลแก้ว 17-04-2556
3 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. กนกพล โสไกร 03-02-2557
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. พศุตม์ วิบูลยเสข 10-10-2555
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. กรวิชญ์กริช วิชา 14-11-2556
3 ทีม โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ ด.ช. วาตะ เพิ่มทวี 26-02-2555
4 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. กฤษณะ ชูจันทร์ 05-10-2555
5 ทีม AUSAHA TAEKWONDO ด.ช. ทอดยอด อุสาหะ 01-01-2563
6 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. นราธิป ตะวันเรืองรอง 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. ศิริพงษ์ คำน้อย 27-07-2555
2 ทีม PST.ACADEMY OF TAEKWONDO ด.ช. ANANDA ไม่มีสกุล 23-08-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ชวนากร สุขประเสริฐ 16-01-2555
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ธันวา ทาอินทร์ 02-12-2554
3 ทีม NRM ลพบุรี ด.ช. อธิพัชร์ คนมั่น 05-01-2556
4 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. เทียนเล่อ เหว่น 05-12-2556
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม NRM ลพบุรี ด.ญ. ณัฐวดี นิยมวงศ์ 05-09-2556
2 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ญ. อมรรัตน์ ภักดี 01-01-2563
3 ทีม The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี ด.ญ. ตุลยดา ศรีมาท 22-09-2556
4 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ญ. จิราภา ห่วงทอง 20-03-2557
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ญ. พลอยชนก กุลธรรุจิโรจน์ 01-01-2563
2 ทีม A Taekwondo Gym ด.ญ. นภัศรา เจนการรุ่งเรือง 26-09-2556
3 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ญ. ณัฐนันท์ จตุรงค์อิทธิ 01-01-2563
4 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ญ. นภัสนันท์ ไกรนฤมล 01-01-2563
5 ทีม The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี ด.ญ. ปทิตตา เขาแก้ว 22-12-2555
6 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ญ. อณัญญา คงขำ 02-08-2556
7 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. อี้หลิน พาน 11-08-2556
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. นรมน ฤทัยภิรักษ์ 05-12-2554
2 ทีม AUSAHA TAEKWONDO ด.ญ. สุชาวดี เพชรแท้ 01-01-2563
3 ทีม The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี ด.ญ. พรปวีณ์ ศรีมาท 19-01-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AUSAHA TAEKWONDO ด.ญ. พรชนก กล่ำกล่อมจิตต์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. บุญยวีร์ ฮ้อจงเจริญ 08-11-2554
2 ทีม วิถีเพชร ด.ญ. กัลยณัฎฐ์ เดชอำนาจธรรม 23-10-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ญ. ชลธิชา อาจพันธ์ 18-09-2555
รุ่นอายุ 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. วรนิษฐ์ ทวีพิริยะธรรม 20-02-2556
2 ทีม AUSAHA TAEKWONDO ด.ญ. ออมทรัพย์ ดารักษ์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PST.ACADEMY OF TAEKWONDO ด.ช. RONALDO - 02-02-2554
2 ทีม TIGERTHAI FAMILY ด.ช. ชลนริศย์ กุลธรรุจิโรจน์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ช. บรรณวิทย์ ผ่อนใส 29-08-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SADUDEE ด.ช. สรวิชญ์ นาควิเชียร 19-08-2553
2 ทีม วิถีเพชร ด.ช. นรินทร์ฤทธิ์ เดชอำนาจธรรม 07-11-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ศุภวิชญ์ ธิปัญญา 19-08-2553
