รายการ :2nd Pattaya Taekwondo Open Championship 2020
สถานที่แข่งขัน :ณ อาคารกรีฑาในร่ม สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา
จังหวัด :ชลบุรี
แข่งวันที่ :18/01/2020 ~ 18/01/2020

ผู้จัด :ครูปาร์ค
ปิดระบบรับสมัคร :17 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :086-327-2842
ประกาศ :นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน


ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ธนาธิป ปานเทศ (ฟร์อน) 01-01-2560
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. กิติคุณ พรรณสันฐาน (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 05-08-2559
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ศรัณยู อรัญญาเกษมสุข (รร.เมืองพัทยา8) 01-01-2563
4 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ธนภัทร สมกำลัง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. TEEPAKORN THIPNET ( โรงเรียนตันตรารักษ์ ) 01-01-2563
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สุทธิกฤษ ภักดี (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ธนธัส โทรอล (ใบบุญ) 10-01-2558
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. จิรภาส วิริยะจิตสมบูรณ์ 02-01-2557
2 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. นิติธาดา เชยประเสริฐ​ (ร.ร.หทัยชาติ​)​ 15-02-2558
3 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ช. เปรมภารินทร์ รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2563
4 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. วีราทร เกษีจันทร์ (กล้วย) 21-11-2557
5 ทีม RSR TEAM ด.ช. ปุณณ์ เรืองเดช 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. วีรภัทร สุดาดวง​ (โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี)​ 25-04-2558
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. SIRAWISIT JAROENWONG ( โรงเรียนตันตรารักษ์ ) 01-01-2563
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ชญานนท์ ดีเด่น (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AGT. TAEKWONDO. ด.ช. พิตตินันท์ สงวนกิจ 10-01-2557
2 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. ชวณัฎฐ์ ปราชปิติ​ (ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ 26-02-2558
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AGT. TAEKWONDO. ด.ช. กฤตเมธ คำเขียว 01-11-2556
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. ณฐพงศ์ อ๊อกเวชะ(ร.ร.อัจฉริยะสามภาษานครนายก)​ 04-04-2557
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ภูริชญา โบ๊ะทู (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 07-07-2557
2 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ญ. โศภิษฐา จันโท 18-05-2563
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ภัคนัน ทรงฮง (ซันนี่) 14-11-2557
4 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ณัฐณิชา พูลสาริกิจ (อัญ) 29-09-2557
5 ทีม HANSOO ด.ญ. กณิษฐา คุ้มตลอด 15-01-2558
6 ทีม SPIN-KICK (SATTAHIP) ด.ญ. กรวรรณ มาลัยวงษ์ 12-12-2557
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. SIRADA MAKTUNGKA 01-01-2563
2 ทีม KTK-พุฒิพัฒน์ ทีม ด.ญ. สันต์ฤทัย ไวยรัตน์(นิชา) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. กมลนัทธ์ ประจวบดี ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
2 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. วรรณษา เอี่ยมประเสิรฐ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. สายน้ำ สุขเงิน 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. พลภัทร ชนะรอด 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bhawat Gym ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล 24-09-2555
2 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ศรา ศรีประพัฒน์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. เด็นนิส เฮริ่ง 20-01-2556
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. นัทธ์ฐภัค อุ่นพิกุล 12-11-2555
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. จันปัญญา เสริฐ (ปัญญา) 06-09-2554
4 ทีม THAIOIL ACADEMY TKD ด.ช. ปัณณ์ณพัฒน์ มหพันธ์ 19-02-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. กานต์ณพิชญ์ ชัยศิริพันธุ์ 24-05-2556
2 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. อดุลวิทย์ อิสระเสนารักษ์​ (ร.ร.มาลาสวรรค์พิทยา)​ 01-04-2555
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. พงศกร ดลธรรมชนะกุล (รร.เมืองพัทยา 8) 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. ณัฐวีร์ชากร เฉลยสาร 01-01-2563
5 ทีม THAIOIL ACADEMY TKD ด.ช. ธนกฤต เจริญพร 09-07-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Special TKD ด.ช. ชยพล แพงศรี 02-01-2555
2 ทีม HANSOO ด.ช. Mark Kevinbert Casulocan 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. Michael Horvat 01-01-2563
2 ทีม HANSOO ด.ช. อลัน มาเมดาลิเยฟ 08-01-2556
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Special TKD ด.ช. คุณกิตติ ตันติราพันธ์ 22-12-2555
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ภัทรวัสส์ แซ่เอี้ย (รร.เมืองพัทยา8) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Special TKD ด.ญ. ศุภกานต์ คำทอง 10-02-2555
2 ทีม KTK-พุฒิพัฒน์ ทีม ด.ญ. จิณณ์ณณัช วงค์พิทักษ์ 01-01-2563
3 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. บุณรดา กันหาเขียว 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. ธัญญรัตน์ สมสังข์ 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. พิชญาภัค กลิ่นกล่อม 01-01-2563
3 ทีม Bhawat Gym ด.ญ. กัลยรัตน์ เขมะคาม 18-04-2555
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Asian Taekwondo ด.ช. ลินวา อารีรัตนตระกูล 25-05-2556
2 ทีม The Asian Taekwondo ด.ช. กวินน์กิตติ เมธีสุวรรณ 30-11-2556
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. กิตติชัย หุบทอง (เต่า) 07-02-2555
4 ทีม Special TKD ด.ช. ศุภณัฐ วงษ์สุข 11-11-2556
5 ทีม Special TKD ด.ช. จักรพงศ์ ใจกล้า 29-08-2556
6 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. อดุลยวิทย์ จอมพูล (มีโน่) 24-07-2556
7 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. เศรษฐี เพ็ญเจริญ (เศรษฐี) 08-02-2556
8 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. PHUTTHIPONG WONGPINTA 01-01-2563
9 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. สุกนต์ธี อภิชัย 01-01-2563
10 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ภูกวิน มณีรัตน์ (รร.เมืองพัทยา8) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. ธีธนัต ลิมป์รุ่งโรจน์ 01-01-2563
2 ทีม PHILLIPS ด.ช. อนาวิล แถวถึก 01-01-2563
3 ทีม Special TKD ด.ช. ปณะวัจน์ ยงค์เดชเชาว์สกุล 17-04-2556
4 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. เตวิช ศรีหะวงค์ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
5 ทีม SPEED GYM ด.ช. พงษ์ศพัศณ์ สัจจฤทธิกุล 01-01-2563
6 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สนธยา ประเมนทอง (พีท) 21-05-2555
