Taekwondo Friendly Championship 2020 tkecenter

สถานที่แข่งขัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 22/08/2020 ~ 22/08/2020

ชื่อผู้จัด : ปิดระบบรับสมัคร
เบอร์ติดต่อ : ประกาศ :
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
รุ่นอายุ 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
ลำดับ ทีม ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด
Class โรงเรียน
ต่อสู้ทีม