2 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ช. ธีรเทพ อยู่มัย 29-11-2554
3 ทีม AUSAHA TAEKWONDO ด.ช. ชานนท์ แก้วฉ่ำ 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. พีรวุฒิ ไม้ชุน 16-09-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี ด.ช. นิธิกร เขาแก้ว 09-04-2554
2 ทีม A Taekwondo Gym ด.ช. วชิรวิทย์ เจนการรุ่งเรือง 06-06-2554
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ไท่ซาน โภคาพิริยานนท์ 15-10-2554
2 ทีม NRM ลพบุรี ด.ช. ศรัณย์ นุชพงษ์ 23-12-2553
3 ทีม the resort taekwondo ด.ช. พสธร ปรมินอาชากูล 12-09-2554
4 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ณิธินันท์ มหรัตนวิโรจน์ 29-04-2554
5 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. พันธ์ุธัช เกษโกศล 01-01-2563
6 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. ธีร์รวริทธิ์ จุ่นเงิน 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. สุกฤตา ศรีไพรสณ 02-09-2554
2 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ญ. กัญญาณัฐ กันเกตุ 05-11-2553
3 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. ปุญญิศา รุ่งเรือง 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKDวันทามารีอา ราชบุรี ด.ญ. เกวลี แสงแก้ว 17-12-2552
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ญ. ศศิประภา อ่อนน้อย 13-05-2553
2 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. พิมพ์ณดา ทวีพิริยะธรรม 02-11-2553
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ญ. ธนพร ยิ้มประสิทธิ์ 12-10-2553
2 ทีม PCHR TEAM ด.ญ. วรินทร์พร พัชรสุนทรภักดี 02-11-2552
3 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ญ. พิชชาภา ธีราพัฒนานนท์ 01-01-2563
4 ทีม VK BackEnd. ด.ญ. ปลายฝน ทองโสภา 01-01-2563
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ญ. กชนันท์ เซี่ยงหวอง 11-09-2553
2 ทีม PCHR TEAM ด.ญ. ศุภนภาศิริ พัชรสุนทรภักดี 22-10-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ช. รัชชานนท์ มะกาว 06-05-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ช. นิธิกร คุ้มดี 24-03-2552
2 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ช. ทินพันธุ์ นุศรี 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ช. กนกกร เนียมสิน 01-01-2563
2 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. จิรายุทธ ทองสามสี 27-09-2552
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. พงษภัค มโนพัฒน์ 18-04-2552
2 ทีม TKD CENTER @CHUMPHON ด.ช. ธนกฤต อุส่าหพานิช 01-01-2563
3 ทีม VK BackEnd. ด.ช. ธนกรณ์ เซี่ยงจ้ง 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ช. ณัฐพัฒน์ แขกวัด 11-09-2552
2 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ช. ธนวัฒน์ จันทธิมา 02-02-2552
3 ทีม BANGRAJAN - THE EMPEROR ด.ช. วรรณภพ ตาละลักษณ์ 17-10-2552
4 ทีม THE WINNING TAEKWONDO ด.ช. สิริรัชชวิชญ์ จุ่นเงิน 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ญ. เอมม่า รูโซ 25-09-2552
2 ทีม SADUDEE ด.ญ. ชนมน วรรณเพชร 22-06-2552
3 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ญ. เจนลดา ทัศเกษร 28-12-2551
4 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. อัญชลีพร เยี่ยมยงวรรณ์ 01-01-2563
5 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. วาสิตา พุฒศรี 01-01-2563
6 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. ศุภาพิชญ์ คุ้มสะอาด 01-01-2563
7 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. จิดาพร ผันผวน 01-01-2563