7 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. ธนพงศ์ อินทร์เสาร์ 01-01-2563
8 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. อดิศร ตบไธสง (เมืองพัทยา8) 01-01-2563
9 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ทัศน์พล น้อยศรี (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
10 ทีม Bhawat Gym ด.ช. พงศกร เนียมยิ้ม 02-04-2555
11 ทีม Bhawat Gym ด.ช. ธีรธรรม์ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ 12-11-2555
12 ทีม HANSOO ด.ช. ณัฐชัย คุ้มตลอด 20-05-2556
13 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ณัฐธัญ รื่นเริงใจ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Asian Taekwondo ด.ช. สามารถ ลิ้มเล็งเลิศ 17-09-2555
2 ทีม PHILLIPS ด.ช. เขตต์ตะวัน การะเกษ 01-01-2563
3 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. ณัฐพล รัศมีศร​ (ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ 25-04-2555
4 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. DANUPHAT OAKOON 01-01-2563
5 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. KITTIPAT SURINYA ( โรงเรียนตันตรารักษ์ ) 01-01-2563
6 ทีม The Asian Taekwondo ด.ช. สุพีรวัช เศรษฐพานิชสกุล 14-06-2555
7 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. อนุรักษ์ เชตรี (รร.เมืองพัทยา8) 01-01-2563
8 ทีม RSR TEAM ด.ช. ดานิช วิริยะวัธน์วงส์ 01-01-2563
9 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธนาวิน ภู่แจ้ง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bhawat Gym ด.ช. ปัณณวัฒน์ ปลายชัยภูมิ 01-01-2556
2 ทีม The Asian Taekwondo ด.ช. รชต นาดำ 16-07-2555
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. รณกร ประทีปรัตชวาลย์ 26-09-2555
4 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. NARAKORN MAKTUNGKA 01-01-2563
5 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ณภัทร นามเสาร์ (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
6 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ภูวนัน โบ๊ะทู (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
7 ทีม KTK-พุฒิพัฒน์ ทีม ด.ช. ก้องกิดากร บูรณ์เจริญ (ก้อง) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. กัลปภา ห้วงสอิ๊ด (จ๊ะจ๋า) 05-06-2555
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. มณีรัตน์ นฤทธิ์พันธ์ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
3 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. ธนิสร ขวัญเมือง ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
4 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. เพชรทาทอง กาญจนอัตถ์ (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
5 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. เพชรทองทา กาญจนอัตถ์ (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
6 ทีม RSR TEAM ด.ญ. เกวรินทร์ รินถา 01-01-2563
7 ทีม THAIOIL ACADEMY TKD ด.ญ. พลอยนับพัน มหพันธ์ 09-12-2556
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Theephasporn ด.ญ. วรรณภัทร วรรณภูมิ 03-02-2556
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. วาสนา บุญเลิศ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
3 ทีม KTK-พุฒิพัฒน์ ทีม ด.ญ. สุวพิชชา ทองมูล 01-01-2563
4 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. ณฐอร ศิริปรัชญาพิทักษ์ 01-01-2563
5 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. นภาพร ยมสาร 01-01-2563
6 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. มาริสา ชวาร์ฟ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ปิยวดี นามประมา (โบ) 23-10-2556
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. ภูณิชยา นาคทอง ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
3 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. จิรภิญญา หงส์ธรรมธัช ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
4 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. กฤตยา ดีชัยรัมย์ ดีชัยรัมย์ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
5 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ณัฐธิดา คิริภิรมย์กูล (เฟรม) 09-10-2556
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AGT. TAEKWONDO. ด.ญ. พาขวัญ แก้วบัวปัด 28-10-2555
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. ERIKA DE MAIO 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ณัฏฐ์ชามา ทัดรอง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ณัชรัตน์ ประสิทธินาวา (เอปพริ่วเล็ก) 20-04-2555
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. KANYAPATH PLUIMTANOM 01-01-2563
3 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. ชัชญาณิช เพ็ชร์น้อย ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
4 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ญ. นววรรณ จันทร์เพ็ง 01-01-2563
5 ทีม RSR TEAM ด.ญ. พิมพ์ลภัส เนตรพุกกณะ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. เอวา เรืองงาม 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bhawat Gym ด.ช. เตชินท์ คงสวน 04-02-2554
2 ทีม KTK-พุฒิพัฒน์ ทีม ด.ช. เมธาสิทธิ์ ศรีเชื้อ 01-01-2563
3 ทีม HANSOO ด.ช. AIDEN JAMES 26-12-2554
4 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ช. kai Kondo 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. คุณานนท์ ชนะรอด 01-01-2563
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ชัยชนะ ทาสี (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
3 ทีม CHATCHANA (ชัชชนะ) ด.ช. กฤติธี บุญยัง 20-05-2554
4 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ธาดาฤทธิ์ พรหมดี 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. ธีร์รัช ลิมป์รุ่งโรจน์ 01-01-2563
2 ทีม PHILLIPS ด.ช. ศุภวิชญ์ ทองเกลี้ยง 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. ภูเบศภ์ กีรติภ์เกษม 23-09-2553
4 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. จิรพัส ศรีวิสุทโธ​ (ร.ร.จงหมิน)​ 15-04-2553
5 ทีม SPIN-KICK (SATTAHIP) ด.ช. ทักษ์วนัย จันทร์ศิริทอง 09-05-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. Pannavit Techajumnongkij 01-01-2563
2 ทีม HANSOO ด.ช. ZEKI SAOTHONG 25-08-2553
3 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ช. ชนม์ฬพัฒน์ ใบกระเบา 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. อกฤษณ์ หอมสุวรรณ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม HANSOO ด.ญ. JIRATCHAYA RATTANAWONG 10-06-2554
2 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ญานิศา จันทร์ทอง 01-01-2563
3 ทีม THAIOIL ACADEMY TKD ด.ญ. ศริญญา ดำรงกุลไพศาล 08-04-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. พรวิภา ชื่นศิริ ( รร.เมืองพัทยา 8 ) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ญ. นัทธนันท์ แถวถึก 01-01-2563
