ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดระยอง ประจำปี 2563

สถานที่แข่งขัน ศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น
จังหวัด ระยอง
แข่งขันวันที่ 23/02/2020 ~ 23/02/2020

ชื่อผู้จัด : อ.มัต ปิดระบบรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 091-9659987 ประกาศ :
แสดงรายการผู้เข้าแข่งขันแบบรายการ

ต่อสู้
Class โรงเรียน
ต่อสู้ทีม
POOMSAE

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: FightingH

Filename: Athlete_List/index.php

Line Number: 207

Backtrace:

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/application/views/Athlete_List/index.php
Line: 207
Function: _error_handler

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/application/controllers/Athlete_List.php
Line: 453
Function: parse

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/index.php
Line: 315
Function: require_once

">
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.กฤตเมธ คำเขียว เหลือง ชาย AGT.TAEKWONDO
2 ด.ญ. ปุณณดา ประมวล เขียว หญิง Methasith Taekwondo Rayong
3 ธณวรรธณ์ พูลเกษม เหลือง ชาย POWER FIGHTS
4 วรภัทร แก้วประสงค์ เหลือง ชาย POWER FIGHTS
5 ด.ช.ปัณณวิชญ์ จันทรนิมิ เขียว ชาย Bc.Taekwondo Rayong
6 ด.ญ.ณัฐธยาน์ เสตะพงษ์สัตย์ ขาว หญิง Bc.Taekwondo Rayong
7 ด.ญ.สุรัสวดี บรรเทาทุกข์ เหลือง หญิง Bc.Taekwondo Rayong
8 ด.ช.ศิรวิทย์ บุญฟ้าประทาน ขาว ชาย Bc.Taekwondo Rayong
9 ด.ญ.ธนิกา ยั่งยืน เหลือง หญิง Bc.Taekwondo Rayong

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: FightingH

Filename: Athlete_List/index.php

Line Number: 207

Backtrace:

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/application/views/Athlete_List/index.php
Line: 207
Function: _error_handler

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/application/controllers/Athlete_List.php
Line: 453
Function: parse

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/index.php
Line: 315
Function: require_once

">
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 กชมล วงค์มีศรี (น้ำมนต์) เขียว หญิง P. Fighters Rayong
2 รณพีร์ เทียมจันทร์ (แม๊ก) เขียว ชาย P. Fighters Rayong
3 ด.ญ.อธิธัช กุลศรี เหลือง หญิง ไทยเทควันโดแกลง
4 ด.ญ.กานต์พิชชา ศรีสุวรรณ ขาว หญิง ไทยเทควันโดแกลง
5 ด.ญ.ภัสสร กริ่มวงษ์รัตน์ เขียว หญิง AGT.TAEKWONDO
6 ด.ช.พฤกษ์ กริ่มวงษ์รัตน์ เขียว ชาย AGT.TAEKWONDO
7 ด.ญ. นันท์นภัส ทองมี เหลือง หญิง AGT.TAEKWONDO
8 ด.ช. ธเดช มหาสารินันทน์ เหลือง ชาย AGT.TAEKWONDO
9 ด.ช. ภวินทร์ภัทร นาทธราดล น้ำตาล ชาย Methasith Taekwondo Rayong
10 ด.ช.นัธทวัฒน์ ประมวล เขียว ชาย Methasith Taekwondo Rayong
11 ด.ญ.ชญานิพพิทา พงษ์พัว เขียว หญิง Methasith Taekwondo Rayong
12 ศิริวสิทธิ์ ศุภธรรมนิตย์ เหลือง ชาย POWER FIGHTS
13 อศวี นาคนุช เหลือง ชาย POWER FIGHTS
14 อัคคเดช ขวัญใจ ฟ้า ชาย POWER FIGHTS
15 อัครวินทร์ นารินทร์รักษ์ ฟ้า ชาย POWER FIGHTS
16 วงศ์วรรธน์ ปานประเสริฐ เขียว ชาย POWER FIGHTS
17 ด.ญ.ชนิกานต์ มากสวาท เขียว หญิง Bc.Taekwondo Rayong
18 ด.ช.วินรพัชร์ พัฒนสิริกานต์ ฟ้า ชาย Bc.Taekwondo Rayong
19 ด.ชณัฐวรรธน์​ เสตะพงษ์สัตย์ เขียว ชาย Bc.Taekwondo Rayong
20 ดช.ธีธัช ธนาภรณ์ เหลือง ชาย Bc.Taekwondo Rayong
21 .ด.ช แสงตะวัน ใจมั่น ขาว ชาย Bc.Taekwondo Rayong
22 ด.ญ. ปริยาภัทร ทับโต น้ำตาล หญิง Bc.Taekwondo Rayong
23 ด.ญ.ณัฐวรา หมื่นจิตร โรงเรียน สัจจศึกษา เหลือง หญิง Bc.Taekwondo Rayong
24 ด.ญ.พชรภัทร บุญหนา เหลือง หญิง Bc.Taekwondo Rayong
25 ด.ญ.เรเชล สโนวดอน เหลือง หญิง Bc.Taekwondo Rayong
26 ด.ญ. อวิกา พรมรงค์ โรงเรียนกวงฮั้ว ขาว หญิง Bc.Taekwondo Rayong
27 ด.ญ.ประภากมล บุญประสิทธิ์ เขียว หญิง Bc.Taekwondo Rayong
28 ด.ญ.พชรมน ประสิทธิแพทย์ ขาว หญิง Methasith Taekwondo Rayong