8 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. นิชฌาน ทองคล้ำ 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ญ. อโรชา นิลน้ำคำ 20-04-2551
2 ทีม AUSAHA TAEKWONDO ด.ญ. วรีพรรณ อ่อนประทุม 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKDวันทามารีอา ราชบุรี ด.ญ. ภรณ์ไพลิน บุญเพ็ญ 08-10-2551
2 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. ปุณยวีร์ สุขสมบัติ 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKDวันทามารีอา ราชบุรี ด.ญ. มทิรา เฉลิมสาครเกียรติ 22-04-2550
2 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. ปราณปรียา ดุลดวง 01-01-2563
3 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. ไปรยา เจริญวัฒนาถาวริ 01-01-2563
4 ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ด.ญ. กัญญาวัชร รื่นอารมณ์ 01-01-2563
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKDวันทามารีอา ราชบุรี ด.ญ. ชนิดา นิยมทอง 04-09-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม VK BackEnd. ด.ญ. จิราพัชร เชิงฉลาด 07-04-2551
2 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ญ. ณัฐพร วงษ์สุวรรณ 16-09-2550
3 ทีม TKDวันทามารีอา ราชบุรี ด.ญ. จิณัฐตา ปี่ทอง 24-10-2551
4 ทีม AUSAHA TAEKWONDO ด.ญ. พฤกษา อุทัยธรรม 01-01-2563
5 ทีม ไพรัตน์ยิม ด.ญ. ณิชาภัทร งามเพชรวิไล 15-02-2551
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม TKDวันทามารีอา ราชบุรี ด.ญ. อริษา ตั้งบำรุงพงษ์ 10-10-2550
รุ่นอายุ 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม ด.ญ. สุณิสา เสียงอ่อน 12-07-2551
2 ทีม The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี ด.ญ. รุ่งไพลิน จันทร์มณี 22-11-2550
ต่อสู้ทีม
POOMSAE
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธัญญาธร ประสิทธิแสง เหลือง หญิง the resort taekwondo
2 วรกิตติ์ กนกรัตน์นุกูล เขียว ชาย Huahin TKD
3 ปัณณธร แดงน้อย ฟ้า ชาย PCHR TEAM
4 ธิดารัตน์ แต้มทอง ขาว หญิง PCHR TEAM
5 ด.ช. ณัฐศรัณย์ สุรธรรมจรรยา เขียว ชาย Tiger Thai Nirun Taekwondo
6 ด.ช.เอกณัฏฐ์ เทิดทูนไทย ฟ้า ชาย ZIAN TKD BANGPHAE
7 ด.ญ. ชญานิศ กือเย็น เหลือง หญิง ZIAN TKD BANGPHAE
8 ด.ช.ภัทรกฤต พานิชเจริญ ฟ้า ชาย ZIAN TKD BANGPHAE
9 ด.ญ.ศรัณรัตน์ ไชยวงค์ ขาว หญิง BANGRAJAN - THE EMPEROR
10 ด.ช.พิชญ์ วังอมรมิตร เขียว ชาย BANGRAJAN - THE EMPEROR
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 กัมปนาท กะระวสุ เขียว ชาย Puttachad Taekwondo
2 ธนพร อุ่นใจ ขาว หญิง Puttachad Taekwondo
3 ญานิศา กันหาสาย เขียว หญิง Puttachad Taekwondo
4 กานต์ธีรา บุรินทร์กุล ขาว หญิง the resort taekwondo
5 ภาสกร ยิ่งสุข ฟ้า ชาย NRM ลพบุรี
6 นฤดี แก้วสาคร ฟ้า หญิง NRM ลพบุรี
7 ปฏิญญา อยู่บุรี ดำแดง ชาย PCHR TEAM
8 ธนันต์ชัย ศรีอริยะกุล ฟ้า ชาย PCHR TEAM
9 ศุภกานต์ สำราญภูมิ ขาว หญิง PCHR TEAM
10 วาตะ เพิ่มทวี เหลือง ชาย โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ
11 ด.ญ. สโรชา เหลืองสะอาด ฟ้า หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
12 ด.ญ. ชยาวีร์ น้อยโสภา เหลือง หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
13 ด.ญ.ฟ้ารดา เทิดทูนไทย แดง หญิง ZIAN TKD BANGPHAE
14 ด.ญ. สุธินันท์ สมเด็จ เหลือง หญิง ZIAN TKD BANGPHAE
15 ด.ญ.ปรียาดา เบ้าพรุมมา ขาว หญิง BANGRAJAN - THE EMPEROR
16 ด.ญ.พรรวินท์ แก้วมณี ขาว หญิง BANGRAJAN - THE EMPEROR
17 ด.ช.สุวิจักพณ์ ศรีอำไพ ขาว ชาย BANGRAJAN - THE EMPEROR