2 ทีม HANSOO ด.ญ. THEEVARA VATAVATTANA 13-04-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ญ. เสฏฐีญาดา ปรุงทอง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Master Kick Taekwondo ด.ช. พงศ์ภรณ์ คุณูปถัมภ์ 30-12-2553
2 ทีม Special TKD ด.ช. จิรัฏฐ์ ธนวัฒน์ณิชกุล 04-09-2554
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. ภูเมธ พรหมพรรษ์ 31-03-2554
4 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ภัทรพล ทรงฮง (ข้าวปั้น) 01-10-2554
5 ทีม KTK-พุฒิพัฒน์ ทีม ด.ช. กันตภณ รักศรี 01-01-2563
6 ทีม THAIOIL ACADEMY TKD ด.ช. ณัฐกิตติ์ รุ่งศิริ 12-02-2554
7 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ชนะศักดิ์ ลบเอี่ยม 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. ณชดล ช้างเขียว 01-01-2563
2 ทีม Master Kick Taekwondo ด.ช. ภัคพล อำนวยพร 31-03-2554
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สุรชา โสวัน (มาร์ค) 20-10-2554
4 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. PEERAWIT KATEKAEW 01-01-2563
5 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. เพชรศิลา กาญจนอัตถ์ (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
6 ทีม RSR TEAM ด.ช. ติณณ์ วงษ์ชู 01-01-2563
7 ทีม RSR TEAM ด.ช. วรนน อินทปุระ 01-01-2563
8 ทีม RSR TEAM ด.ช. ศิรวิชญ์ นาคประพันธ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ภาคภูมิ ศรีสวัสดิ์ (ภูมิ) 21-08-2554
2 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. ปิยคุณ เปรมประเสริฐ(ร.ร.อัจฉริยะสามภาษานครนายก)​ 21-09-2554
3 ทีม KTK-พุฒิพัฒน์ ทีม ด.ช. สหรัฐ สายสมบัติ 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. ภีมากร มานะนาวิกผล 01-01-2563
5 ทีม RSR TEAM ด.ช. ฟุรกอน มาดาเรส 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สิทธิโชค ไชยสิทธิ์ (สิงโต) 28-03-2554
2 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. ปุญญพัฒน์ ขจรศิลป์(ร.ร.อัจฉะริยะสามภาษานครนายก)​ 22-07-2554
3 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. DAVID GORCSA ( โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ) 01-01-2563
4 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สิรวิชญ์ บัวผึ้ง (การ์ตูน) 08-10-2554
5 ทีม KTK-พุฒิพัฒน์ ทีม ด.ช. กิตตินนท์ สุโน 01-01-2563
6 ทีม RSR TEAM ด.ช. คุณภัทร รักใคร่ 01-01-2563
7 ทีม THAIOIL ACADEMY TKD ด.ช. นิธิศ เจริญพร 12-03-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. จิระพัฒน์​ สุดาดวง​ (โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี)​ 26-10-2553
2 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. พิชยพล เพ็งโคตร​ (ร.ร.จักรพงษ์พิทยาลัย)​ 02-12-2553
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. ปรัชญ์ สูตรสุข 01-01-2563
4 ทีม HANSOO ด.ช. PATTARADANAI MUELLER 24-07-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bhawat Gym ด.ญ. ธัญญทิพย์ หล่อทรง 27-09-2554
2 ทีม PHILLIPS ด.ญ. ณัฐธิดา อ่วมอินทร์ 01-01-2563
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ธนพร นุชนารถ (ฝ้าย) 26-09-2554
4 ทีม KTK-พุฒิพัฒน์ ทีม ด.ญ. ใบบุญ ทองบ้านทุ่ม 01-01-2563
5 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. กัญญ์วรา พันธ์พานิช 01-01-2563
6 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. เสาวภา ครุฑรัพย์ (ต้นข้าว) 22-01-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ณัฐชญา พันธุกุล (เนย) 20-10-2553
2 ทีม HANSOO ด.ญ. TANAWADEE PHADCHANTHUK 14-04-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. จิดาภา วิริยะจิตสมบูรณ์ 22-01-2553
2 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ญ. ณปภัช ไชยยา​ (ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ 22-11-2553
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. จอมขวัญ นามหล้า 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ปิยากร วงศาหลง 16-02-2553
2 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. รมย์ธีรา ทิติ๊บ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. ชนาธิป ศรีวิไลกุล 01-01-2563
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สุภฤษฎิ์ ภูภักดี (เบล) 23-06-2554
3 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. พีรพัฒน์ ประคองขวัญ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
4 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. รัชชานนท์ ศรีชูรส (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 29-11-2553
5 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. คณุตม์ คุณประเสริฐ 01-01-2563
6 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. มุนินทร ใจนวน 01-01-2563
7 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. ภัทยพล วิศรียา 01-01-2563
8 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. ธนาดล วิศรียา 01-01-2563
9 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. นวพล เลี่ยมทอง ( รร.เมืองพัทยา 8 ) 01-01-2563
10 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ช. ธารธรรม กันทะวงศ์ 01-01-2563
11 ทีม RSR TEAM ด.ช. มหัศจรรย์ มันเดวอ 01-01-2563
12 ทีม RSR TEAM ด.ช. นครินทร์ มะณีโชติ 01-01-2563
13 ทีม RSR TEAM ด.ช. วัชรากร จงประเสริฐ 01-01-2563
14 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ธนกร อนันวงศ์ (แม็กซ์) 20-06-2554
15 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ธนกฤต อนันต์วงศ์ (มิ๊กซ์) 20-06-2554
16 ทีม AGT. TAEKWONDO. ด.ช. ฐาปนา วงค์เทพ 28-07-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. พงศกร โพธิ์ศรี (โอเล่) 11-05-2554
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สุรานุวัฒน์ จอมพูล (โมโต่) 10-11-2553
3 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. ณฐกฤต พลทองสถิตย์ 01-01-2563
4 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ภัทรกรณ์ สังข์น้ำมนต์ (รร.เมือง8) 01-01-2563
5 ทีม RSR TEAM ด.ช. ณัฐธีร์ ทวีสุขเสถียร 01-01-2563
6 ทีม SPIN-KICK (SATTAHIP) ด.ช. อภิวัฒน์ กุตโต 15-05-2554
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Special TKD ด.ช. เขมภัคค์ จีนาวุฒิ 23-09-2553
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. YUTIDHORN NAGANIDHI ( โรงเรียนตันตรารักษ์ ) 01-01-2563
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ปุณณภัทร โพศิริ (ปุณ) 19-09-2553
4 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. วชิรวิทย์ รุ่งศิริ 01-01-2563
5 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ภรัณยู น้อยศรี (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
6 ทีม KTK-พุฒิพัฒน์ ทีม ด.ช. ปูรณภัฏ แผ่ตระกูล 01-01-2563
7 ทีม Bhawat Gym ด.ช. ธนภักษ์ ธะนะ 31-10-2553
8 ทีม RSR TEAM ด.ช. อาชวิน กุลวิวัฒน์ 01-01-2563
9 ทีม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ด.ช. โอลิเวอร์ ปีเตอร์ ฟอสเตอร์ 24-03-2554
10 ทีม RSR TEAM ด.ช. อชิรวิชญ์ ศรีสุข 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. แทนกาย สมสูงเนิน (เคลลี่) 10-08-2554
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. NATTAWAT JAROENWONG ( โรงเรียนตันตรารักษ์ ) 01-01-2563
3 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. เนตั้น แอลพิเนดา 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. ยศกร จันทวงษ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. ชลกร พานทอง 01-01-2563
2 ทีม AGT. TAEKWONDO. ด.ช. พิชัยยุทธ รอดพ้น 12-11-2552
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. กรวิชญ์ แก้วดี (แจ็คพอต) 08-02-2553
4 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ชวัลวิทย์ เสือแก้ว (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
5 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. สรรัตน์ เขียมสันเทียะ 01-01-2563
6 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. สรวิชญ์ ดำรงค์ 03-04-2553
7 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธนัตถ์สิษฐ์ สถิตย์กูล 01-01-2563
8 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธนัชชา ภู่แจ้ง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ภาวิตา กุณารี (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
2 ทีม โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) ด.ญ. กุลจิรา หนูเจียม 18-08-2554
3 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ณชนก เจิมขุนทด 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ญ. นลินนิภา ทองรัก(ร.ร.มารีวิทยากบินทร์บุรี)​ 13-07-2553
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. ปาริชาติ อ้นประเสริฐ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. กัญญาณัฐ แน่นหนา (มายด์) 10-09-2554
2 ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี ด.ญ. กัญชลิกา เอกขระ 01-01-2563
3 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ญ. เบญญาภา บุญสิทธิ์​ (ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ 29-07-2553
4 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. จุฑารัตน์ เรือนงาม 01-01-2563
5 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. ลักษณ์มินตรา เวชนุสิทธิ์ 01-01-2563
6 ทีม RSR TEAM ด.ญ. สวรส ศรีลาภา 01-01-2563
7 ทีม RSR TEAM ด.ญ. อชิรญา นาคบรรณ์ 01-01-2563
8 ทีม Bhawat Gym ด.ญ. กมลรส เฉลิมพงษ์ 04-10-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. วิรดา เงินเปี่ยม ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ไอริน ศรีไตเฮือง (รร.เมืองพัทยา8) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ญ. จิร ไพนุจิตร 01-01-2563
2 ทีม AGT. TAEKWONDO. ด.ญ. รัชนา อาจจำนงค์ 29-09-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ธวัลรัตน์ อนันต์เอื้อ (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
2 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ญ. ภณิตา สิงห์คาร​ (ร.ร.อัจฉริยะสามภาษานครนายก)​ 27-08-2553
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ศรัณรินทร์ อรัญญาเกษมสุข (รร.เมืองพัทยา8) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธีรภัทร อามาตมนตรี 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Special TKD ด.ช. ศักรนันทน์ คำทอง 02-03-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. สิทธิพันธุ์ อรรถเดโช 01-01-2563
2 ทีม SPIN-KICK (SATTAHIP) ด.ช. ก้องภพ สุนทรวัชร์ 12-06-2552
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. กิตติพงษ์ สิทธิ ( รร.เมืองพัทยา 8 ) 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM ด.ช. น้กปราชญ์ สูตรสุข 01-01-2563
5 ทีม CHATCHANA (ชัชชนะ) ด.ช. วนันต์ชัย อำไพประสิทธิ์ 11-07-2552
6 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ภัทรพล ไทรน้อย 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. หฤษฎ์ ยอดประสิทธิ์ ( รร.อักษรศึกษาพัทยา ) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธีรวัฒ บุระกรณ์ 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. ศุภกิตติ์ บังทองหลาง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. วิชญาดา คำชัย 01-01-2563
2 ทีม Bhawat Gym ด.ญ. วิรัญชนา คงสวน 15-09-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ณัฎฐชญา รอดเพ็ง 01-01-2563
2 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดนครพนม ด.ญ. ฐาปนี บุบผัน 19-09-2553
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. กัลย์วีร์ เรียงเครือ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ญ. ณรวี อ่วมอินทร์ 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ณัฏฐวี วงษ์ชู 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ชนัญญา วรรณคำ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. แพรวา เรืองงาม 01-01-2563
2 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ขวัญข้าว เยาวรักษ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ขวัญข้าว สุขเงิน 01-01-2563
2 ทีม PHILLIPS ด.ญ. ฐานุตรา นวลศรีใส 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bhawat Gym ด.ช. ชาคริต หล่อทรง 23-01-2551
2 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ศุภวิชญ์ อุทชัยยา 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สุทิวัส ครุฑรัพย์ (ดัง) 19-04-2551
2 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ณฐพงศ์ ทองคง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Special TKD ด.ช. จิรายุ น้อยบัวงาม 12-02-2552
2 ทีม Bhawat Gym ด.ช. สิรวิชญ์ ยอดคำ 06-11-2551
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. โอลิเวอร์ จารกิตติ์ ดีน 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bhawat Gym ด.ช. อริย์ธัช เสือพยัคฆ์ 25-06-2551
2 ทีม พัฒนาเทควันโด ด.ช. Ha jun Park 27-11-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. พงศ์พิพัฒน์ ดวงลูกแก้ว (นิค) 30-06-2551
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. TANKHUN REANGNISAI ( โรงเรียนตันตรารักษ์ ) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. ศุภกร คำพานนท์(ร.ร.มารีวิทยาปราจีนบุรี)​ 14-05-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ธีรพร กล้าหาญ (อเล็กซ์) 06-05-2551
2 ทีม Master Kick Taekwondo ด.ช. พงศ์พัศ คุณูปถัมภ์ 20-03-2552
3 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. SUTIRAK KAEWPHALUEK 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. วิชญาพร คำชัย 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. ปัญญรัตน์ หอทอง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. กัญญาภัค อนันวงศ์ (มิ้น) 15-09-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. MAYAWEE JADE GORMLEY ( โรงเรียนตันตรารักษ์ ) 01-01-2563
2 ทีม SPEED GYM ด.ญ. อลิตา วงศ์วิเคราะห์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ญ. ชุติมาพร อยู่เย็น 01-01-2563
2 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ช่อทิพย์ ม่วงกล่ำ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. PHITTHAYUD WONGPINTA 01-01-2563
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. DHANATH NAGANIDHI ( โรงเรียนตันตรารักษ์ ) 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. มูรีด ศิริยะ 01-01-2563
4 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ธนพัฒน์ ชิดไทย 01-01-2563
5 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ช. ปัณธร โมธรรม 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bhawat Gym ด.ช. อนาวิน มอยร์ 01-07-2551
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. กวินภพ กุลวิวัฒน์ 01-01-2563
3 ทีม SPIN-KICK (SATTAHIP) ด.ช. กิตติพัฒน์ ทองอ่วม 30-01-2552
4 ทีม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ด.ช. ธาวิน โสภาใต้ 11-04-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. วิทยา ปานเนียม 01-01-2563
2 ทีม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ด.ช. อภิรักษ์ ครุฑธาพันธ์ 12-08-2551
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. Christopher Guerin 03-07-2551
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สดุดี สิริธัชกุล (จั๊มพ์) 14-10-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. พงษภัค มโนพัฒน์ 18-04-2552
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. MRINAL SULIGAVI (MEETH) 02-10-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AGT. TAEKWONDO. ด.ช. พลภัทร ทองปาน 03-06-2551
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ธนากร โพธิ์ศรี (โอพี) 06-11-2552
3 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. WASUKRI SAESUENG 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. สมภพ จันเครือ (เบียร์) 20-06-2551
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. อภิชิจ อารักขา (เบส) 24-04-2552
3 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ช. DUREEYA DORRAMAN 01-01-2563
4 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. ศราวิน มะลิต้น 01-01-2563
5 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ช. อกพล มานพ 01-01-2563
6 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. เตชินท์ แสนมี 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ญ. เขมจิรา สนิทกูล 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ภัณทิรา สมมุติ 01-01-2563
3 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. CHIAYUN TSAI 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ญ. ณัฐณิชา บุญเอีย 01-01-2563
2 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ศุภัสสรา มูลขำ 01-01-2563
3 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. ชลธิชา วิมล 01-01-2563
4 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. มณฑิตา พลนิกร 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ธัญชนก ฉัตรแสงเจริญ (โรงเรียนเมืองพัทยา8) 01-01-2563
2 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ญ. ศิรภัสสร สรงเนย 01-01-2563
3 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ญ. ดลชนก สุมาลี 22-12-2552
4 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ธัญชญากานต์ อ่องกลิ่น 01-01-2563
5 ทีม RSR TEAM ด.ญ. หทัยกรณ์ ทัดรอง 01-01-2563
6 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. ปภัสสร เนื้ออ่อน (เอพริ่วใหญ่) 23-04-2552
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AGT. TAEKWONDO. ด.ญ. ณัฐธิดา มาลัยทองทิพย์ 29-04-2550
2 ทีม โรงเรียนศรีสุวิช ด.ญ. ณัฎฐพร จันทร์ต๊ะสุริน 01-01-2563
3 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. พัชรพร มหาวงศ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AGT. TAEKWONDO. ด.ญ. นภัสสร อินอุดม 07-02-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AGT. TAEKWONDO. ด.ญ. ณัฐธยาน์ ศิริบุญ 18-02-2550
2 ทีม AGT. TAEKWONDO. ด.ญ. ลลิตา วิเชียรล้ำ 27-03-2550
3 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. MAEVANLEUEN BROUGH 01-01-2563
4 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ญ. พิราภรณ์ ดลธรรมชนะกุล (รร.เมืองพัทยา 8) 01-01-2563
5 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. PHORNNUTCHA ASIA MCKIE ( โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. เตชิต นาคเล็ก 01-01-2563
2 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ภัทรเดช เนียรศิริ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม THE VISION ด.ช. จักรภัทร สรรเพ็ชร์ 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. รัฐธรรมนูญ ธรรมเจริญ 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. นิติพัฒน์ อามาตมนตรี 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Special TKD ด.ช. เดชาธร สอาดวงษ์ 07-02-2550
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. เมธินทร์ ชื่นประเสิรฐ 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธีรภัทร โสดาราม 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. ศิราวิชญ์ วงศ์วิรัตน์​ (ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง)​ 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. ณชพล นกทอง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. ศิวาดล พรมแสง 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. ฐิติวัฒน์ หอมเกษร 01-01-2563
3 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดนครพนม ด.ช. ปุญญพัฒน์ วรรณพันธ์ 07-04-2549
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. ฐิติวัฒน์ เขียวชอุ่ม 01-01-2563
2 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดนครพนม ด.ช. ศุภณัฏฐ์ ภาคย์นิภารัตน์ 16-08-2549
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. คัคคนางค์ อยู่บัว 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ปวีณอร ลิม 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. ประภาวรินทร์ มโนธรรม 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ณิชารีย์ วงศ์รัตนชาติ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. นัชชา โสตถิเศรษฐ์ 01-01-2563
2 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. คัคคนานค์ อยู่บัว 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ญ. มัชฌิมา ไชยวงศ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHATCHANA (ชัชชนะ) ด.ญ. วรนันท์ ปัดทุม 31-10-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Master Kick Taekwondo ด.ญ. มัททวะศิริ มรรคกูลชัย 09-09-2549
2 ทีม PHILLIPS ด.ญ. วรรณพิชา ยุทธเสรี 01-01-2563
3 ทีม PHILLIPS ด.ญ. อัญชิสา สุขสำราญ 01-01-2563
4 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ญ. ธนัชพร ศรีเทา​ (ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง)​ 15-01-2550
5 ทีม RSR TEAM ด.ญ. นลัทพร แว่นแก้ว 01-01-2563
6 ทีม HANSOO ด.ญ. Aisha lenara Andler 03-04-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Master Kick Taekwondo ด.ญ. ลลิต์ภัทร พยัคโฆ 23-08-2549
2 ทีม SPEED GYM ด.ญ. จารุวรรณ แดงมี 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM ด.ญ. เกษราพร รุ่งแจ่มแจ้ง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. กิตติมาส บุญเดช 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Special TKD ด.ช. ภูวเดช มีสัตย์ 11-09-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ศุภกิจ นามบุญชัย (กิจ) 19-07-2550
2 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM ด.ช. จักรพงษ์ ไตรรัตน์(ร.ร.ปราจีนกัลยาณี)​ 25-07-2549
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Theephasporn ด.ช. ดนุสรณ์ กิ่มเกลี้ยง 19-09-2549
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ชโยดม โรมรัน (เป็นต่อ) 24-03-2549
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ช. ศิวกร หมีทอง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym ด.ช. ญาณวุฒิ สุวรรณศิลป์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ญ. พอเพียง สุวรรณเพชร 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM ด.ช. อิสริยวัฒน์ มีมูซอ 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. สุทธิภัทร์ ธนูศร 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ช. Tio Jame Leanes 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ช. ธาวิล โทลล์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม The Asian Taekwondo ด.ช. นันทนัช สิงสาทร 07-04-2549
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม JARAKIT TAEKWONDO ด.ช. ธงชัย แซ่เฉี่ย 26-07-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO ด.ช. ภูฤทธิ์ เปี่ยมชั้น (โยเอล) 18-02-2550
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม `โรงเรียนอักษรศึกษา ด.ญ. พลอยจินดา แสงอาวุธ 16-04-2550
2 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) ด.ญ. ณัฐณิชา พลนิกร 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS ด.ญ. สิรินดา ฟานี่ โจแบร์ 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM ด.ญ. ปัทมนันท์ ตาลทอง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bhawat Gym ด.ญ. อัญญ่า มอยร์ 26-01-2550
2 ทีม โรงเรียนอรุณประดิษฐ ด.ญ. เกณิกา ติดยงค์ 13-04-2549
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. ชนินาถ เนื่องจำนงค์ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. JASMIN MATHIS 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม AGT. TAEKWONDO. ด.ญ. จิรัญชยา สบายแท้ 18-07-2549
2 ทีม Monkeys Taekwondo ด.ญ. วรรณวิภา ศรีหะวงค์ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM นาย วชิรวิทย์ มานะนาวิกผล 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM นาย ชนินทร์ โสภาภักดี 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SPEED GYM นาย นาวิน พระทอง 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM นาย ธนวัฒน์ ขาวสอาด 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM นาย ณัฐดนัย มิตรธรรมพิทักษ์ 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM นาย วันชัย อาเหม็ด 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Theephasporn นาย ตฤณ โสภณสกุลวงศ์ 18-06-2547
2 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM นาย ปิติภัทร ทองรัก(ร.ร.มารีวิทยากบินทร์บุรี)​ 09-08-2548
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) นาย สิรภพ หมีทอง 01-01-2563
2 ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM นาย ปัณณทัต คมสราวุธ​ (ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง)​ 26-09-2548
3 ทีม RSR TEAM นาย ณัฐวัฒน์ วงษ์ชู 01-01-2563
4 ทีม RSR TEAM นาย ดนัยภัทร อินทรสมบัติ 01-01-2563
5 ทีม RSR TEAM นาย ธวัชชัย สงวนพิมพ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM นาย อชิตพล อรุณยุทธศาสตร์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO นาย วัชสัณห์ สงกล่ำธนเศรษฐ์ (บอส) 12-06-2547
2 ทีม RSR TEAM นาย วรโชติ ล่ำชัยประเสริฐ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM นาย ชีระวิทย์ ไทยพินิจ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดนครพนม นาย อนุชิต สุนทรประทุม 11-08-2547
2 ทีม THAIOIL ACADEMY TKD นาย ณัฏฐ์เมธี วิภาวัสวุฒิกุล 15-09-2548
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO นาย อิศวะ ตรีเลิศทิพย์ (คิว) 13-07-2548
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม CHATCHANA (ชัชชนะ) น.ส. ธนพร เงินเมย 18-07-2548
2 ทีม Rangsiya Gym น.ส. ประภัสสร มโนธรรม 01-01-2563
3 ทีม RSR TEAM น.ส. วิศุตา ปรีชากุล 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด) น.ส. ศุพิชญา รุ่งสว่าง 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS น.ส. จุฬาลักษ์ โคตรบรรเทา 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM น.ส. ธัญญ์ภัสร์ มะโนตา 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM น.ส. ปัญญาพร ธรรมเจริญ 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM น.ส. สริดา นันทประดิษฐ์ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM น.ส. มุกตาภา อิ่มอร่าม 01-01-2563
2 ทีม RSR TEAM น.ส. ศิริรัตน์ ขุนคงเสถียร 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym น.ส. เขมรินทร์ ทับทาบ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Rangsiya Gym น.ส. วริศรา วรรัตน์วัฒนกุล 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PHILLIPS น.ส. วรรณรพี สุขแก้ว 01-01-2563
2 ทีม Rangsiya Gym น.ส. เขมนรินทร์ ทับทาบ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM นาย อชิตพล วงศาหลง 30-09-2547
2 ทีม PATTAYA TAEKWONDO นาย FEDERICO RUSSO 05-09-2547
3 ทีม PATTAYA TAEKWONDO นาย เมธาสิทธิ์ เจริญศิล (ก้อง) 27-02-2547
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO นาย พัชรพล สร้อยกระโทก (ยูนิค) 10-01-2546
2 ทีม AGT. TAEKWONDO. นาย กฤติน ทองรักษ์ 14-02-2546
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO น.ส. ญาทิชา เดชาวีระโชติ (ยีนส์) 09-12-2548
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Bhawat Gym น.ส. โสภิตนภา พิมเครือ 11-03-2548
2 ทีม RSR TEAM น.ส. จันทร์จิรา อ่อนฉวี 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม RSR TEAM น.ส. ยศยา คงเพชร 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO น.ส. สิริมา พุฒนอก (เปรม) 01-08-2548
2 ทีม RSR TEAM น.ส. อมราพร เงินท้วม 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Monkeys Taekwondo น.ส. CHIALI TSAI 01-01-2563
2 ทีม Monkeys Taekwondo น.ส. นวรัตน์ ศิริมหา 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม PATTAYA TAEKWONDO นาย ประคิมชัย โรมรัน (คิม) 29-09-2545
2 ทีม RSR TEAM นาย สหรัฐ วงศ์รัตนชาติ 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม Master Kick Taekwondo นาย กฤษดา กาชัย 23-02-2545
2 ทีม Monkeys Taekwondo นาย RICHARD YUTTHANA ORTH 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
1 ทีม SPEED GYM น.ส. ธันย์ชนก ช่างบรรดิษฐ 01-01-2563
2 ทีม Monkeys Taekwondo น.ส. SUCHANAD SANAMCHAI 01-01-2563
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด
ลำดับ ทีม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ลินวา อารีรัตนตระกูล เขียว ชาย The Asian Taekwondo
2 กวินน์กิตติ เมธีสุวรรณ เหลือง ชาย The Asian Taekwondo
3 เด็กหญิงภัสสร กริ่มวงษ์รัตน์ เหลือง หญิง AGT. TAEKWONDO.
4 พฤกษ์ กริ่มวงษ์รัตน์ เหลือง ชาย AGT. TAEKWONDO.
5 SARUNYAPONG CHOKCHAITANAPORN เหลือง ชาย Monkeys Taekwondo
6 อชิรญา สัมนา เขียว หญิง RSR TEAM
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 พีรภูมิ สมุทรคีรี เหลือง ชาย The Asian Taekwondo
2 อธีนา อริยะชัยพาณิชย์ เหลือง หญิง The Asian Taekwondo
3 สิร์ดาภัทร์ วิสาลเสสถ์ เขียว หญิง The Asian Taekwondo
4 ชนัสมณฑน์ ยุวะเสวี เขียว หญิง The Asian Taekwondo
5 ภาคิน วงษ์ดีไทย น้ำตาล ชาย The Asian Taekwondo
6 ศิวะ เรนกายา จันทร์ดารา สาการัน แดง ชาย The Asian Taekwondo
7 ภณ สุวรรณฤทธิ์ ดำแดง ชาย The Asian Taekwondo
8 ปุญญา จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ ดำแดง หญิง The Asian Taekwondo
9 ด.ช.ภฑิล บรรยงธรรม เหลือง ชาย Bhawat Gym
10 ด.ญ.กมนทรรศน์ เสือพยัคฆ์ เขียว หญิง Bhawat Gym
11 รชต นาดำ เหลือง ชาย The Asian Taekwondo
12 สามารถ ลิ้มเล็งเลิศ เหลือง ชาย The Asian Taekwondo
13 ด.ญ.ณัฏฐณิชา แสงจินดา (พลอย) แดง หญิง PATTAYA TAEKWONDO
14 จีนภัทร แต้ศิลป์สาธิต ฟ้า หญิง Theephasporn
15 NADIA LAPRE ฟ้า หญิง Theephasporn
16 GRACE NAKAMOL LEPRE ฟ้า หญิง Theephasporn
17 ด.ช.ปิยะคุณ​ เปรมประเสริฐ​ (ร.ร.อัจฉริยะสามภาษานครนายก)​ เขียว ชาย ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM
18 ด.ช.ภทรธร​ ทองอินทร์​ (ร.ร.อัจฉริยะสามภาษานครนายก)​ เหลือง ชาย ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM
19 MEESUK REANGNISAI ( โรงเรียนตันตรารักษ์ ) ฟ้า หญิง Monkeys Taekwondo
20 MARK JACOB VILLACORTE ฟ้า ชาย Monkeys Taekwondo
21 กฤตยา ดีชัยรัมย์ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) เหลือง หญิง Monkeys Taekwondo
22 วาสนา บุญเลิศ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) เหลือง หญิง Monkeys Taekwondo
23 ศิริพร รักสาร ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) เหลือง หญิง Monkeys Taekwondo
24 ธนิสร ขวัญเมือง ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) เหลือง หญิง Monkeys Taekwondo
25 อาทิตยา ดิษยธร ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) เหลือง หญิง Monkeys Taekwondo
26 ด.ญ.อัฐมนต์ อาจพันธ์ เหลือง หญิง JARAKIT TAEKWONDO
27 ด.ญ.กุลจิรา หนูเจียม เหลือง หญิง โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)
28 ด.ช. อชิรภัทร์ สิทธิ์ปีวราเดช เขียว ชาย ธนาเทควันโด
29 นลินทพิย์ มีไหว แดง หญิง RSR TEAM
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ณัชชา อัศวจารุพันธุ์ เหลือง หญิง The Asian Taekwondo
2 ธัญนันท์ เจียรสุวรรณภาส น้ำตาล หญิง The Asian Taekwondo
3 เปรมา ศุภภิรมย์ แดง หญิง The Asian Taekwondo
4 สรนันท์ สอนไวสาตร์ แดง หญิง The Asian Taekwondo
5 ปารมี จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ ดำแดง หญิง The Asian Taekwondo
6 ณธรรม วงษ์ดีไทย ดำแดง ชาย The Asian Taekwondo
7 ด.ญ.อัญญ่า มอยร์ เหลือง หญิง Bhawat Gym
8 ด.ญ.โศภิตา พิมเครือ ฟ้า หญิง Bhawat Gym
9 ด.ญ.โชติ กาลาลี (เมจิ) เหลือง หญิง PATTAYA TAEKWONDO
10 ด.ญ.ปัณฑิตา บุญเลิศ (ใบตอง) เหลือง หญิง PATTAYA TAEKWONDO
11 ด.ช.นันทกิจ​ โชคชัยภักดี​ (ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง)​ แดง ชาย ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM
12 ด.ช.จักรพงษ์​ ไตรรัตน์​ (ร.ร.ปราจีนกัลยาณี)​ เขียว ชาย ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM
13 MAYAWEE JADE GORMLEY ( โรงเรียนตันตรารักษ์ ) ฟ้า หญิง Monkeys Taekwondo
14 LUCUS PRATHAN ( โรงเรียนตันตรารักษ์ ) ฟ้า ชาย Monkeys Taekwondo
15 พรพรรณ เหลาบุญมา ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) เหลือง หญิง Monkeys Taekwondo
16 ด.ญ.กนกวรรณ สงวนจันทร์ (อิม) ฟ้า หญิง PATTAYA TAEKWONDO
17 ด.ญ.วรวลัญช์ เริงจินดา (ซี) เขียว หญิง PATTAYA TAEKWONDO
18 ด.ญ.สุทธิกานต์ เกื้อหนุน (โฮมมี่) เขียว หญิง PATTAYA TAEKWONDO
19 ด.ญ.กัญญ์วรา ดาวดวงเด่น (ซูกัส) ฟ้า หญิง PATTAYA TAEKWONDO
20 ด.ญ.อินทิรา สุขสมจิตร (โอปอ) เหลือง หญิง PATTAYA TAEKWONDO
21 ธนภรณ์ แดงรัศมี แดง หญิง RSR TEAM
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นันท์นภัส เศรษฐกูลวิชัย เหลือง หญิง The Asian Taekwondo
2 พีรยา พุคยาภรณ์ แดง หญิง The Asian Taekwondo
3 อจลญารุจี ศรีรชตธนบูลย์ ดำ หญิง The Asian Taekwondo
4 IN SEOK JANG ดำ ชาย OAKMASD TAEKWONDO
5 วราภรณ์ บรรเทา ดำ หญิง Theephasporn
6 พิมธิดา ธรรมรักษา ดำ หญิง Theephasporn
7 ด.ญ.ศิโรรัตน์ วรพาน (เอิร์น) ดำแดง หญิง PATTAYA TAEKWONDO
8 Ki seok . Hong แดง ชาย พัฒนาเทควันโด
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 อจลญารุจี ศรีรชตธนบูลย์ ดำ หญิง The Asian Taekwondo
2 IN SEOK JANG ดำ ชาย OAKMASD TAEKWONDO
3 วราภรณ์ บรรเทา ดำ หญิง Theephasporn
4 พิมธิดา ธรรมรักษา ดำ หญิง Theephasporn
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 พีรภูมิ สมุทรคีรีอธีนา อริยะชัยพาณิชย์ เหลือง ชาย - หญิง The Asian Taekwondo
2 โศภิตา พิมเครือกมนทรรศน์ เสือพยัคฆ์ เขียว หญิง Bhawat Gym
3 ด.ช.ปุญญพัฒน์​ ขจรศิลป์​ (ร.ร.อัจฉริยะสามภาษานครนายก)​ด.ญ.ณปภัช​ ไชยยา​ (ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ เขียว ชาย - หญิง ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM
4 MARK JACOB VILLACORTEMEESUK REANGNISAI ฟ้า ชาย - หญิง Monkeys Taekwondo
5 ด.ญ.ภณิตา​ สิงห์คาร​ (ร.ร.อัจฉริยะสามภาษานครนายก)​ด.ช.ภทรธร​ ทองอินทร์(ร.ร.อัจฉริยะสามภาษานครนายก)​ เหลือง ชาย - หญิง ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ภาคิน วงษ์ดีไทยธัญนันท์ เจียรสุวรรณภาส น้ำตาล ชาย - หญิง The Asian Taekwondo
2 ปารมี จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ณธรรม วงษ์ดีไทย ดำแดง ชาย - หญิง The Asian Taekwondo
3 ด.ช.กฤษ​ เชาว์เฟื่องกิจ​ (ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ด.ญ.ปัทมาพร​ โชคชัยภักดี​ (ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ ดำแดง ชาย - หญิง ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM
4 MAYAWEE JADE GORMLEY ( โรงเรียนตันตรารักษ์ )LUCUS PRATHAN ( โรงเรียนตันตรารักษ์ ) ฟ้า ชาย - หญิง Monkeys Taekwondo
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 วราภรณ์ บรรเทาพิมธิดา ธรรมรักษา ดำ หญิง Theephasporn
2 น.ส.จิรัฐฐา​ ธีรจิรการจน์ (ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง)​ด.ช.พชรพล​ คำกรลือชา​ (ปราจิณราษฎรอำรุง)​ ดำ ชาย - หญิง ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ด.ช.กฤษ​ เชาว์เฟื่องกิจ​ (ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ด.ญ.ปัทมาพร​ โชคชัยภักดี​ (ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ ดำแดง ชาย - หญิง ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 น.ส.จิรัฐฐา​ ธีรจิรการจน์ (ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง)​ด.ช.พชรพล​ คำกรลือชา​ (ปราจิณราษฎรอำรุง)​ ดำ ชาย - หญิง ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 จีนภัทร แต้ศิลป์สาธิตGRACE NAKAMOL LEPRENADIA LAPRE ฟ้า หญิง Theephasporn
2 ด.ช.จิระพัฒน์​ สุดาดวง​ ด.ช.พิชยพล​ เพ็งโคตรด.ช.อดุลวิทย์​ อิสระเสนารักษ์ เขียว ชาย ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM
3 ธนิสร ขวัญเมือง ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 )อาทิตยา ดิษยธร ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 )วาสนา บุญเลิศ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) เหลือง หญิง Monkeys Taekwondo
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 ธัญนันท์ เจียรสุวรรณภาสสรนันท์ สอนไวสาตร์เปรมา ศุภภิรมย์ แดง หญิง The Asian Taekwondo
2 พรพรรณ เหลาบุญมา ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 )วรรณวิภา ศรีหะวงค์ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 )ชนินาถ เนื่องจำนงค์ ( โรงเรียนเมืองพัทยา 10 ) เหลือง หญิง Monkeys Taekwondo
3 ด.ญ.กนกวรรณ สงวนจันทร์ (อิม)ด.ญ.กัญญ์วรา ดาวดวงเด่น (ซูกัส)ด.ญ.ชลธิชา นพแจ่ม (มาย) ฟ้า หญิง PATTAYA TAEKWONDO
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
1 นางสาวพรพิมล ถาอิ่นแก้วนางสาววริศรา กิจกุศลทรัพย์นางสาวจตุรภุช ชินทะนาม เหลือง หญิง AGT. TAEKWONDO.
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สายสี เพศ ทีม