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: FightingH

Filename: Athlete_List/index.php

Line Number: 207

Backtrace:

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/application/views/Athlete_List/index.php
Line: 207
Function: _error_handler

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/application/controllers/Athlete_List.php
Line: 453
Function: parse

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/index.php
Line: 315
Function: require_once

">
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.ศิริรัตน์ คนเพียร ขาว หญิง ไทยเทควันโดแกลง
2 ด.ช.ปฐวี นุชแป้น เขียว ชาย ไทยเทควันโดแกลง
3 ด.ช.เทอดไท้ อุปพงษ์ เหลือง ชาย AGT.TAEKWONDO
4 ด.ช.ฐาปนา วงค์เทพ เหลือง ชาย AGT.TAEKWONDO
5 ด.ช.ณัฐวุฒิ ดีเลิศ เหลือง ชาย AGT.TAEKWONDO
6 ด.ญ.รัชนา อาจจำนงค์ เขียว หญิง AGT.TAEKWONDO
7 ด.ญ.ชญานิสรา พงษ์พัว เขียว หญิง Methasith Taekwondo Rayong
8 ด.ช.ปรรณยมินทร์ พงษ์กระสินธุ์ ดำแดง ชาย Methasith Taekwondo Rayong
9 ด.ญ.รัญชนา โตสุพรรณ์ แดง หญิง Methasith Taekwondo Rayong
10 ด.ช.กรัณย์ เร่งประเสริฐ ดำแดง ชาย Methasith Taekwondo Rayong
11 ด.ช.กรกันต์ เทพศิลปวิสุทธิ์ ดำแดง ชาย Methasith Taekwondo Rayong
12 วรรณเศรษฐ์ จันทรัตน์ เขียว ชาย POWER FIGHTS
13 คเณศวร แซ่ตัน เหลือง ชาย POWER FIGHTS
14 นาซีม หลำเบ็ญสะ น้ำตาล ชาย POWER FIGHTS
15 โดมินิค เมธัส เคย์ เขียว ชาย POWER FIGHTS
16 ชนิกานต์ ศักดิ์นาวีอุทัย เหลือง หญิง POWER FIGHTS
17 ณัฐณิชา แก้วช่วง ฟ้า หญิง POWER FIGHTS
18 สุรภา เหลืองอ่อน ฟ้า หญิง POWER FIGHTS
19 นิธิศ ภาชี เหลือง ชาย POWER FIGHTS
20 วรวลัญช์ ประเสริฐพงษ์ แดง หญิง POWER FIGHTS
21 ยุทธอาภรณ์ ลอนหิน แดง ชาย POWER FIGHTS
22 ศรัณยพงษ์ วิพัฒนพร เขียว ชาย POWER FIGHTS
23 พัชริดา ขวัญตา เหลือง หญิง POWER FIGHTS
24 ทยากร ชีวะสุทธิ ฟ้า ชาย POWER FIGHTS
25 ด.ญ.วทันยา ฉนานุกูล เหลือง หญิง AGT.TAEKWONDO
26 ด.ช.ปุญญพัฒน์ งามมาก โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เหลือง ชาย Bc.Taekwondo Rayong
27 ด.ช.เวศวีรภัทร อยู่คง โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ขาว ชาย Bc.Taekwondo Rayong
28 ด.ญ.พัชรียา สุยะหลาน โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เหลือง หญิง Bc.Taekwondo Rayong
29 ด.ช.พชรภณ คงเจริญ น้ำตาล ชาย Bc.Taekwondo Rayong
30 ด.ช.บวรยศ กวินเธียรธนา ฟ้า ชาย Bc.Taekwondo Rayong
31 ด.ญ.ปัญญ์ณิชา เอี่ยมฉ่า เขียว หญิง Bc.Taekwondo Rayong
32 ด.ญ.มนัสนันท์ ปราณีตพลกรัง เหลือง หญิง Bc.Taekwondo Rayong
33 ด.ช.ศุภวิชญ์ ชูผล โรงเรียนชากหมาก แดง ชาย Bc.Taekwondo Rayong
34 ด.ช.พิทยุตม์​ วารีชล ฟ้า ชาย Bc.Taekwondo Rayong
35 ด.ช.ปวันพัฒน์ พิณสุวรรณ์ เขียว ชาย Methasith Taekwondo Rayong
36 ด.ช.ปัณฑ์นัทธ์ พิณสุวรรณ์ เขียว ชาย Methasith Taekwondo Rayong

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: FightingH

Filename: Athlete_List/index.php

Line Number: 207

Backtrace:

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/application/views/Athlete_List/index.php
Line: 207
Function: _error_handler

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/application/controllers/Athlete_List.php
Line: 453
Function: parse

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/index.php
Line: 315
Function: require_once

">
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 พิมพ์อร ทองเทศ (ปราย) แดง หญิง P. Fighters Rayong
2 ด.ช.ศิริชัย คนเพียร เขียว ชาย ไทยเทควันโดแกลง
3 ด.ช.พิชัยยุทธ รอดพ้น เขียว ชาย AGT.TAEKWONDO
4 ด.ญ.ปรรณยวีณ์ พงษ์กระสินธุ์ ดำแดง หญิง Methasith Taekwondo Rayong
5 ด.ช.ธนกฤต ใจแก้ว ดำแดง ชาย Methasith Taekwondo Rayong
6 ด.ช.ธนัท แจ้งประวัติ ดำแดง ชาย Methasith Taekwondo Rayong
7 ธาวิน สุขเสนา แดง ชาย POWER FIGHTS
8 นาสรีย์ หลำเบ็ญสะ แดง ชาย POWER FIGHTS
9 ภคพร บัวศรี น้ำตาล หญิง POWER FIGHTS
10 ธัญเทพ แพงจักร แดง ชาย POWER FIGHTS
11 ธัญธร แพงจักร แดง ชาย POWER FIGHTS
12 ธนาวัฒน์ ขำหิรัญ เหลือง ชาย POWER FIGHTS
13 ธนัญชญา ผ่องสุวรรณ์ น้ำตาล หญิง POWER FIGHTS
14 ธนัชญา ผ่องสุวรรณ์ น้ำตาล หญิง POWER FIGHTS
15 วชิรญาณ์ ประเสริฐพงษ์ ดำแดง หญิง POWER FIGHTS
16 ราศี เมฆมาก แดง ชาย POWER FIGHTS
17 มูฮัมหมัดฟาฮัด สาม้ะ น้ำตาล ชาย POWER FIGHTS
18 ด.ญ.จิรชยา เซี่ยงเจ้น เหลือง หญิง Methasith Taekwondo Rayong
19 ด.ญ กันตนา แก้ววันนา โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เหลือง หญิง Bc.Taekwondo Rayong
20 ด.ช.จิตติ สอนเวียง โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เขียว ชาย Bc.Taekwondo Rayong
21 .ด.ช.ภคิน ม่วงแกมไหม โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เขียว ชาย Bc.Taekwondo Rayong
22 ด.ญ.ภัทรนันท์ กาละวัน โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด เขียว หญิง Bc.Taekwondo Rayong
23 ด.ช.เสฎฐวุฒิ มลิวรรณ์ ฟ้า ชาย Bc.Taekwondo Rayong
24 ด.ช.พชรภูมิ คงเจริญ น้ำตาล ชาย Bc.Taekwondo Rayong
25 ด.ญ.สุวิชาดา ยอดมณี ฟ้า หญิง Bc.Taekwondo Rayong
26 ด.ญ นลินทิพย์ อารีพงษ์ น้ำตาล หญิง Bc.Taekwondo Rayong
27 ด.ช.ศุภพิสิฐ รักขาว ฟ้า ชาย Bc.Taekwondo Rayong
28 ด.​ญ.ปัณพร​ เรือง​เลิศ​ตระกูล​ เขียว หญิง Bc.Taekwondo Rayong
29 ด.ช.ณัฐพัฒน์ อ้นทอง เขียว ชาย Bc.Taekwondo Rayong
30 ด.ช.ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ โรงเรียนอนุบาลรักษา ดำแดง ชาย Bc.Taekwondo Rayong
31 ด.ช.ธนกฤต เสาสิริ ฟ้า ชาย Methasith Taekwondo Rayong
32 ด.ช.ภัทรคุณ นาคเกษม ฟ้า ชาย Methasith Taekwondo Rayong

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: FightingH

Filename: Athlete_List/index.php

Line Number: 207

Backtrace:

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/application/views/Athlete_List/index.php
Line: 207
Function: _error_handler

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/application/controllers/Athlete_List.php
Line: 453
Function: parse

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/index.php
Line: 315
Function: require_once

">
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ญ.จิรัญชยา สบายแท้ เขียว หญิง AGT.TAEKWONDO
2 ด.ญ.ณัฐธยาน์ ศิริบุญ เขียว หญิง AGT.TAEKWONDO
3 ด.ญ.ลลิตา วิเชียรล้ำ เหลือง หญิง AGT.TAEKWONDO
4 ด.ญ.จิราพัชร ศิริสวัสดิ์ น้ำตาล หญิง Bc.Taekwondo Rayong
5 ณัชชา กาญจนาลิขิต แดง หญิง POWER FIGHTS
6 มิ่งวัญ ผาสุข แดง หญิง POWER FIGHTS
7 ศุกัญชญา เจริญนพกุล น้ำตาล หญิง POWER FIGHTS
8 อัญชสา ประเสริฐพงษ์ ดำแดง หญิง POWER FIGHTS
9 ภัทรภร ชมโฉม เหลือง หญิง POWER FIGHTS
10 ด.ญ.ธันยพร ผาสุขยืด เหลือง หญิง AGT.TAEKWONDO
11 ด.ช.อัษฎายุธ มากสวาท น้ำตาล ชาย Bc.Taekwondo Rayong
12 ด.ช.ภัทรวรินทร์ ศิริเคน น้ำตาล ชาย Bc.Taekwondo Rayong
13 .ด.ช. สิทธิพร อภินันทน์ถิระ เขียว ชาย Bc.Taekwondo Rayong
14 ด.ญ.ปทิตตา พูลบำเพ็ญ โรงเรียนสองภาษาระยอง (R.E.P.S) ฟ้า หญิง Bc.Taekwondo Rayong
15 Shailja Amish Sheth แดง หญิง Bc.Taekwondo Rayong

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: FightingH

Filename: Athlete_List/index.php

Line Number: 207

Backtrace:

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/application/views/Athlete_List/index.php
Line: 207
Function: _error_handler

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/application/controllers/Athlete_List.php
Line: 453
Function: parse

File: /home/tkd/domains/fightingtkd.com/public_html/TKD_WebNew/index.php
Line: 315
Function: require_once

">
ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นางสาววริศรา กิจกุศลทรัพย์ เขียว หญิง AGT.TAEKWONDO
2 นางสาวพรพิมล ถาอิ่นแก้ว เหลือง หญิง AGT.TAEKWONDO
3 นายนราธร ถนอมกุล เหลือง ชาย Methasith Taekwondo Rayong
4 ณัฐธิดา กาญจนาลิขิต แดง หญิง POWER FIGHTS
5 ปรเมธ อารัมภีร์ ดำ ชาย POWER FIGHTS
6 ฤทัยทิพย์ เจริญนพกุล แดง หญิง POWER FIGHTS
7 รักษ์สุดา วงษ์มาน เขียว หญิง POWER FIGHTS
8 เขมจิรา อินทร์สุวรรณ์ ดำ หญิง POWER FIGHTS
9 ด.ช.ภูริเดช หาพิมพ์ น้ำตาล ชาย Bc.Taekwondo Rayong
10 ด.ช.ณัฐภูมิ หลวงเรื่อง เหลือง ชาย Bc.Taekwondo Rayong