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.อัฐมนต์ อาจพันธ์ เขียว หญิง JARAKIT TAEKWONDO
2 ด.ญ.กุลจิรา หนูเจียม เหลือง หญิง JARAKIT TAEKWONDO
3 ด.ญ.ลินลี่ ชุติกาญจน์ มอร์แกน เหลือง หญิง JARAKIT TAEKWONDO
4 เปมิกา แสงหอย ขาว หญิง Puttachad Taekwondo
5 สาริศา เสวกสุข เขียว หญิง Puttachad Taekwondo
6 ISAK ALAN SOLVANG เหลือง ชาย Huahin TKD
7 กัลป์ กันเกตุ ขาว ชาย the resort taekwondo
8 บูรพา กลิ่นสอาด น้ำตาล ชาย NRM ลพบุรี
9 ปัณณธร สิริโสม ดำแดง ชาย NRM ลพบุรี
10 วังธัธ อชิรภัทรสกุล ฟ้า ชาย PCHR TEAM
11 ชญานิษฐ ทัศเจริญสุข น้ำตาล หญิง PCHR TEAM
12 ธีร์ติมาร์ ดำรักษ์ น้ำตาล ชาย PCHR TEAM
13 พีรวัส อร่ามพงศานุวัต เขียว ชาย PCHR TEAM
14 ศุภนภา วรรณเจริญ เหลือง หญิง PCHR TEAM
15 ปุณิกา อยู่บุรี ดำแดง หญิง PCHR TEAM
16 กันตพัฒน์ สำราญภูมิ ขาว ชาย PCHR TEAM
17 บุณรดา บำรุงศรี เหลือง หญิง โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ
18 ด.ญ.กมลพรรณ คงศักดิ์ น้ำตาล หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
19 ศศิกัญญ์ ศรีอรุณเรืองชัย ดำแดง หญิง วิถีเพชร
20 พิชามญชุ์ กวินชัยสิทธ์ เขียว หญิง PCHR TEAM
21 เสฏฐวุฒิ เจริญธง เขียว ชาย PCHR TEAM
22 ศศินันท์ สุวรรณลอยล่อง เขียว หญิง WST Taekwondo
23 ด.ช.พรพนม อสุนีวงศ์ ณ อยุธยา ดำแดง ชาย ZIAN TKD BANGPHAE
24 ด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์ ดำแดง หญิง ZIAN TKD BANGPHAE
25 ด.ช.ตฤณภัทร พานิชเจริญ ฟ้า ชาย ZIAN TKD BANGPHAE
26 พงศ์พิเชษฐ์ หอมมะลิ เขียว ชาย WST Taekwondo
27 ด.ญ.วรวลัญช์ แก้วมณี เหลือง หญิง BANGRAJAN - THE EMPEROR
28 ด.ญ.ลลิตลดา ลิ้มสุวรรณศิลป์ ขาว หญิง BANGRAJAN - THE EMPEROR
29 ด.ช. อชิรภัทร์ สิทธิ์ปีวราเดช ฟ้า ชาย ธนาเทควันโด
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ. ธารารัตน์ นุชยิ้มย่อง เขียว หญิง VK BackEnd.
2 สุชานรี กุลอ่อน เขียว หญิง Puttachad Taekwondo
3 ด.ญ.เอมม่า รูโซ ขาว หญิง JARAKIT TAEKWONDO
4 ชุติพนธ์ สุขตะ น้ำตาล ชาย NRM ลพบุรี
5 ภูดิศ แก้วสาคร ฟ้า ชาย NRM ลพบุรี
6 อาทินนท์ กังเจริญ ดำแดง ชาย PCHR TEAM
7 ปุณยนุช อยู่บุรี ดำแดง หญิง PCHR TEAM
8 รินธิดา บุญคล้อย ดำแดง หญิง Huahin TKD
9 ด.ญ. ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง ดำแดง หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
10 ณัฎฐากร นิยมกูล ดำแดง ชาย WST Taekwondo
11 ด.ช.วรเมธ บุญสุข ดำแดง ชาย ZIAN TKD BANGPHAE
12 ด.ช.ธนดล จันทร์แสวง ดำแดง ชาย ZIAN TKD BANGPHAE
13 ด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง ดำแดง หญิง ZIAN TKD BANGPHAE
14 กัญญารัตน์ มีศรี ดำแดง หญิง WST Taekwondo
15 ด.ช.ธชรัฐ บัวอุไร เขียว ชาย ยอแซฟพิจิตร
16 ด.ช.ธชรัฐ บัวอุไร ฟ้า ชาย ยอแซฟพิจิตร
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.เกณิกา ติดยงค์ เขียว หญิง JARAKIT TAEKWONDO
2 ด.ช.ธีรภัทร บัฟ แดง ชาย JARAKIT TAEKWONDO
3 เตียมาริษา ฮูรู แดง หญิง Huahin TKD
4 SARA DARAVADEE TAYLOR เขียว หญิง Huahin TKD
5 จิตติวุฒิ ผิวแย้ม ฟ้า ชาย NRM ลพบุรี
6 ด.ญ. ดีรญา จงสอน น้ำตาล หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
7 สรวิชญ์ วีระเดช ดำแดง ชาย วิถีเพชร
8 ณัฎฐากร นิยมกูล ดำแดง ชาย WST Taekwondo
9 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่ม ดำแดง ชาย ZIAN TKD BANGPHAE
10 ด.ช.ภาณุกฤษฏิ์ สายราม เขียว ชาย ยอแซฟพิจิตร
11 ด.ช.ภาณุกฤษฏิ์ สายราม ฟ้า ชาย ยอแซฟพิจิตร
12 ด.ช.วุฒิภัทร มั่นเกตุ เหลือง ชาย ยอแซฟพิจิตร
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 วันวิสา ธนูทอง เหลือง หญิง โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ
2 ด.ช.ศศกร แก้วพ่วง ดำแดง ชาย ZIAN TKD BANGPHAE
3 วริศ จงถิ่นสุวรรณ ฟ้า ชาย Theephasporn
4 นาย ณัทรัฏฐ์ สารถี ดำ ชาย BANGRAJAN - THE EMPEROR
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 น.ส.สิริยากร อาลัยเวช น้ำตาล หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
2 น.ส. รัตนา จิระวัฒนกิจ เหลือง หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ freestyle ไม่เกิน 10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ freestyle 11-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ. ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง ไม่จำกัดสาย หญิง Tiger Thai Nirun Taekwondo
2 ณัฎฐากร นิยมกูล ดำแดง ชาย WST Taekwondo
3 กัญญารัตน์ มีศรี ดำแดง หญิง WST Taekwondo
4 นภชนก เศรษฐดาธร ดำแดง หญิง Theephasporn
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ freestyle 15 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ตฤณ โสภณสกุลวงศ์ ไม่จำกัดสาย ชาย BANGRAJAN - THE EMPEROR
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 จิตาภัทร บัวงามธัญภัค สากระจาย เหลือง หญิง ฟักทองยิม
2 ด.ญ. สุธินันท์ สมเด็จด.ญ. ชญานิศ กือเย็น เหลือง หญิง ZIAN TKD BANGPHAE
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ปฏิญญา อยู่บุรีพงศภัค คุณากร ดำแดง ชาย PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ชญานิษฐ ทัศเจริญสุขธีร์ติมา ดำรักษ์ น้ำตาล ชาย - หญิง PCHR TEAM
2 พิชามญชุ์ กวินชัยสิทธ์เสฏฐวุฒิ เจริญธง เขียว ชาย - หญิง PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ปุณิกา อยู่บุรีอาทินนท์ กังเจริญ ดำแดง ชาย - หญิง PCHR TEAM
2 ด.ช.พรพนม อสุนีวงศ์ ณ อยุธยาด.ช.ธนดล จันทร์แสวง ดำแดง ชาย ZIAN TKD BANGPHAE
3 กัญญารัตน์ มีศรีณัฎฐากร นิยมกูล ดำแดง ชาย - หญิง WST Taekwondo
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.วรเมธ บุญสุขด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง ดำแดง ชาย - หญิง ZIAN TKD BANGPHAE
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่มด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์ ดำแดง ชาย - หญิง ZIAN TKD BANGPHAE
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธัญภัค สากระจาย ณัฐชวกรณ์ รักศักดิ์สกุล จิตาภัทร บัวงาม เหลือง หญิง ฟักทองยิม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 วังธัธ อชิรภัทรสกุลปัณณธร แดงน้อยธนันต์ชัย ศรีอริยะกุล ฟ้า ชาย PCHR TEAM
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ศศินันท์ สุวรรณลอยล่องพงศ์พิเชษฐ์ หอมมะลิจิรภัทร วัฒนสุวกุล เขียว ชาย - หญิง WST Taekwondo
2 ด.ช.เอกณัฏฐ์ เทิดทูนไทยด.ช.ตฤณภัทร พานิชเจริญด.ช.ภัทรกฤต พานิชเจริญ ฟ้า ชาย ZIAN TKD BANGPHAE
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ญานิศา กันหาสายสาริศา เสวกสุขสุชานรี กุลอ่อน เขียว หญิง Puttachad Taekwondo
2 ด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยงด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์ด.ญ.ปุณิกา อยู่บุรี ดำแดง หญิง ZIAN TKD BANGPHAE
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ศุภกร ชินวิเวกอาทินนท์ กังเจริญนฤชา บำรุงเชาว์เกษม ดำแดง ชาย PCHR TEAM
2 ด.ช.ศศกร แก้วพ่วงด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่มด.ช.วรเมธ บุญสุข ดำแดง ชาย ZIAN TKD BANGPHAE
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ประชาชน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม